A kínai időciklusok – A csend idejében élünk

Az időmérés egyik módszere az ősi Kínából származik. A kínai időmérő (Ba Gua) 8 trigramból (hármas jelből) áll, ami alapján 9 ismétlődő időciklus olvasható le.

A kínai időciklusok – A csend idejében élünk

A véleménykülönbség normális dolog. Az is normális, ha alaposan megvitatjuk a véleményünket, akár egy parlamenti beszédben, egy újságcikkben vagy más médiában, vagy megtárgyaljuk egy kávéházban, munkahelyen vagy éppen a konyhaasztalnál. Az utóbbi időben azonban úgy tűnik a párbeszéd kiment a divatból. Az emberek egyre kevesebbet beszélnek egymással, de annál többet egymásról. Az emberek a hozzájuk hasonlóan gondolkodóknak mondják el a véleményüket, úgy nevezett „hasonló gondolkodású emberek csoportját” alkotva, és igen gyakran szeretik eltúlozni és kiélezni a saját véleményüket. Természetesen vannak olyanok is, akik mérsékeltebbek és hajlamosak a párbeszédre, de ők úgy tűnik, nem találnak túl sok hallgatóra. Mi ennek az oka?

Minden időszaknak megvan a maga értelme, problémája, lehetősége és feladata. A nyugati csillagászok a nap és a bolygók állását egymáshoz viszonyítva vizsgálják és ebből vonják le a következtetéseiket. Van azonban egy megközelítési módszer, ami az ősi Kínából származik és kevésbé ismert a számunkra; ez a kínai időmérő (Ba Gua) 8 trigramjára (hármasjelére) épül, melynek alapján 9 egymást követő és ismétlődő időciklust lehet megállapítani. Minden ciklus 20 évig tart. Ez a 9 időciklus 8 sarkalatos ponton, valamint a középponton alapul. A sarkalatos pontok a Nap napi járását (a napszakokat), illetve éves járását (évszakok, vetés és aratás) tükrözik. De ezek a sarkalatos pontok tekinthetők családtagoknak, elemeknek, testrészeknek és kedélyállapotoknak is. A trigram egyes vonalai, melyek a jin és a jang megoszlását mutatják, szintén értelmet kapnak ebben az összefüggésben.

Nézzük napjaink közelmúltbeli történelmét ennek fényében.

 

Qian

 A Qian ciklus

Az 1964 és 1984 között eltelt 20 év a Qian ciklus jegyében telt, amit az ég (menny), az észak-nyugat-i félteke, az atya és a fém elem képvisel. A trigram 3 „erős” jang vonalból áll, aminek jelentése atya, erő és támogatás, de egyben a hatalomra vagy tekintélyre is utal. Ez az időszak a Hidegháború csúcsidőszaka volt, melynek során a világ két szuperhatalom érdek- és szövetséges szférája között oszlott meg (!). Ez a Qian legfőbb témája. Az erő és a hatalom, de egyben a hatalomvesztés is. Az 1968-as társadalmi változást célzó megmozdulás nem véletlenül ebben az időszakban történt, mivel kezdték megkérdőjelezni és támadni a sokáig fennálló hatalmakat: a felszabadulás (a gyámkodó rendszer alól), az egyenlőség (a nők egyenjogúsági mozgalma – a férfiuralomtól való megszabadulás) és a szabad szerelem (a hagyományos „atyai” erkölcstől való megszabadulás, amit gátló tényezőnek éreztek) mind a kor domináns, meghatározó témájává vált. A harmadik világháború kitörésétől való félelem, valamint a veszélyes fegyverek felhalmozása erőteljes békemozgalmat indított meg. Ez is a Qian jegy fém elemével cseng össze, ami uralkodó erőnek éppúgy tekinthető, mint fegyvernek.

 

Dui

 A Dui ciklus

Az 1984 és 2004 közötti időszak gyors, drámai változást hozott. Ezek az évek a Dui jegy hatása alatt álltak, melynek iránya nyugat, jelképe a tó, a legfiatalabb lány, az öröm, párbeszéd és kommunikáció, és még mindig jelen van benne a fém elem. Alulról nézve a Dui jel 2 „erős” jang vonalból áll, amit a tetején egy „lágy” jin jel koronáz. A hidegháború véget ért, az Egyesült Államok és a Szovjetunió elkezdett közeledni egymáshoz és ennek az enyhülésnek az eredménye Németország újraegyesítése lett.

