Alchimia sufletului

Știi ce este acela un „chimist”?

Alchimia sufletului

Procese chimice au loc în timpul digestiei, în timpul gândirii și în multe alte funcții ale corpului nostru.

Gândurile de asemenea pornesc multe reacții hormonale. Mintea noastră, cea cu care producem atât de multe gânduri, este în principal mânată de impulsuri inconștiente. Dar noi suntem chemați să ne transformăm dintr-un chimist într-un alchimist. Dorința marilor alchimiști din toate timpurile era să transforme plumbul în aur, ceea ce înseamnă să extragă lumina din toate experiențele întunecate, astfel încât „piatra filozofală” să se poată forma în sinele purificat. Aceasta este ce înțelegeau alchimiștii adevărați prin transformarea metalului în aur.

Alchimiștii iau cauzele care sunt baza tuturor proceselor. Ei vor să obțină înțelepciunea și să devină lucrătorii conștiincioși la marea dezvoltare a omului și a naturii. Aceia care își pun întrebări cu privire la normele și obiceiurile noastre, sunt pionieri. Un nou mod de gândire lasă urme în eter, în câmpul vieții noastre. Aceste urme trainice funcționează ca un compas pentru alții. În acest mod cunoașterea sinelui servește ca un ideal colectiv.

Sufletul nemuritor al unui om este încarcerat în corpul muritor, așa cum nucleul este prins în atom. Calea alchimică este folosită pentru eliberare. Această cale poate fi împărțită în șapte pași, în șapte procese. Patru dintre aceste șapte procese au loc în lumea fizică. Ele sunt procesele focului, ale apei, ale pământului și ale aerului.

Primul este Calcinatio, procesul focului. În fiecare om există un foc al spiritului. El este aprins pe o cale interioară și ne conduce către o analiză de sine, care nu este întotdeauna măgulitoare. Intrăm în focul cunoașterii de sine, într-un foc al conștiinței. Dacă rămânem în acest foc putem să muncim spre a ne depăși problemele, acceptând un nou mod de viață, un mod de viață pe care trebuie să-l lăsăm să fie condus de către sufletul nemuritor. Ne va conduce într-o stare de calm.

Cel de-al doilea proces este Solutio, procesul apei. Devenim conștienți de modelele cu care ne identificăm. Ajungem să ne vedem partea întunecată. Putem de aici să ne începem purificarea. Ea devine posibilă în momentul în care egoul este un servitor voluntar al sufletului și ne permite să facem niște procese adânci, pentru ca sufletul să se poată ridica și să intre în conștiința noastră. Atunci viața noastră va deveni a sufletului conștient.

Al treilea este Coagulatio, care este un proces al pământului. Strădania noastră constantă pentru adevărata cunoaștere, pentru viața în momentul prezent, o viață plină de iubire, va duce la formarea și la manifestarea unei noi puteri sufletești. Acțiunile noastre vor fi reflectate în suflet. Sufletul va primi un nou corp, care va fi invizibil pentru ochii ce privesc către exterior.

Al patrulea proces este Sublimatio, un proces ascendent, al aerului. Acum toate problemele și întrebările sunt luate în considerare dintr-o perspectivă supraordinară a sufletului și astfel pot fi rezolvate într-un mod nou. Sufletul, cu noul său corp invizibil, pășește către libertate, libertatea care îi permite să ia contact cu spiritul universal, într-un mod nou și să împlinească următoarele trei procese alchimice.

Aceste patru operațiuni alchimice de mai sus, îi vor pune pe toți ce parcurg acest drum înaintea următoarelor întrebări:

Egoul pământean se face el cenușă în focul sufletului (Calcinatio)?

Ceea ce rămâne, extrasul, poate fi el dizolvat în apele sufletului (Solutio)?

Se naște astfel o nouă personalitate ce serveşte și o nouă structură a sufletului care se formează prin acțiunea puterilor sufletești (Coagulatio)?

Avem în suflet o perspectivă observatoare (Sublimatio)?

Adevărata alchimie permite o armonie internă ce este determinată de balansarea celor patru elemente foc, apă, pământ și aer. Este necesar ca înțelegerea și voința noastră să fie în slujba forțelor superioare. Țelul este de a fi transparent pentru Lumină. Astfel Nunta Alchimică poate fi înfăptuită, adică unificarea sufletului cu spiritul. De aici, următoarele trei procese alchimice nu mai au nicio legătură cu personalitatea terestră. Aceste următoare trei procese sunt Mortificatio, Separatio şi Conjuctio. În terminologia creștină ele mai sunt numite și crucificare (a aspectului inferior), pentru ca aspectul superior să poată fi eliberat; învierea ( a unui trup glorificat); şi înălțarea ( conectarea noului om născut cu Noul Suflet și cu Spiritul Sfânt).

Distribuie acest articol

Imagine prezentată:

Data: noiembrie 21, 2017
Autor: Ute Schendel (Germany)
Fotografie: W. Kandinsky: Schwarze Striche, Guggenheim Museum N.Y.

Imagem em destaque: