Malý princ – príbeh návratu – Časť 4

„Pre neskazeného je dokonca aj hadie uštipnutie milujúcim bozkom. Ale pre skazeného je dokonca aj milujúci bozk hadím uštipnutím“ - Mikhail Naimy

Malý princ – príbeh návratu – Časť 4

Späť na časť 3

NÁDEJ

Živá studňa, ktorá – ako sa zdá – pochádza z rozprávkovej dediny, je v ostrom kontraste so studňami saharskej púšte. Oni vyťahujú vodu z magickej studne. Hriadeľ spieva a slnko iskrí v chvejúcej sa vode vo vedre – prameň svetla, zdroj nádeje, vzrastajúci z viery. „Žíznim po tejto vode,“ vraví Malý princ a ide piť prvý. Potom, ako aj pilot uhasí svoj smäd, mu hlavný hrdina pripomenie jeho sľub, že nakreslí pre jeho ovečku náhubok, aby jej zabránil zjesť ružu. Obrázok je dokončený – neúplne, ako sa ukáže neskôr – a pilot cíti, že Malý princ má tajné plány. Dozvie sa, že sa blíži výročie príchodu hlavného hrdinu na Zem, a to je pre neho dokonalá príležitosť vrátiť sa k svojej ruži na jeho asteroid nad púšťou. Vydá sa na svoju cestu blízko studne, takže noc strávi tam.

Na ďalší deň vidí pilot Malého princa sedieť blízko studne na vrchole starého kamenného múru (oddelenie medzi nádejou a láskou), ako sa rozpráva s jedovatým hadom – ktorého stretol pri príchode na Zem. Jeho návrat domov je možný len s dvojznačnou pomocou hada. Je to hrozné utrpenie: musí zomrieť (alebo „Budem vyzerať, akoby ma niečo bolelo… budem trochu vyzerať, akoby som umieral“) uštipnutím jedovatého hada. Pilot nedokáže zastaviť plán Malého princa. Tiež sa pripravuje ísť domov, lebo sa mu podarilo opraviť svoje lietadlo (synchrónnosť).

Učenia ezoterickej tradície dlhodobo hlásali vedu „zlatej smrti“ a „umretia k životu“, keď jedinec zanecháva, zabíja svoje pozemské ja a lúči sa so svojimi pozemskými bremenami a okovami. „Nemôžem vziať so sebou toto telo. Je veľmi ťažké“,  vraví Malý princ. Fyzická smrť je len analógiou pre „smrť“ našej pozemskosti, ale tie dve sa môžu prekrývať. Tu sa príbeh o Malom princovi zhoduje s opisom Mystéria Golgoty v Evanjeliu. Texty desivo popisujú ukrižovanie a hrôzy krviprelievania, ktoré k nemu vedú. Človek musí klesnúť veľmi hlboko, aby vykonal veľkolepé vzkriesenie, tak úplne a katarzne, ako je to len možné.

Posledné slová Malého princa zdôrazňujú jeho zodpovednosť za jeho ružu. Potom had farby slnka – so žltým zábleskom – poskytne svoj ozdravný jed  útlemu človiečikovi, ktorý sa usiluje zanechať Zem a ísť domov. Pretože pre Malého princa, kvôli jeho nevinnosti a čistote, je uštipnutie hada milujúcim bozkom (podľa Mikhaila Naimyho). Had hrá podobnú rolu ako Judáš s jeho bozkom v Mystériu Golgoty. Bez neho by mystické vzkriesenie nemohlo byť uskutočnené.

Malý princ ide nielen domov k svojmu asteroidu, ale vstupuje do ríše Lásky.

LÁSKA

Roky po týchto udalostiach pilot zvažuje z domu: „Ale dobre viem, že sa vrátil na svoju planétu, pretože na svitaní som jeho telo nenašiel. Nebolo to až také ťažké telo…“ .

Keď temnota (strach, starosti, bezútešnosť) zmiznú a slnko svieti na Nový Deň v púšti – na smrť zarovno s životom – opakuje sa zázrak Evanjelií: telo vzkrieseného zmizne zo Zeme. Raz z jaskyne, teraz v noci z púšte. Toto je znak transfigurácie, „zomretia k životu“.