Ugyanakkor a Varsói Szerződés és a Szovjet Unió kezdett összeomlani, miután világossá vált, hogy a szolidaritás az erőszak eszközeivel nem tartható fenn tovább. A nyitás (Glasztnoszty) és a párbeszéd került előtérbe. A kommunikáció digitális lehetőségei világszerte egyre fontosabbá váltak – az internet közzététele 1990-ben vette kezdetét; megjelentek a mobiltelefonok majd nemsokára az okostelefonok, amelyek már függetlenek az adó- és a vevőállomások helyétől. Egészében véve, a kommunikációs technológia minden egyes újdonsága a tudáshoz – vagy más szóval az egyre megközelíthetőbb közös tudathoz – való korlátlan hozzáférés illúziójával kecsegtetett minket, így nem véletlen, hogy adatainkat manapság egy felhőben tároljuk.

Az a tény, hogy a tó a fém elemhez kapcsolódik először talán meglepő az olvasó számára. A nyugodt tó azonban olyan sima, mint egy tükör – melyben a menny, az isteni erők tükröződnek. A minden emberrel való korlátlan kommunikáció és kapcsolat, valamint az ismeretekhez való korlátlan hozzáférés illúziója végül is egy megvilágosodott tudatállapot tükröződése. Az 1984-2004 közötti évek egyben egy túláradó hedonizmus időszaka is, a partiké és az „élvezeti” drogoké.Az osztrák zenész, Falco azt mondta: „azok, akik vissza tudnak emlékezni az 1980-as évekre, maguk át sem élték azokat.”

Mindez pedig az öröm jegyében zajlott, ami talán a korábbi korlátozások és félelmek megszűnésére való reakció volt.

 

Gen

 A Gen ciklus

Ezt az időszakot 2004-ben a Gen (hegy) ciklus követte, ami még jelenleg is tart. A hegy iránya észak-kelet, jelképe a legfiatalabb fiú, a váll és a nyakszirt, jellemzői a (hegyre való) visszavonulás, a csend, a meditáció és a komolyság éppúgy, mint a konokság és a zsibbadtság, amire a föld elem utal. Ha alulról nézzük, a Gen jegy 2 „lágy” jin vonalból áll, melyet felül egy „erős” jang vonal zár le. Ily módon ennek a trigramnak az ereje kétféle módon élhető meg, melyek kiegészítik egymást.

Az ember visszavonulhat „a saját hegyére”, eltávolodhat a világtól és ellenállhat minden változásnak – valójában megtagadhat minden kommunikációt. A nyakszirt képe és a hozzá kapcsolódó makacsság ugyanerről szól. A Gen trigram a felső jang vonallal azonban az ember szellemi szférájában lévő energia és világosság fejlődésének is tekinthető, aminek gyümölcsözővé kell válnia testileg éppúgy, mint lelkileg. Mindkét alsó jin vonal itt két lehetőséget kínál. Vagy gyengék és nem képesek reagálni az impulzusra (ez inertiára inertia = tehetetlenség, tétlenség, tunyaság (ford. megj.) utal, egy olyan viselkedésre, amit akkor vesz fel az ember, ha nem hajlandó jobb belátásra térni) vagy a jin vonalak a szellem rugalmas eszközeivé válnak és hozzájárulnak a „felülről jövő” dolgok megtörténéséhez. A régi gondolatok és elképzelések elhagyásának nézete szintén a Gen része – az emberek úgy is érezhetik, hogy egy kihívással állnak szemben. Ennek következményeként a szellemi erők felé fordulás – amit a Gen képvisel – egy átalakulás kezdete lehetne, – melynek során a test és a lélek olyan szellemi értékeket követ, melyeket a „hegyen való csend” ideje alatt ért el. Mindkét eset lehetséges – az egyéntől függ, hogy hogyan reagál az idők szavára.

 

Li

  A Li ciklus

A Gen időszak 2024-ig fog tartani, addig dolgozhatunk vele keményen, azután a Li ciklus fog elkezdődni. A Li a tűz jegyében áll, égtája dél, jellemzői a középső leány, hírnév, felfedés és felismerés, érzékszerve a szem. A tűz elem található meg benne, ami „kötőelemként” is ismert. A Li trigram 2 „erős” jang vonalból áll, melynek közepén egy „lágy” jin vonal található. Ez a szem képe. Senki sem mondhatja meg előre pontosan, hogyan fog ez az időszak kibontakozni. A fő motívum mindannak a megnyilvánulása lesz, ami „a hegyen” előkészült. Lehet, hogy besűrűsödést eredményez, de az is lehet, hogy a Szellemhez való visszatérést, melyet azzal segíthetünk elő, hogy felülemelkedünk az önzésünkön és az anyagi dolgokhoz való ragaszkodásunkon.

A cikk megosztása

Információ a cikkről

Dátum: szeptember 25, 2019
Szerző: Angela Paap (Germany)

Illusztráció: