A pénz és az arany valóság

A pénz jó szolga, de rossz mester (Francis Bacon)

A pénz és az arany valóság

Mindenki tudja, hogy a pénz milyen fontos a társadalmunk működéséhez. Fontos és gyakran meghatározó szerepet játszik a tanulásban, a foglalkozás választása során, néhány hagyomány szerint még a házastárs megválasztásában is, valamint a gyerek vállalásban, stb. Általában azt lehet mondani, hogy az élet nagymértékben a pénz körül forog.

De mit képvisel a pénz?

A pénzt tekinthetjük úgy is, mint egyfajta energiát, ami ehhez a természeti világhoz tartozik. Közvetítő szerepet játszik az áruk és szolgáltatások cseréjében. Az embereknek szükségük van különféle árucikkekre és szolgáltatásokra és különböző anyagi forrásokat kell kiaknázniuk. Kultúránk hajnalán, a görög civilizációban, a filozófus Arisztotelész megállapította, hogy a pénzre szükség van ahhoz, hogy az embernek kellemes és nyugodt élete legyen. Szókratész létünk egy más nézetére utalt, amikor azt mondta: Minden emberben el van rejtve egy nap, és az ember dolga az, hogy ragyogóvá tegye azt.

Nem lehetne összeegyeztetni ezt a kéz nézetet? Nem törekedhetne az ember egy mélyebb értelmű életre és nem használhatná a pénzt ennek anyagi megvalósítására?

Korunkban olyan gazdasági rendszerek működnek, amelyekben az emberek annyi pénzt halmozhatnak föl, amennyit egész életük során sem tudnak elkölteni. Ez hatalmat, jobb életszínvonalat és céljaik megvalósításának lehetőségét jelenti a számukra. Sok ember hatalmas vagyont örököl, mások életük során gyűjtik össze a vagyonukat. Viszont nagyon sokan vannak, akiknek annyi pénzük sincs, hogy az alapvető szükségletüket biztosítsák vele. A pénz elvesztésétől való félelem sok embert arra kényszerít, hogy a pénz rabszolgájává váljon ahelyett, hogy uralkodna felette.

A földi életet a bizonytalanság és a mulandóság jellemzi. Az ember vágya, hogy anyagi eszközöket halmozzon föl, ami aztán bármikor a rendelkezésére állhat, egyike az anyag illúzióinak. Az emberi életet úgy tekinthetjük, mint olyan pillanatok sorozatát, ami az élet folytonos áramlásában zajlik egy végtelen univerzumban.

A pénz értékét eredetileg az arany és az ezüst értéke határozta meg. Az aranyat előszeretettel használták csereeszközként. Ezt az értékes fémet a Nappal hozták összefüggésbe. Hatalmas kozmikus folyamatok eredményeként került a földre, ahogy a többi elem is.

 

Valami mindig hiányzik

A pénz földi életünk részévé vált. Ebben az életben azonban valami mindig hiányzik, azt tapasztaljuk, hogy sokféle téren hiányt szenvedünk. Folyton azt olvassuk, hogy kevés az energia. A valódi energia, amire szükségünk van, az a szeretet. A szeretetből állandó hiány van.

A szellemi hagyományok azt tartják, hogy az ember azért jelent meg a földön és öltött anyagi formát, hogy tapasztalatokat szerezzen. Anyagba süllyedése során azonban elvesztette a szellemi világ energiabőségéhez való hozzáférést és a szeretetet.

Most a félelem és a mohóság hatalmasodott el sok emberen. Ki akar szükségben és szegénységben élni? Az emberben nemesség van, amit szeretne megvalósítani. De hogyan? Úgy, hogy megpróbál pénzt gyűjteni.

Ám ez hamis arany. Az alkimisták a lélek aranyáról beszéltek. A pénz hamis illúzióvá válik, ha hagyjuk, hogy a fejünkre nőjön. Le kell ásnunk azért az aranyért, amire valóban szükségünk van. Ez bennünk rejlik.

 

A pénz a transzformáció folyamatában

A szellemi úton azt tapasztalhatjuk, hogy két világban létezünk és dolgozunk – az anyagi világban és a szellemi világban. Ez azt jelenti, hogy anyagi és szellemi erőkkel és anyagokkal van dolgunk. Az ember útja a folytonos átalakulás útja. Utunk során fordulhatunk a szellemi világ felé is. Akkor nem csak a tudatunkat változtatjuk meg, hanem az életmódunkat is. Mindannyian szoros kapcsolatban állunk egymással. A szeretet azt jelenti, hogy ezt átérezzük és eszerint cselekszünk.

A pénz fontos csereeszköz. Az ember valódi csereeszköze azonban a szeretet. Arra szólítanak fel minket, hogy ezt használjuk a szüntelen átalakulás során. A szeretet képessé tesz minket arra, hogy megvalósítsuk az arany valóságot, ami már jelen van bennünk szellemszikraként a legbensőbb lényünkben, mint egy rejtett nap. A pénz pedig szolgálhat minket mindaddig, amíg szükségünk van rá.

 

A cikk megosztása

Információ a cikkről

Dátum: március 20, 2018
Szerző: Toncho Dinev and Gunter Friedrich (Germany)
Fénykép: Pixabay CC0

Illusztráció: