Liczby opowiadają nam historię życia cz. 5

Szóstka sprowadza absolut do świata

Liczby opowiadają nam historię życia cz. 5

SZÓSTKA

Tak jak trójka oznacza przemianę w związku pomiędzy jedynką i dwójką, w cyklu jeden-dwa-trzy, szóstka podobnie symbolizuje zupełnie nowy poziom w relacjach świata materialnego z jego brakiem świadomości duchowej (świat czwórki) z duchowo świadomą jednostką (świat piątki).

Cykl cztery-pięć-sześć reprezentuje świat widzialny. Szóstka uosabia świat żywych istot, w którym czwórka i piątka łączą się. Zgodnie z Księgą Genesis, w szóstym dniu stworzenia pojawia się para rodziców, dopełniająca tego dzieła. W naturze możemy dopatrzeć się szóstki jako podstawy życia istniejącego na wiele różnych sposobów: węgiel jest podstawowym elementem chemicznym dla życia i zajmuje szóste miejsce w układzie okresowym pierwiastków oraz ma sześć protonów w jądrze. Cząsteczka benzenu, która zawiera charakterystyczny płaski pierścień składający się z sześciu atomów węgla, jest podstawową cząsteczką dla organicznego życia. Jej wzór chemiczny to

C6 H6

Człowiek potrzebuje stworzonego świata jako podstawy dla swojego istnienia – jest to poziom czwórki nawiązujący do Światła. Czwórka i piątka próbują połączyć się za pomocą zasady szóstki.

W geometrii spotykamy się z dwuwymiarową figurą sześcioramiennej gwiazdy. Bywa ona nazywana pieczęcią Salomona i powstaje z dwóch trójkątów. Jeden trójkąt, skierowany w dół, może symbolizować Ducha zstępującego, aby stać się widzialnym, a drugi trójkąt, skierowany w górę, może symbolizować materię dążącą do uduchowienia. Te dwa ukierunkowania ukazane są w ten sposób jako jedność. Tutaj również daje się zauważyć biegunowość.

W przestrzeni trójwymiarowej, czwórka bywa łączona z sześcianem, który jest zbudowany z sześciu kwadratów. Sześcian odpowiednio rozłożony na płaszczyźnie daje krzyż, którego podstawą jest kwadrat.

Szóstka należy do absolutu, ponieważ sprowadza go do świata. Żydowscy mistycy podkreślali znaczenie szóstki określając szósty sefirot nazwą tiferet, co oznacza piękno. Szóstka jest ponadto nazywana liczbą doskonałą, ponieważ suma liczb, przez które jest ona podzielna, daje sześć:

1+2+3 = 6

honeycomb

Szóstka symbolizuje doskonałą organizację w materii i jest uważana za liczbę stanu idealnego. Na przykład, całą płaszczyznę można szczelnie pokryć sześciokątami. Natura dostarcza nam przykładów takiego układu – może to być plaster miodu.

Wiele egzemplifikacji dowodzi, że perfekcja i jedność mogą manifestować się jedynie dzięki polaryzacji. Płatek śniegu powstaje dzięki temu, że siły krystalizacji formują sześcioramienną gwiazdę wokół jego centrum, którym jest drobinka kurzu. Bez tego centrum, ta wspaniała struktura nie powstałaby.

Wynika z tego, że polaryzacja i podział nie wykluczają perfekcji, a raczej do niej wiodą. Właśnie w ten sposób może być ona doświadczona przez świadomość.

Szóstka jest też liczbą ludzkiej siły seksualnej, która wiedzie do jedności i doskonałości. Ostateczny cel daleko przekracza cielesne zjednoczenie mężczyzny i kobiety. Jest nim alchemiczny ślub, połączenie przyjmującej, oczyszczonej duszy z wiecznym, twórczym i czystym Duchem. Baśnie i mity opisują ten proces na wiele sposobów. Sposób użycia siły seksualnej może być dowolnie wybrany przez człowieka.

Można pozwolić jej zagubić się całkowicie w aspektach zewnętrznych, lub czerpać z niej intuicję i kreatywność, co implikuje miłość do wszystkich istot i rzeczy objawiającą się na wyższym poziomie.

Liczba sześć uczy nas, że wzrost, pełnia i jedność manifestują się, gdy zdobędziemy umiejętność i moc osądu. W swej pełni szóstka symbolizuje porzucenie ziemskich więzi i przekroczenie granic tego świata. W tym sensie cykl cztery-pięć-sześć wyraża ścieżkę wewnętrznego oczyszczenia i harmonizowania naszego postrzegania, czucia, woli i działania. Wymaga to rozwoju i utrwalenia w sobie samodyscypliny. W ten sposób docieramy do siódemki.

cdn.

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij ten artykuł

Informacje o wpisie

Data: 13 listopada, 2018
Autor: Ursula Gerhard (Germany)
Zdjęcie: Pixabay CCO

Ilustracja: