За ЛОГОН

За ЛОГОН

ЛОГОН е за тези, които се питат дали нашата действителност би могла да бъде различна от тази, която светът обикновено ни представя. Тя задава екзистенциални въпроси като: Каква е целта на живота ми? Има ли по-дълбок смисъл? Какво всъщност е живота? Как бих могъл да вляза в ново взаимоотношение с всичко живо?

ЛОГОН желае да насърчи хората да следват сърцето си и да развиват търсенето си на нова действителност – тази, която всеки може да открие вътре в себе си. Когато изследваме навътре в нас можем да открием източник на вътрешно познание, който достига дълбоко до това, което наистина означава „живот“: признаването, че вътре в нас е възможността за пълно обновление.

ЛОГОН се стреми да донесе импулси за „пробуждане“, вдъхновения, които отварят очите ни към нова перспектива на живот, чрез която можем да станем съзнателни за мястото и задачата си в света по нов начин. Времената, в които живеем изискват ново начало и с право много хора са обзети от безпокойство и вътрешен копнеж за промяна. Новото начало ще постигне своята цел, когато започне отвътре.

ЛОГОН иска да сподели с вас прозрения и да ви окуражи за това ново начало, чрез което можете да позволите на вечната същност във вас да се съживи.

ЛОГОН е проект в световен мащаб на много езици.

Очакваме вашите въпроси и обратна връзка: editors@logon.media

Eva Cristina Casciello – Италия
João Castro – Бразилия
Heiko Haase – Германия
Marietta Millet – САЩ
Wiesława Modrzejewska – Полша
Ten Mukenga – ДР Конго
Anneke Munnik – Нидерландия

Връзка към Школата на Златния Розенкройц – България