Ovečka, nakreslená pre Malého princa, má v románe záhadnú rolu. Keď hlavný hrdina stretáva za úsvitu pilota, zobudí ho touto požiadavkou: „Prosím, nakresli mi ovečku!“ Prekvapivá žiadosť, ktorá prichádza na neočakávanom mieste a v neočakávanom čase od prekvapujúceho stvorenia, je pre spiaceho človeka prebúdzajúcim volaním. Vytrhne ho z jeho sna, z jeho myšlienok, z jeho „obľúbených“ problémov a dáva mu novú perspektívu.

Ovečka, „zamknutá“ alebo skrytá v debničke, je sám Malý princ – a tak nie je prekvapením, že je to kresba, ktorá sa mu páči – pretože ovečka je najskorším a najvýznamnejším symbolom Ježiša Krista (Božieho baránka). Ako skrotené, nevinné zviera  slúžilo vo viere Starého Zákona na obetovanie, tak je Ježiš Kristus ponúkaný v zázraku vzkriesenia. Malý princ tiež prináša obete pre svoju ružu, ktorá je ukrytá vnútri neho ako metafora ovečky v debničke. Táto magická kvetina, zamknutá v jeho tele, je srdce ruže a ruža srdca – Ruža.

Ale prečo sa Malý princ obáva, že ovečka zožerie jeho ružu, keď sa vráti domov? K tomu sa pridáva ďalší strach – obava, ktorá prichádza od pilota v doslove príbehu. Uvedomí si, že zabudol pridať k náhubku, ktorý nakreslil pre ovečku, kožený remienok, a tak je nepoužiteľný (nedostatok pozornosti a uvedomelosti). Ak Malý princ zabudne schovať svoju ružu pod sklenený zvon, ovečka ju môže v sekunde zožrať. Ovečka je tiež dvojaký symbol v tomto zmysle: je to skrotené zviera, ale jeho zuby znamenajú hrozbu pre jedlé rastliny, ba aj pre tie s tŕňmi. Kým putoval v púšti, Malý princ – ako „baránok“ – sa obával, že by sa mohol znovu hádať so svojou ružou, a preto požiadal o kresbu ako ochranný štít. Nemohol vedieť, aký bude výsledok jeho seba-obetovania – aké zmeny prinesie fáza Lásky. Pri návrate z púšte pilot neprešiel ešte fázou Viery, čo znamená, že niekedy upadol späť do pochybností, do neviery. Niekedy rozmýšľa o probléme náhubku s optimizmom, niekedy so zúfalstvom. Kladie otázku, ktorá je pre mnohých rozhodujúca, založená na jeho stave mysle:

Zahľaďte sa na nebo. Pýtajte sa: zožrala ovečka ružu – áno, alebo nie? A uvidíte, ako sa všetko zmení…

A tak neukončený príbeh Malého princa nás necháva, ako hľadíme hore na oblohu a do nás samotných, nikdy nás neopúšťa a podnecuje nás, aby sme nad tým uvažovali. V tomto zmysle je to podobné ako záverečná formulka ľudových rozprávok, ktorá podnecuje čitateľov alebo poslucháčov, aby používali posolstvo príbehu v svojich životoch – vnútorne, nie navonok.

V príbehu je malá logická nedokonalosť ohľadom nebezpečenstva neužitočnosti náhubku. Dokonca aj keby fungoval, stále by záležalo na ostražitosti a uvedomení Malého princa, aby ho v noci nasadil na ovečku. Ak zabudne, ovečka môže zožrať ružu. Ak si Malý princ uvedomí, že náhubok je bez úžitku, bude tiež závisieť od jeho uvedomenia, či zabudne alebo nezabudne ukryť svoju ružu pod sklenený zvon. Inými slovami, jeho uvedomenie je rozhodujúce. O to viac, že on, v skutočnosti, je tou ovečkou.

A rovnako je aj tou ružou.

flower

Obrázok:   Éva Budaházy

Človek musí v zjavenie veriť,

pretože ten, kto nevie a nemá skúsenosti,

musí  najprv veriť, aby vedel a zakúšal. (…)

Kde nie je reakcia,

tam akcia nevyhnutne prestane. (…)

Ale čím viac viery máme, tým viac zjavení prichádza,

alebo pravdy, skryté v tme,

sa teraz odhalia, a môžu rozkvitať len našou vierou.

– Karl von Eckartshausen

                                                                                                                                                      

                                    

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 24 októbra, 2020
Autor: Fer-Kai (Hungary)
Foto: Logon MP

Obrázok: