Pieniądze i złota rzeczywistość

„Pieniądz jest dobrym sługą, ale złym panem” (Francis Bacon)

Pieniądze i złota rzeczywistość

Wszyscy mamy świadomość wielkiego znaczenia pieniądza w funkcjonowaniu społeczeństwa. Odgrywa on ważną i często decydującą rolę w wyborze edukacji, zawodu, a nawet (w niektórych tradycjach) w wyborze małżonka lub w podjęciu decyzji związanej z posiadaniem dzieci itd. Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że większa część życia obraca się wokół pieniędzy.

Ale jakie jest głębsze znaczenie pieniądza?

Pieniądz można postrzegać jako formę energii, która należy do naturalnego porządku rzeczy, jako środek, za pomocą którego odbywa się wymiana towarów i usług. Ludzie potrzebują różnych towarów i usług i muszą do tego wykorzystywać różne środki materialne. W początkach naszej kultury, w cywilizacji greckiej, filozof Arystoteles uważał, że pieniądz potrzebny jest do tego, aby wieść dobre i w miarę dostatnie życie. Sokrates natomiast zwracał uwagę na inny aspekt naszej egzystencji mówiąc, że w każdym z nas ukryte jest słońce, a naszym zadaniem jest spowodować, aby to słońce w nas zaświeciło.

Czy jest to możliwe, aby te dwa aspekty naszej egzystencji mogły zostać połączone? Czy możemy dążyć do głębszego sensu w życiu i używać pieniędzy po to, aby służyły nam w życiu w materii?

Żyjemy w czasach systemów ekonomicznych, w których ludzie potrafią gromadzić tak wiele pieniędzy, że nawet nie są w stanie ich wydać przez całe swoje życie. To daje im poczucie mocy, lepszy standard życia i pewność w dążeniu do celów. Wielu ludzi dziedziczy olbrzymie bogactwa; inni zdobywają je w trakcie swojego życia. Są też tacy, którzy nie mają wystarczającej ilości pieniędzy nawet na podstawowe potrzeby. Strach o utratę pieniędzy prowadzi wielu ludzi od bycia ich panem do bycia ich sługą.

Życie na Ziemi charakteryzuje się niestałością i krótkotrwałością, a gromadzenie majątku okazuje się być złudzeniem materii. Nasze życie jest serią wydarzeń w ciągłym biegu życia w nieskończonym wszechświecie.

Pieniądz ma swoje źródło w wartości złota i srebra; złoto najchętniej było używane jako środek płatniczy. Ten cenny metal kojarzony był ze Słońcem. Jednakże wielkie kosmiczne procesy spowodowały, że został on sprowadzony do spraw przyziemnych, tak jak inne rzeczy materialne.

Ciągłe odczuwanie braku

Pieniądze są częścią naszej egzystencji na Ziemi, lecz w tym życiu ciągle nam czegoś brak, doświadczamy uczucia niedostatku pod wieloma względami. Czytamy o braku energii, tymczasem prawdziwą energią, której potrzebujemy, jest energia miłości, i okazuje się, że jest jej ciągle za mało.

Duchowe tradycje mówią, że istota ludzka znalazła się na Ziemi i przyjęła materialną postać po to, aby tutaj zbierać doświadczenia, ponieważ w procesie materializacji utraciła dostęp do źródła energii i miłości w duchowym świecie.

Obecnie strach i pragnienie posiadania są ważniejsze niż my sami. Kto chce żyć w ubóstwie? Jest jednak pewna szlachetność, która ukryta jest głęboko w nas samych, a my dążymy do jej urzeczywistnienia. Jednak nie wiemy jak to zrobić i dlatego gromadzimy pieniądze, które nie są prawdziwym złotem. Jeśli pozwalamy, aby zajęły one miejsce złota duszy, o którym mówili alchemicy, wówczas stają się fałszywą iluzją. Prawdziwego złota, którego naprawdę potrzebujemy, musimy poszukać w sobie.

Pieniądze w procesie transformacji

Będąc na duchowej ścieżce zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy w dwóch światach: materialnym i duchowym. To oznacza, że musimy radzić sobie z materialnymi i duchowymi siłami i istotami. Ludzka ścieżka jest ścieżką ciągłych transformacji, a my mamy możliwość nadania jej kierunku w stronę świata duchowego. W ten sposób nie tylko zmieniamy swoją własną świadomość, ale również mamy wpływ na życie innych ludzi. Odczuwając stan głębokiego połączenia z wszystkimi istotami na Ziemi i żyjąc z tą świadomością urzeczywistniamy miłość.

Pieniądze mają swoje znaczenie jako środek wymiany, jednakże naszym prawdziwym środkiem wymiany jest miłość. Jesteśmy wzywani do urzeczywistniania miłości w procesie naszej ciągłej przemiany. To miłość daje nam możliwość tworzenia złotej rzeczywistości, która już jest w nas obecna jako iskra Ducha naszej najgłębszej jaźni, jako ukryte w nas Słońce. I jeśli pragnienie obudzenia tej boskiej iskry w nas będzie dla nas najważniejsze, to wtedy pieniądze mogą nam przy tym służyć.

 

Udostępnij ten artykuł

Informacje o wpisie

Data: 20 marca, 2018
Autor: Toncho Dinev and Gunter Friedrich (Germany)
Zdjęcie: Pixabay CC0

Ilustracja: