Alchymie duše

Víš, že jsi „chemik“?

Alchymie duše

Chemické procesy se odehrávají v naší trávicí soustavě, v našem myšlení a v mnoha jiných tělesných funkcích.

Myšlenky také spouští mnoho hormonálních reakcí. Naše mysl, se kterou dokážeme tolik věcí, je řízena především nevědomými impulsy. Nicméně jsme voláni k tomu, změnit se z chemika na alchymistu! Přáním velkých alchymistů všech dob bylo přeměnit olovo ve zlato, což znamená získat světlo ze všech zkušeností temného života, aby mohl být v očištěném já vytvořen kámen „mudrců“. Toto měli na mysli praví alchymisté při výrobě zlata jako kovu!

Alchymisté se dostávali k příčinám, které jsou základem všech procesů. Chtěli dosáhnout moudrosti a stát se vědomými pracovníky ve velkém vývoji člověka a přírody. Ti, kteří zpochybňují naše normy a zvyky, jsou průkopníky. Nový druh myšlení zanechává v éteru, v našem životním poli stopy. Tyto éterické stopy fungují jako kompas pro druhé. Tímto způsobem přináší sebepoznání kolektivní pochopení týkající se idejí.

Nesmrtelná duše člověka je uvězněna ve smrtelném těle jako jádro v atomu a buněčné jádro v buňce! Alchymická cesta slouží pro jeho osvobození. Tato cesta může být rozdělena do sedmi kroků, sedmi procesů. Čtyři z nich se odehrávají na fyzické duševní úrovni. Jsou to procesy ohně, vody, země a vzduchu.

Nejprve je zde Calcinatio, ohnivý proces. V každém člověku je duchovní oheň. Je aktivován vnitřní cestou, vede nás k sebeanalýze, která není vždy lichotivá. Dostáváme se do ohně poznání nás samotných, do ohně svědomí. Můžeme-li v něm zůstat, můžeme pracovat na překonání svých problémů akceptováním své životní cesty a jejím předáním pod vedení nesmrtelné duše. Ta nás vede do ticha a vyrovnanosti.

Druhým procesem je Solutio, které je vodním procesem. Uvědomujeme si vzorce, se kterými se identifikujeme. Zviditelňují se nám naše temné stránky. Nyní můžeme začít s očistou. To je možné, když je naše ego dobrovolným služebníkem duše a umožňuje nám, aby v duši vyvstaly hluboké procesy a vstoupily do našeho vědomí. Náš život se pak stane duševně vědomým.

Za třetí je zde Coagulatio, které to zabudovává do formy a které je zemským procesem. Naše nepřetržité usilí o pravé poznání, život v přítomnosti a o to, být částí vše zahrnující lásky vede k realizování, k projevení nových duševních sil v nás. Co činíme, to se zrcadlí v duši. Duše přijímá nové „tělo“, které je našim vnějším očím neviditelné.

Čtvrtý základní proces je Sublimatio, je to výstup, vzdušný proces. Nyní jsou problémy a otázky zvažovány z nadřazené perspektivy duše a mohou tak být řešeny novým způsobem. Duše se svým novým, neviditelným tělem vstupuje do svobody, která jí umožňuje uskutečnit kontakt s univerzálním Duchem novým způsobem a vykonat další tři alchymické procesy.

Tyto čtyři alchymické úkony staví každého, kdo jde touto cestou, před následující otázky:

Stává se pozemské ego v ohni duše (Calcinatio) popelem? Může být extrakt rozpuštěn ve vodách duševní plnosti (Solutio)? Je zde nová, sloužící osobnost a nová struktura duše, která se utváří používáním duševních sil (Coagulatio)? Máme v duši všímavý náhled (Sublimatio)?

Pravá alchymie bere v úvahu vnitřní harmonii pomocí stejné rovnováhy čtyř elementů – ohně, vody, země a vzduchu. Je rozhodující, aby byly náš vhled a síla vůle služebníky vyšších sil. Cílem je, být pro Světlo průzrační. Může být uskutečněna Alchymická svatba, sjednocení duše a Ducha. Další tři alchymické kroky se pak již netýkají pozemské osobnosti. Tyto kroky značně přispívají k tomu, aby umožnily toto tajemství pomocí výše zmíněných procesů dozrávání, slouží k tomu, aby se to stalo. Jsou jimi Mortificatio, Separatio a Conjunctio, které jsou v křesťanské terminologii nazývány také ukřižování (nižšího aspektu), aby mohl být osvobozen vyšší aspekt; vzkříšení (zvelebeného těla); a vystoupení (spojení nově zrozeného člověka s novou Duší a nebeským Duchem).

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 21 listopadu, 2017
Fotografie: W. Kandinsky: Schwarze Striche, Guggenheim Museum N.Y.

Doporučený obrázek:

Autor: Ute Schendel (Germany)