A számok elmondják az élet történetét 5. rész

A hatos szám az abszolútot teremti meg a világban

A számok elmondják az élet történetét 5. rész

Ahogy a hármas egy szintváltozást jelent az egy és a kettő poláris kapcsolatában az egy-kettő-három ciklusán belül, a hatos megint csak egy más, teljesen új kapcsolódási szintre emel minket, egy olyan szintre, ami egyrészt a szellemi tudatot nélkülöző konkrét anyagi világ (a négyes világa), másrészt a szellemileg tudatos egyén (az ötös szám) világa között áll fenn.

A négyes-ötös-hatos szám ciklusa a látható teremtést tárja elénk. A hatos a élővilágot jelképezi, amelyben a négyes és az ötös összekapcsolódik. A Teremtés Könyve szerint a teremtés hatodik napján megjelenik az első szülőpár, amivel a teremtés teljessé válik. A természetben megtaláljuk a hatos számot alapként az élet minden területén: a szén, a szerves élet kémiai eleme a hatodik helyet foglalja el a periodikus rendszerben és atommagja hat protont tartalmaz. A benzol gyűrű hat szénatomjának különleges kapcsolatszerkezetet alkotó lapos gyűrűje a szerves élet alapvető építőköve. Kémiai képlete: C6 H6.

Az embernek szüksége van a teremtett világra (a négyes szám szintjére) életalapjaként. Ez a szint vezet vissza a Világossághoz. A két alkotórész, a négyes és az ötös, megpróbál összeolvadni egymással a hatos szám alapján.

A mértan kétdimenziós síkján egy hatágú csillagot látunk. Salamon pecsétje egy lefelé fordított háromszögből – képzeljük ezt a láthatóvá vált szellemnek – és egy felfelé fordított háromszögből, – amit az anyag szellemivé válásának tekinthetünk – áll. Ez a két mozgás, a felső és az alsó, egységként jelenik meg előttünk. Itt is tisztán láthatjuk a polaritás szükségességét.

A négyes térbeli alakját, a kockát, mértanilag hat darab négyzet alkotja. A kocka a síkban egy olyan keresztet formál, amely hat darab négyzetből áll.

A hatos szám az abszolúthoz tartozik, mert az abszolútot teremti meg a világban. A zsidó misztika és kabbala annyira tisztelte a hatos számot, hogy a hatodik Szefirát („tiphereth”=szépség) szépségnek nevezte. A számok közül a hatost tökéletes számnak is nevezik, mert az osztószámainak az összege szintén hat: 1+2+3 = 6

honeycomb

A hatos szám az anyag tökéletes szerveződésének a száma. Az alakjával például egy folytonos síkot lehet létrehozni. A hatost az eszményi állapot számának is tartják. A természetben ezt megtalálhatjuk a méhsejt formájában.

A természet számtalan példája azt mutatja, hogy az egység és tökéletesség megnyilvánulása csak a polaritáson keresztül válik lehetségessé. A hópihe úgy keletkezik, hogy a kristályosodás egy hatágú csillagot hoz létre egy mag (egy porszem) körül. E nélkül a hópehely lenyűgöző szerkezete nem jöhetne létre.

Tehát a polaritás és a megosztottság nem zárja ki a tökéletességet, hanem inkább hozzá vezet. Ily módon a tökéletesség a tudatosság által megtapasztalható.

A hatos egyben az ember szexuális erejének a száma is, ami egységhez és tökéletességhez vezet. A végső cél messze meghaladja a férfi és nő testi egyesülését. A végső cél az alkímiai menyegző, a megtisztult, befogadó lélek egyesülése az örökkévaló, tiszta, teremtő Szellemmel. A tündérmesék és a mítoszok erről szólnak különböző módon és formában. Az ember szabadon eldöntheti, hogy milyen módon használja a szexuális erejét.

Ez az erő elveszhet egy külső formában, de intuícióvá és teremtő forrássá is válhat, ami magában foglalja a minden és mindenki iránt való magasabb szintű szeretetet.

A hatos szám arra tanít minket, hogy a növekedés, teljesség és egység megvalósulhat, ha az ember ítélőképessége erőt és készséget mutat ez irányban. A hatos szám beteljesülése a földi kötöttségek feladását és a világ korlátainak az átlépését jelképezi. Ebben az összefüggésben a négy-öt-hat ciklusa magában foglalja az ember belső megtisztítását, az érzékek, érzelmek, akarat és cselekvés terén való tisztulást. Ehhez szükséges kifejleszteni és magunkban lehorgonyozni az önfegyelmet. Így jutunk el a hetes számhoz.

 

 

(folytatjuk)

Print Friendly, PDF & Email

A cikk megosztása

Információ a cikkről

Dátum: november 13, 2018
Szerző: Ursula Gerhard (Germany)
Fénykép: Pixabay CCO

Illusztráció: