Парите и златната реалност

Парите са добър слуга, но лош господар (Франсис Бейкън)

Парите и златната реалност

Всеки разбира голямото значение на парите за функционирането на нашето общество. Те играят важна и често решаваща роля при избора на образование, професия, дори (в някои традиции) при избора на съпруг, дали да имаме деца и т.н. Като цяло може да се каже, че голяма част от живота се върти около парите.

Но какво представляват те?

Можем да разглеждаме парите като форма на енергия, която принадлежи на този природен ред. Те служат като посредник за обмена на стоки и услуги. Хората се нуждаят от различни стоки и услуги и се нуждаят различни материални ресурси. В началото на нашата култура, в гръцката цивилизация, философът Аристотел твърди, че парите са необходими, за да се води добър и умерен живот. Сократ изтъква допълнителен аспект от нашето съществуване, когато казва: „Има слънце, скрито във всяко човешко същество, и нашата задача е да го накараме да сияе.”

Не е ли възможно да се съчетаят тези два аспекта? Не можем ли да се стремим към по-дълбок смисъл в живота и да използваме парите, за да ни помогнат в неговите материални аспекти?

В нашето време живеем в икономически системи, където хората могат да натрупват много пари, които дори не могат да похарчат през целия си живот. Те им дават власт, по-добър жизнен стандарт и сигурност при преследването на техните цели. Много хора наследяват огромни богатства; други ги придобиват през живота си. Някои, от друга страна, нямат достатъчно пари, за да посрещнат дори елементарните си нужди. Страхът от загуба на парите превръща мнозина от техни господари в техни слуги.

Животът на земята се характеризира с несигурност и смъртност. Желанието за натрупване на излишни средства се оказва една от илюзиите на материята. Нашият живот може да се разглежда като поредица от моменти в изявата на постоянния жизнен поток в една безкрайна вселена.

Произходът на парите е в стойността на златото и среброто. Златото се е използвало като предпочитано средство за обмен. Този благороден метал е свързван със слънцето. Велики космически процеси го свалиха на земята, както всички останали елементи.

Парите са част от нашето съществуване на земята. Но в това съществуване винаги липсва нещо, ние изпитваме постоянен недостиг в много отношения. Продължаваме да четем за недостига на енергия. Истинската енергия, от която се нуждаем е любовта. Има постоянен недостиг на любов.

Духовните традиции твърдят, че човешкото същество е дошло на тази земя и е придобило материална форма, за да натрупа опит. В хода на материализацията то е загубило достъп до изобилието от енергия и любов в духовния свят.

Сега страхът и алчността са обзели много от нас. Кой иска да живее в недостиг и бедност? В нас съществува благородство. Искаме да го осъществим. Но как? И така ние се опитваме да натрупаме пари.

Но това е грешното злато. Алхимиците говореха за златото на душата. Парите се превръщат във фалш, илюзия, ако не ги поставим на точното им място. Можем да започнем да търсим златото, от което наистина се нуждаем. То е скрито в самите нас.

По духовен път можем да осъзнаем, че съществуваме и работим в два свята – материалния и духовния. Това означава, че трябва да работим с материални и духовни сили и субстанции. Пътят на човека е път на постоянна трансформация. Можем да й дадем посока към духовния свят. Тогава не само променяме собственото си съзнание, но и начинът си на живот заедно. Между всички нас съществува дълбока връзка. Да я усещаме и да действаме според нея, означава любов.

Парите имат своето значение като разменна единица. Нашата истинска разменна единица обаче е любовта. Ние сме призвани да я приложим за устойчива трансформация. Любовта ни позволява да създадем златната реалност, която вече съществува в нас като духовна искра на най-съкровеното ни същество, като слънце, скрито в нас.

Сподели тази статия

Информация за статията

Дата: март 20, 2018
Автор: Toncho Dinev and Gunter Friedrich (Germany)
снимка: Pixabay CC0

Изображение: