Minden rezgésben van 2. rész

Mi erről a modern tudomány véleménye?

Minden rezgésben van 2. rész

Cikkünk első részében a rezgések törvényét az ezotéria szempontjából vizsgáltuk. Mit mond erről a modern tudomány?

 

 

Az energiamezők fontossága

A rezgéstörvényeket mindeddig pozitívnak találtuk. Mi erről a modern tudomány véleménye?

Mintegy 75 évvel ezelőtt a kvantumfizikusok megállapították, hogy lényegében az egész világegyetem energiából áll. Modern eszközökkel megmérhető az univerzumban lévő dolgok egyedi rezgésmintáinak az elektromágnesessége. A mérések azt mutatják, hogy mindegyikünknek megvan a maga egyedi rezgésmintája és a rezgésmintánk kapcsolatban áll érzékelésünk természetével.

A modern tudomány szerint az energia és az energiamezők sokkal alapvetőbbek, mint az anyag. A korlátlan mezőket egy energiára épülő univerzum alapelemeinek tartják. Az anyag és az energia az energia rezgésfrekvenciájának két különböző típusa csupán. David Bohm(1) az anyagot összesűrűsödött tudatnak nevezi a következő képlet szerint:

tömeg = energia = tudat

A harmonikus rezonancia elvének alapján logikus, hogy koherens kölcsönhatás áll fenn például a test sejtjei között, ami azt jelenti, hogy valójában sokkal többféle szervezet jöhet létre, mint ahogy eddig gondoltuk.

Gondoljanak például a mezők „kollektív memóriájára” a bonyolultság minden szintjén, amit Rupert Sheldrake(2) morfogenetikus mezőknek nevezett a lenyűgöző tanulmányában. Az információ átvihető az egyik szervezetről a másikra helytől függetlenül. A madarak, halak, emlősök ismerik az útjukat a földön, a testükben lévő sejtek tudják, hogy mit kell tenniük. Most már tudjuk, hogy ez hogyan lehetséges. Ez mind rezgés útján terjedő információ.

Carl Jung(3) szintén említést tesz a kollektív tudatalattiról, az agykutató Karl Pribram(4) pedig megállapította, hogy az emlékek a valóságnak egy olyan szintjén tárolódnak, ami nem tartozik a tér és idő világához. Ez valóban egy teljesen új paradigma.

Milyen hatással vannak az energiamezők a testi életünkre? A sejtbiológus Bruce Lipton(5) szerint az energiamezőknek messzemenő szabályozó hatásuk van a fizikai testünkre. Fizikai testünk sejthálózata valójában egy bonyolult energia-interferencia rendszer, amit szervező energiamezők hatnak át és vesznek körül. Ily módon a rezgésfrekvenciák megváltoztathatják a molekulák fizikai tulajdonságait. Például a gondolati energia aktiválhatja vagy blokkolhatja a fehérjetermelés sejtműködését az építő vagy romboló interferencia működése által.

A sejtbiológusok meg tudják mérni a szerves anyagok egyedi molekuláris frekvenciáját, így például a DNS-t alkotó négy különböző aminosavét. Világossá vált, hogy az egészséges sejtek, szövetek és szervek frekvencia skálája más, mint ugyanazon sejteké, szöveteké és szerveké betegség esetén.

Tehát minden embernek megvan a saját, egyedi rezgésmintája. Minden rezgés, minden egyes frekvencia és hullámmagasság (amplitúdó) egyedi formákat és mintákat hoz létre. Ahogy a frekvencia és az amplitúdó változik, új minták keletkeznek – először káoszt látunk, amit aztán egy új, látszólag stabil és bonyolultabb szerkezeti forma követ.

A találkozó hullámok kiolthatják egymást, amit destruktív interferenciának nevezünk, de meg is erősíthetik egymást, ami konstruktív interferenciát jelent. Csak ez utóbbi képes fennmaradni, megtartani a formáját és hozzájárulni a túléléshez.

Évtizedek óta mérik az emberi test elektromágneses mezőjét. Az ELF extremely low frequencies (rendkívül alacsony frekvenciák, 0-250 Hz) a biológiai folyamatokban vesznek részt és egészen stabilnak tűnnek minden embernél, de az EHF extremely high frequencies (rendkívül magas frekvenciák, 200 kHz-ig) nagyon eltérőek. Ez az ember személyes jegye és a nagysága összefügg az illető tudatállapotával – ez világosan kiderül a kutatásokból.

A magasabb frekvenciák olyan érzékelési képességnek látszanak megfelelni, ami által más valóságszintek, például a misztika, figyelhetők meg. Ha megváltoztatjuk a figyelmünk fókuszát, akkor megváltozik a frekvenciamintánk is.

Az egyén tudatállapota megállapítható az illető energiamezőjének rezgés-frekvenciáiból. Minél magasabb a rezgésszám, annál szélesebb az illető felfogóképessége és érzékelése. Ha egy ilyen személy olyan információhoz jut, ami ősrégi bölcsességet, nagy igazságokat és szellemi tudást tartalmaz, akkor az illető rezgése a legmagasabb rezgések szintjével kerül kapcsolatba.

Úgy tűnik kapcsolat áll fenn az auránk frekvenciája, valamint az agyhullámaink, a tudatunk és az érzékelésünk frekvenciája között. Egyre több kutatás mutat rá arra, hogy mindezt a szívünk hangolja össze. A szív erőtere szinkronizáló, összehangoló jelet ad az egész test számára.

A mérések nyomán az is kiderül, hogy az olyan érzelmek rezgése, mint a harag, frusztráltság, félelem és bizonytalanság nem férnek össze a szív rezgésfrekvenciájának a mintájával. Ilyen érzelmek esetén a szív által kibocsátott jelek kaotikussá válnak és bizonyos agytevékenységeket blokkolnak. Az összeférhetetlen hullámok nincsenek fázisban, tehát ilyenkor destruktív interferenciát tapasztalunk és elgyengülünk. Ennek fizikai hatása is lehet ránk.

 

Szeretet skála?

Tehát ebből az egészből legfontosabb tanulságként a következőket vonhatjuk le:

A szeretet és együttérzés legmagasabb frekvenciaként képes átalakítani például a félelemmel és a haraggal járó alacsonyabb frekvenciákat. Ha ez az információ közös belátássá válik, ha minél több ember ismeri fel ezt és vonja le a következtetéseket belőle, akkor ez hatalmas változásokat hoz létre.

A pszichiáter és misztikus David Hawkins(6) egy 0-tól 1000-ig terjedő tudatskálát tervezett. Ez olyan mérhető rezgésfrekvenciákat tartalmaz, ami izomteszteken, valamint az emberi tudat szintjeinek mérésén alapul, ami megfelel azoknak az emberi viselkedéseknek, amiket sok ezer embernél mért.

consciouss-schale

Az ábra megtalálható az interneten „Scale of Consciousness” néven.

Az ábra legalján a szégyen áll 20-as értékkel, a bűntudat 30, és így halad felfelé a fásultságon és a bánaton keresztül a félelemig, aminek az értéke 100. Azután átmegy a haragon és a büszkeségen 200-ig, ami a bátorságot jelöli. (Értékei a Celsius fokokhoz hasonlóan tetszőlegesek, kölcsönhatásokra vonatkoznak).

200-nál van az első fordulópont, ahol a destruktív és kártékony viselkedés konstruktívvá és jóakaratúvá válik. A második fordulópont az 500-as értéknél, a szeretetrezgésnél van. A 200 alatti rezgések gyengítő hatásúak, a felette állók pedig erősítő hatással bírnak.

 

A szeretet győz

Jelenleg az a helyzet, hogy a földön élő emberek tudatának rezgése ugyan átlagosan 200 alatt van (2009-ben ez az emberek 78%-át jelentette), az emberiség kollektív tudata mégis 200 fölött van! Hogy lehetséges ez? Hawkins szerint ez a maradék 22%-nak köszönhető, mert ha egy ember a szeretet szintjén (500-as szinten) rezeg, az 100 ezer olyan embert ellensúlyoz, aki a 200-as szint alatt van.

A skála logaritmikusan emelkedik, ami azt jelenti, hogy minden újabb szint erő szempontjából óriási ugrást jelent. Egy megvilágosult ember, aki eléri a 600-as vagy 700-as értéket, 10 millió, illetve 70 millió embert ellensúlyoz! Tehát itt hatalmas kollektív érdekről van szó minden egyes ember spirituális fejlődése szempontjából, állítja Hawkins, mert ha a destruktív viselkedés elkezd nyerésre állni, akkor az emberiségnek vége.

Gyakran mondják, hogy az emberiség egy tudati kvantumugrás határán áll, az énközpontú tudattól az emberközpontú tudat felé halad, melyet az Egyetemes Világosság irányít és kivitelez. Mivel minden összefügg mindennel, az emberiség valóban egységet képez – csak ezt eddig még nem valósította meg.

Te magad is hozzájárulhatsz a rezgésszám emeléséhez és ezzel a Szeretet Törvényének működéséhez. Keress kapcsolatokat! Változtasd meg a figyelmed fókuszát. Időnként fordulj a belső énedhez, engedd, hogy a szíved úgy vezessen, hogy a fej kénytelen legyen követni. Az Egység ereje gnózishoz, belső tudáshoz vezet. Tudatod akkor mindenségtudattá alakul át, ami minden és mindenki iránt szeretetet érez.

Akkor visszatérsz abba az Egységbe, amiről ennek a cikknek az elején beszéltünk, a Szahara csillagos ege alá, de most másképpen fogod látni. A teremtés és az emberiség egy és ugyanaz, igen, mintegy 7 milliárd csillag – beleszámítva azokat is, amelyek csak pislognak és néha annyira elgyengül a fényük, hogy kihunyni látszanak. Ám hamarosan valamennyien a Szeretet legmagasabb frekvenciáján fognak ragyogni és rezegni.

 

1. David Bohm: Teljesség és a Keveredés rendje, Routledge, 1980

2. Rupert Sheldrake: A múlt jelenléte: Morfikus rezonancia és a természeti jelenségek, Icon Books Ltd, 2011

3. Carl G. Jung: A tündérmesék szellemi jelenségeinek tana. Az őstípusok és a kollektív tudatalatti, 9 (1. rész), 207-254 old., 1948

4. Karl H. Pribram: Agy és érzékelés: Holonómia és struktúra az alaki feldolgozásban, Hillsdale, N.J: Lawrence Erlbaum Associates, 1991

5. Bruce H. Lipton: A hit biológiája, Hay House Inc, 2016

6. David R. Hawkins: Energia kontra erő: Az emberi viselkedés rejtett mozgatórugói, Hay House Inc., 2014

A cikk megosztása

Információ a cikkről

Dátum: február 15, 2020
Szerző: Anneke Stokman-Griever (Netherlands)
Fénykép: Pixabay CCO

Illusztráció: