O LOGON-e

O LOGON-e

LOGON je pre tých, ktorí sa pýtajú, či naša realita môže byť iná ako tá, ktorú nám bežne predostiera svet. Kladie si existenčné otázky, ako napríklad: Aký je zmysel môjho života? Má hlbší význam? Čo vôbec život je? Ako môžem vstúpiť do nového vzťahu so všetkým, čo žije?

LOGON chce povzbudiť ľudí, aby nasledovali svoje srdce a napredovali v hľadaní novej reality, reality, ktorú môže každý nájsť v sebe samom. Keď skúmame vnútri nás samotných, môžeme objaviť zdroj vnútorného poznania, ktoré siaha hlboko do toho, čo „život“ skutočne znamená: spoznanie, že vnútri nás je potenciál na úplnú obnovu.

LOGON sa snaží prinášať impulzy na „prebudenie“; inšpirácie, ktoré otvárajú naše oči voči novému pohľadu na život, vďaka ktorému si dokážeme uvedomiť svoje postavenie a svoju úlohu vo svete novým spôsobom. Doba, v ktorej žijeme, si vyžaduje nový začiatok, a mnohých sa oprávnene zmocňuje nepokoj a vnútorná túžba po zmene. Ten nový začiatok bude úspešný, keď začne v nás samých.

LOGON by sa s Vami rád podelil o postrehy a povzbudenie pre tento nový začiatok, prostredníctvom ktorého môžeme umožniť večnej esencii v nás, aby ožila.

LOGON je celosvetový projekt v mnohých jazykoch.

Uvítame vaše otázky a pripomienky: editors@logon.media

Eva Cristina Casciello – Taliansko
João Castro – Brazília
Heiko Haase – Nemecko
Marietta Millet – Spojené štáty americké
Wiesława Modrzejewska – Poľsko
Ten Mukenga – Kongo
Anneke Munnik – Holandsko

Odkaz na O škole | Lectorium Rosicrucianum