Hermes, Graalul și Christian Rozacruce

We can experience great consolation, for there is still an energetic focal point, to where the ripe souls can uplift themselves or even delve

Hermes, Graalul și Christian Rozacruce

Putem experimenta o mare consolare, căci există încă un punct focal energetic, până la care sufletele mature se pot ridica și chiar se pot adânci – conform cuvintelor lui Hermes din Corpus Hermeticum.

Unde să căutăm acest loc? Unde să mergem?

Nu este nevoie să mergem nicăieri, doar să ne liniștim interior. Nu trebuie să ne imaginăm și nici să ne așteptăm la nimic.

Singurul lucru care este determinant este maturitatea sufletului. Atunci totul este firesc, iar personalitatea noastră ajută doar, servind sufletului.

Graalul a fost adesea înfățișat, în trecut, ca un pocal sau o cupă. În limbajul zilelor noastre, am putea spune că este un punct focal energetic, care apare oriunde ne-am afla. Sau mai bine zis, el ne găsește.

Germenul Spiritului într-un suflet uman este atras către Spirit.

Sufletul matur în acest punct focal, se trezește și realizează conștiința spirituală superioară. Hermes vorbește despre „gând”. Acesta este o energie spirituală, o hrană spirituală, care satură sufletele care doresc o altă energie, diferită de energia obișnuită dialectică naturală. Acest punct focal nu poate fi niciodată epuizat. Nimeni nu poate epuiza acest flux spiritual.

Iar cei care sunt cufundați în el, sunt locuitori ai unei case spirituale invizibile, un castel înalt și ajută la extinderea și amplificarea acestui punct focal al puterii.

Aceasta este munca sufletelor spirituale, cu care noi – personalități obișnuite – suntem “fertilizați”.

Cupa se coboară și se adâncește în materie.

Dacă numai nenumăratele mulțimi ar putea bea din această ceașcă!

***

Iată un pasaj din cartea Corpus Hermeticum:

Astfel, O Tat, Dumnezeu a împărtășit rațiunea tuturor oamenilor, dar nu și Spiritul.

TAT: Dar de ce, O, Tată, nu a împărtășit Dumnezeu Spiritul tuturor oamenilor?

HERMES: A fost voința Lui, fiul meu, ca legătura cu Spiritul să fie obținută de toate sufletele; totuși, ca premiu pentru această cursă.

TAT: Cum a făcut El toate acestea?

HERMES: A trimis un Vas de amestecat, umplut cu puterile Spiritului și a numit un Herald și i-a poruncit să spună inimilor oamenilor: „Cufundați-vă în acest Vas de amestec, voi sufletelor care puteți; voi, cei care credeți și sunteți încredințați că veți ascende către El care a trimis acest Vas; voi care știți scopul pentru care ați fost creați”.

Toți cei care au fost atenți la această strigare și au fost purificați prin scufundarea în puterile Spiritului au devenit cei ce iau parte în Gnoză, cunoașterea vie de Dumnezeu și, pentru că au primit Spiritul, au devenit oameni perfecți.. (…)

Cu toate acestea, aceia care au păcătuit împotriva strigării pentru că nu au ascultat-o, rămân în limitele rațiunii, deoarece nu au primit puterile Spiritului și nu cunosc scopul pentru care au fost creați, nici de către cine.

Astfel contemplând Binele, aceia care s-au ridicat astfel au învățat să se gândească la existența lor aici pe Pământ ca la un dezastru. Ei repudiază toate lucrurile cu corporalitate sau fără și se grăbesc să ajungă la Unul și singurul.

Acestea, O, Tat, manifestarea Sfântului Spirit, emergența lucrurilor divine și contemplarea lui Dumnezeu sunt darurile Vasului divin de amestecat.[1]

***

În mod similar, Christian Rozacruce se confruntă cu un examen vibrațional în prima zi, când are un vis în care este tras cu a șasea funie (una dintre cele șapte funii) din puțul întunecat, plin de oameni care tânjeau după eliberare. Christian stătea pe o piatră lângă peretele puțului, în timp ce, dintr-o dată, o funie se balansă spre el. Nu a ezitat și a prins această funie și a fost tras afară. Odată ce a ajuns acolo sus, a descoperit că are o rană la cap. Împreună cu restul grupului celor salvați, după ce a fost scos, au început imediat să-i salveze pe ceilalți.

Gnosticul modern Jan van Rijckenborgh comentează acest pasaj din Nunta Alchimică a lui Christian Rozacruce cu următoarele cuvinte: Deci, vă puteți imagina că sunt șapte Școli Spirituale diferiterăspândite în lume (…)

Cele șapte funii nu sunt toate coborâte simultan. Cele șapte linii magnetice de forță diferite sunt activate sistematic, una după alta, astfel încât să se asigure că acestea se disting clar și că lucrurile se dezvoltă în mod corect. Acest lucru este clarificat prin afirmația conform căreia Christian Rozacruce nu putea apuca decât a șasea funie pentru că stătea pe o piatră din peretele temniței. Aceasta înseamnă că el nu a putut fi scos decât de către Sfântul Spirit, în puterea lui Christos, datorită străduinței sale neclintite și orientate către scop. (…)

Dacă atomul inimii voastre este lovit de lumina magnetică a Școlii Spirituale și, precum C.R.C., aparțineți celui de-al șaselea grup de sânge, un grup în care dragostea pentru omenire și iubirea de aproape sunt centrale, atunci o astfel de „rană la cap” va sparge liniile magnetice de forță ale ordinii dialectice naturale.[2]

Și tot prin această povestire, s-a subliniat legea fizică a atracției asemănătorului. Înseamnă că elementul spiritual ascuns în ființa umană este atras către Spirit, care este imanent peste tot în cosmos și emană din tărâmul divin. Ceea ce este ascuns începe să devină perceptibil pentru ființa interioară spirituală, de îndată ce crește în intensitate și maturitate.

***

Aceasta arată, așadar, că multe legende ne vorbesc despre această consolare, de exemplu Hermes, Graalul precum și Christian Rozacruce în Nunta Alchimică. Acestea mărturisesc despre ceva ce putem explica astăzi ca lege valabilă atât în fizică, cât și în metafizică. Și mai ales pentru aceia, a căror insistență interioară și nevoie spirituală atinge o măsură a intensității, care deschide noi perspective, noi orizonturi și dimensiuni care depășesc limitarea existentă.

Ilustrația: nilsmaisel.tumblr.com


[1] Rijckenborgh, Jan van: Gnoza Egipteană Străveche, Partea 2, Rozekruis Pers Haarlem, Olanda

[2] Rijckenborgh, Jan van: Nunta Alchimică a lui Christian Rozacruce, Partea 1, Rozekruis Pers Haarlem, Olanda

Print Friendly, PDF & Email

Distribuie acest articol

Imagine prezentată:

Data: februarie 14, 2020
Autor: Olga Rosenkranzová (Czech Republic)
Fotografie: Olga Boiarkina

Imagem em destaque: