Mindfulness

W wyłaniającej się epoce post-New Age mindfulness przyjęto jako termin, który wyraża niezadowolenie w reakcji na to, co oferuje nam nowoczesny świat jako ,,wartości” – reakcja ta polega na skupieniu się na własnej

Czytaj więcej