Čínské časové cykly – v cyklu ticha

Jeden způsob pohledu na čas má svůj původ ve starověké Číně; využívá osm trigramů čínského kompasu (Ba Gua) a odvozuje devět po sobě jdoucích časových cyklů, které se stále opakují

Čínské časové cykly – v cyklu ticha

Neshody jsou normální. Je také běžné diskutovat o nich, ať už v parlamentech, novinách, jiných médiích, v kavárně, v kanceláři nebo u kuchyňského stolu. Zdá se však, že v poslední době rozhovor vyšel z módy. Lidé spolu mluví stále méně, ale stále více mluví o sobě. Oznamují svou vlastní pozici podobně smýšlejícím lidem, vytváří takzvané bubliny a příliš často rádi přehánějí a polarizují. Samozřejmě existují i takoví, kteří vyžadují umírněnost a dialog, ale zdá se, že jsou stále méně slyšet. Proč?

Každá doba má své vlastní kvality, své problémy, příležitosti a úkoly. Západní astrologové pozorují polohu Slunce a planet a vyvozují z nich své závěry. Existuje však také přístup, který vznikl ve staré Číně; využívá osm trigramů čínského kompasu (Ba Gua) a odvozuje devět po sobě jdoucích časových cyklů, které se stále opakují. Každý cyklus trvá dvacet let. Těchto devět cyklů je založeno na osmi světových stranách a na středu. Světové strany se mimo jiné odrážejí v běhu slunce (denní doby) a v průběhu roku (roční období, setí a sklizeň). Jsou také viděny jako členové rodiny, elementy, části těla a stavy mysli. Interpretovány jsou také jednotlivé jin a jangové tahy trigramů.

Zohledněme v tomto světle nedávnou historii.

Qian

 Cyklus Qian

Například od roku 1964 do roku 1984 trval cyklus Qian, tedy obloha, severozápad, otec, prvek kovu. Trigram se skládá ze tří „silných“ jangových tahů, a proto znamená otce, moc, podporu, ale také autoritu. V té době byl rozkvět studené války, kdy se svět rozdělil do sfér zájmu a spojenectví dvou supervelmocí (!). To je dominantní téma Qian. Jde o moc a autoritu, ale také o ztrátu autority. Není bez důvodu, že do tohoto období spadá rok 1968: staré autority byly vyslýchány a napadány – dominovala svoboda (od paternalismu), rovnost (hnutí žen – jako osvobození od patriarchátu) a volná láska (osvobození od tradiční „otcovské“ morálky). Strach z třetí světové války a odmítnutí spirály vyzbrojování vyvolaly silné mírové hnutí. Toto je opět konfrontace s elementem Qian/kov, který může představovat jak dominantní sílu, tak zbraň.  

Dui

 Cyklus Dui

Roky 1984 až 2004 brzy přinesly drastickou změnu. Byli ve znamení Dui, jezera, západu, nejmladší dcery, veselosti, rozhovoru, komunikace a také prvku kovu. Znamení Dui, při pohledu zespodu, se skládá ze dvou „silných“ jangových čar a nahoře se uzavírá „měkkými“ přerušovanými jinovými linkami. Studená válka skončila, USA a Sovětský svaz se začaly navzájem přibližovat; jedním z výsledků tání bylo znovusjednocení Německa.

Varšavská smlouva a samotný Sovětský svaz se rozpadly poté, co se ukázalo, že soudržnost již nemůže být udržována silou. Do popředí se dostala otevřenost (glasnosť) a komunikace. Schopnosti digitální komunikace se staly důležitějšími po celém světě – komerční fáze internetu začala v roce 1990; mobilní telefony a smartphony otevřely možnosti komunikace, které byly nezávislé na umístění odesílatele a příjemce. Všechny inovace komunikační technologie přinesly iluzi neomezeného přístupu ke znalostem, tak říkajíc ke stále přístupnějšímu kolektivnímu vědomí – není divu, že dnes ukládáme data v cloudu.

Skutečnost, že jezero je přiřazeno ke kovovému prvku, se může na první pohled zdát záhadou. Klidné jezero je ale stejně hladké jako zrcadlo – odráží nebe, to božské. Iluze neomezené komunikace a spojení se všemi lidmi a obsahem znalostí je koneckonců odrazem osvíceného vědomí. Roky 1984–2004 byly také obdobím stupňujícího se hédonismu, večírků, drog.[1]
To vše v duchu klidu, snad také v reakci na zmizení bývalé úzkosti a hrozby.

Gen

 Cyklus Gen

Tato fáze byla nahrazena aktuálním cyklem Gen/hora roku 2004. Hora je severovýchod, nejmladší syn, ramena a krk, odchod (→ na horu), mlčení, meditace, vážnost, ale i tvrdohlavost a ztuhlost a má prvek zemi. Gen, při pohledu odspodu, se skládá ze dvou „měkkých“ linek jin a uzavírá se „silnou“ linií jang. To znamená, že energii tohoto trigramu lze zažívat dvěma doplňkovými způsoby.

Můžete odejít na „svou horu“, distancovat se a odmítnout změny, tedy jakoukoliv komunikaci. Obraz krku a související tvrdohlavost mluví stejným jazykem. Trigram Gen s tahem jang nahoře může být nicméně také viděn jako vývoj energie a jasnosti v oblasti ducha člověka, který musí být přiveden k uskutečnění těla a duše. Obě spodní linky jin jsou zde nejednoznačné. Buď jsou slabé a nemohou reagovat na impuls (to hovoří pro nehybnost, pro postoj, ve kterém člověk nejedná v rozporu s lepšími znalostmi) – nebo že se stanou flexibilním nástrojem ducha a nechají vystoupit to, co je „shora“. Aspekt nechat odejít všechny staré koncepty a myšlenky je také částí Gen – výzva, před kterou stojí lidstvo. Následně by obrácení k duchovním hodnotám – které představuje Gen – bylo začátkem transformace – ve které tělo a duše následují duchovní hodnoty, které byly získány během „ticha na hoře“. Obojí je možné – je na každém jednotlivci, jak reaguje na kvalitu času.

Li

  Cyklus Li

Do roku 2024 budeme pracovat na Gen, pak začíná cyklus Li. Li je oheň, jih, prostřední dcera, sláva, zjevení a poznání, oko. Má prvek ohně a nazývá se také „soudržnost“. Trigram Li má na vnější straně dvě „silné“ jangové čáry, uprostřed je „měkká“ jinová linie. Odtud obraz oka. Není možné předem určit, jak bude tato kvalita času vyjádřena. Hlavním tématem bude odhalení všeho, co se připravilo „na hoře“. Bude výsledkem ztuhnutí, nebo obrácení k Duchu, pomocí kterého zažijeme překonání našeho egoismu a materiální vázanosti?

 


[1] Rakouský hudebník Falco řekl: „Každý, kdo si pamatuje osmdesátá léta, je nezažil.“

Print Friendly, PDF & Email

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 25 září, 2019

Doporučený obrázek:

Autor: Angela Paap (Germany)