Zobaczyć Nowe

Nasuwa się oczywiste pytanie: czy gdyby taki Nowy Świat został odkryty dzisiaj, wiedzielibyśmy jak go naprawdę „zobaczyć”? Czy bylibyśmy wolni od wszelkich z góry ustalonych wyobrażeń i oczekiwań, jakie możemy mieć w stosunku

Czytaj więcej