Prawa autorskie

Prawa autorskie

Treści zamieszczone na stronach LOGONU są objęte prawami autorskimi. Żaden utwór, nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa.
Pobieranie i kopiowanie artykułów ze strony LOGON jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Wykorzystanie materiałów do celów cytowania jest dozwolone na warunkach i w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 , ze zm.), w tym z obowiązkowym podaniem źródła cytatu.

Udostępnij ten artykuł

Informacje o wpisie

Data: 21 grudnia, 2017

Ilustracja: