Chińskie cykle czasu – cykl ciszy

Sposób postrzegania czasu wywodzi się ze starożytnych Chin. Opiera się na 8 trygramach chińskiego kompasu (Ba-Gua), z których wywodzi się 9 następujących po sobie kolejno i powtarzających się cykli czasu

Chińskie cykle czasu – cykl ciszy

Różnice zdań, odmienne opinie na dany temat są czymś normalnym. Normalne jest również to, że prowadzimy dysputy, w których prezentujemy swoje stanowisko i bronimy swojego zdania, czy to w parlamencie, czy to w środkach masowego przekazu, czy to w kawiarni, czy w biurze, czy przy kuchennym stole. Ostatnio jednak dyskurs wychodzi z mody. Ludzie mniej rozmawiają ze sobą, a bardziej o sobie nawzajem. Dzielą się swoimi opiniami z tymi, którzy myślą podobnie do nich, łączą się z nimi w grupy i często popadają w przesadę, stając się zbyt jednostronni i skrajni w swych poglądach. Oczywiście, istnieją również tacy, którzy cenią sobie umiar i nawołują do dialogu, lecz nie znajdują oni wielkiego posłuchu. Dlaczego tak się dzieje?

Każdy okres czasu niesie ze sobą charakterystyczne dla siebie cechy, problemy, szanse i zadania do wykonania. Zachodni astrologowie obserwując wzajemne położenie Słońca i innych planet1, wyciągają odpowiednie wnioski. Istnieje jednak inna metoda dywinacji, wywodząca się ze starożytnych Chin, a w naszym świecie niezbyt popularna. Opiera się ona na 8 trygramach chińskiego kompasu Ba-Gua, z których wywodzi się dziewięć kolejnych i powtarzających się cykli czasu. Każdy z nich trwa 20 lat. Tych dziewięć cykli opiera się na 8 kardynalnych punktach i jednym punkcie w środku. Punkty kardynalne znajdują swoje odzwierciedlenie w obiegu Słońca, w konkretnych porach dnia i roku, Można je również odnaleźć w częściach ciała, stanach umysłu i wśród członków rodziny. Poszczególne linie trygramu oznaczające energie yin i yang interpretuje się również w tym kontekście.

W związku z tym, przyjrzyjmy się nieodległej przeszłości i temu, co dzieje się obecnie.

Qian

 Cykl Qian 

Okres 20 lat, od 1964 do 1984 roku, znajdował się pod patronatem trygramu Qian, symbolizującego niebo, półkulę północno-zachodnią, ojca i element metalu. Trygram ten składa się z trzech „silnych” energii yang i jest symbolem ojca, mocy, wsparcia, ale również władzy. Na ten okres przypada szczytowy etap zimnej wojny, podczas którego świat został podzielony na strefy wpływów dwóch supermocarstw (!). Władza, lecz również jej utrata, to główny temat Qian. W tym szczególnym okresie ruch przemian społecznych z 1968 roku nie był przypadkowy. Mająca się dobrze przez tysiąclecia forma sprawowania władzy została zakwestionowana. Wyzwolenie (od patriarchatu), równość (ruch feministyczny jako wyzwolenie od patriarchatu) i wolna miłość (wyzwolenie od tradycyjnej „ojcowskiej” moralności, którą postrzegano jako ograniczającą) stały się hasłami przewodnimi. Lęk przed wybuchem III wojny światowej i niechęć wobec zbliżających się zbrojeń wywołały potężny ruch pacyfistyczny. Również to było zgodne z tematyką trygramu Qian, należącego do elementu metalu, który może oznaczać zarówno dominującą siłę, jak i broń.

Dui

 Cykl Dui 

Lata 1984-2004 szybko przyniosły dramatyczną zmianę. Dwudziestolecie to znajdowało się pod znakiem trygramu Dui, który symbolizuje jezioro, zachód, najmłodszą córkę, radość, dyskusję, komunikację i po raz kolejny – element metalu. Patrząc od dołu, znak Dui składa się z dwóch „silnych” energii yang, zwieńczonych u góry miękką, przełamaną linią energii yin. Skończyła się zimna wojna, USA i Związek Radziecki zbliżyły się do siebie, a rezultatem tej odwilży było zjednoczenie Niemiec.

Ku upadkowi chylić się zaczął nawet Układ Warszawski i Związek Radziecki, gdy okazało się, że nie da się dłużej utrzymywać sojuszu za pomocą przemocy. Na pierwszy plan wysunęła się otwartość (głasnost) i komunikacja. Cyfrowe możliwości komunikacji stały się popularne na całym świecie. W 1990 roku rozpoczęła się komercyjna faza Internetu; telefony komórkowe, a wkrótce potem smartfony, umożliwiły komunikację niezależną od lokalizacji nadajnika i odbiornika. Podsumowując, wszelkie innowacje w technologii komunikacyjnej dawały nam złudzenie nieograniczonego dostępu do wiedzy, lub, inaczej mówiąc, do coraz bardziej dostępnej świadomości zbiorowej – i nic dziwnego, że dziś przechowujemy nasze dane w chmurze.

Fakt, że jezioru odpowiada element metalu, może nas początkowo zaskoczyć. Spokojne jezioro jest bowiem gładkie jak lustro i odbijają się w nim niebiosa, będące boskimi mocami. Ostatecznie iluzja nieograniczonej komunikacji i połączenia ze wszystkimi ludźmi oraz dostępu do wszelkiej wiedzy jest odbiciem oświeconego stanu umysłu.

Lata 1984-2004 to również czas nieumiarkowanego hedonizmu, imprezowego stylu życia i zażywania „rekreacyjnych” narkotyków2. Wszystko to odbywało się pod znakiem radości, a być może było również reakcją na poprzednie ograniczenia i zastraszanie.

Gen

 Cykl Gen 

W 2004 roku cykl Dui został zastąpiony przez cykl Gen (którego nazwa oznacza górę). Góra jest symbolem północnego wschodu, najmłodszego syna, ramion i karku, wycofania się (w góry), ciszy, medytacji, powagi. Symbolizuje również upór i odrętwienie charakterystyczne dla żywiołu ziemi. Patrząc od dołu, znak Gen składa się z dwóch „miękkich” linii i kończy się u góry „silnym uderzeniem” energii yang. Energii tego trygramu można zatem doświadczać na dwa uzupełniające się sposoby.

Można wycofać się na „swoją górę”, zdystansować się od świata i odrzucić wszelkie zmiany – faktycznie odmówić wszelkiego komunikowania się. Obraz karku jest spójny ze związaną z tym trygramem wytrwałością.

Znak Gen z górną linią yang można jednak również postrzegać jako rozwój energii i klarowności w sferze ducha, który musi zostać urzeczywistniony przez człowieka na planie ciała i duszy.

Dwie dolne linie yin można interpretować dwojako. Mogą nieść albo słabość i nieumiejętność odpowiedniego zareagowania na impuls (co przemawia za inercją, postawą niedziałania w zetknięciu z większą wiedzą), lub linie te mogą stać się elastycznym narzędziem ducha, pozwalającym wydarzać się rzeczom napływającym „z góry”.

Aspekt porzucenia wszystkich starych pojęć i myśli jest również częścią Gen -i może to być wyzwanie, z którym ludzie zostaną skonfrontowani. W związku z tym zwrot w kierunku wartości duchowych reprezentowanych przez Gen, byłby początkiem transformacji, w której ciało i dusza podążają za wartościami duchowymi, zdobytymi podczas „milczenia na górze”. Obie te postawy są możliwe, wszystko zależy od człowieka i sposobu, w jaki reaguje on na jakość danego czasu.

Li

  Cykl Li 

Z energią Gen będziemy pracować do roku 2024, a potem rozpocznie się cykl Li. Li symbolizuje ogień, średnią córkę, sławę, objawienie, uznanie i oko. Zawiera w sobie element ognia i znany jest również jako „element przylegający”. Wizualnie trygram Li składa się z dwóch silnych energii yang i jednej miękkiej energii yin, znajdującej się pośrodku. Trygram ten przypomina oko.

Nikt nie może do końca przewidzieć, jak wyrazi się tym razem jakość jego energii. Tematem przewodnim będzie na pewno objawienie tego, co zostało przygotowane „na górze”. Czy wynikiem tego będzie zagęszczenie, czy powrót do Ducha, który pozwoli nam wyzwolić się spod władzy egoizmu i przywiązania do materii?

_______________________

W astrologii Słońce nazywane jest planetą.

2 Austriacki muzyk Falco powiedział, że „ci, którzy pamiętają lata osiemdziesiąte (dwudziestego wieku), tak naprawdę ich nie przeżyli.”

 

 

Udostępnij ten artykuł

Informacje o wpisie

Data: 25 września, 2019
Autor: Angela Paap (Germany)

Ilustracja: