Čísla rozprávajú príbeh života – Časť 6

Sedem, osem, deväť, desať – naplnenie

Čísla rozprávajú príbeh života – Časť 6

Späť na časť 5

Sedmička

Sedmička otvára tretiu triádu: sedem – osem – deväť, ktorú tu len stručne zhrnieme. Sedmička je číslo dovŕšenia, číslo prekročenia hranice, začiatok kozmického vedomia. Je súčtom trojky a štvorky, Ducha a hmoty.

V geometrii sa sedemuholník nedá skonštruovať obvyklým spôsobom s pomocou pravítka a kružidla. Zatiaľ čo šestka ešte tvorila plochu, ale už nevytvárala teleso – rovnostrannými šesťuholníkmi možno síce vyplniť rovinu, ale nemožno z nich postaviť teleso,  pomocou sedmičky už nemožno vytvárať ani plochu. V sedmičke sú priestor i plocha rozpustené, rozplývajú sa v nej.

zeven

 

Sedmička sa považuje za sväté číslo (septos = svätý). Podľa nej je všetko riadené a usporiadané: obloha, stvorenie sveta i svetlo. V šiestich dňoch stvoril Pán nebo a Zem, na siedmy deň odpočíval. Siedmy deň je svätý.

Sedmička je číslom Apokalypsy, ktorá nám hovorí o siedmich spoločenstvách, siedmich trombónoch, siedmich pečatiach, siedmich Božích duchoch …

Ďalej existuje sedem lúčov a sedem brán zasvätenia. Dotýkajú sa človeka, ktorý sa na to pripravil, svojím duchovným svetlom, a prebúdzajú v ňom nesmrteľný prvok. Sedmička je číslom obratu a oslobodenia.

Na zemi existuje sedem farieb ako zrkadlové obrazy, ako poslovia božského: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo a fialová, ktoré sú obsiahnuté v bielom svetle, a okrem toho existuje sedem tónov stupnice

c – d – e – f – g – a – h .

A poznáme tiež rytmus vývoja nášho života v sedemročných fázach. Bunky nášho tela sa v priebehu siedmich rokov úplne obnovia.

Číslo sedem je známe aj z rozprávok. Hovorí sa o siedmich horách, siedmich údoliach, siedmich havranoch, o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch …

Geometria nám ukazuje význam sedmičky názorným spôsobom: Keď sa usporiada šesť rovnakých kružníc tak, aby vytvorili kruh, potom vznikne v strede siedma kružnica rovnakého priemeru, ktorá sa týchto kružníc dotýka v šiestich bodoch. Ak nazeráme na týchto šesť kružníc ako na symbol sveta šestky (ktorá predstavuje dokonalosť), potom tieto držia pohromade pomocou kružnice v strede (svet sedmičky). Tak je zrejmé, že siedma kružnica na jednej strane je vytvorená svetom šestky, a na druhej strane predstavuje riadiaci princíp šestky.

Z päťky a šestky,

tak hovorí Čarodejnica,

urob sedmičku a osmičku,

tak to bude zavŕšené.

–  Goethe, Faust, 1. diel

 

Osmička

Práve tak ako sedmička, patrí aj jej protipól, osmička, k nemateriálnej prírode. Zahŕňa opäť polaritu, ale na vyššom stupni:

8 = 2 x 4 = 23

Na ceste k osmičke sa napätie dvojky transformuje a rozpúšťa. Prostredníctvom formy osmičky sa manifestuje to prapôvodné Božské (s pomocou trojky). Osmička spája v človeku najhlbšie základy jeho podvedomia či nevedomia, s najvyššími vrcholmi ľudskej mysle či jeho ducha. Skúšky, ktoré človek v osmičke stretáva, súvisia s mocou, so slovom „m-ôžem“ (ktoré možno vidieť ako modifikované „m-osem“) [Podobne v nemčine slovo „moc“ je „M-acht“, čo znamená tiež „m-osem“ a aj v angličtine slovo „môže“ je „might“, ktoré možno vidieť ako modifikované „m-eight“, v preklade „m-osem“.], konkrétne skrz prebudenie nadprirodzených síl, ktoré môžu byť opäť použité dvomi spôsobmi: v snahe o to, čo je duchovné, alebo v pokušení v okultizme. [Napríklad nemčina má  slová a slovné spojenia, ktoré obsahujú slovo „acht“ = „osem“ a  naznačujú uvedené: „Acht-ung“ = „pozor“, „gib Acht“ = dávaj pozor“, „Ver-acht-ung“ = „opovrhnutie“, „pohŕdanie“, „Acht-samkeit“ = „pozornosť“.]

S osmičkou rastie zodpovednosť za to, aby sa stále silnejúce sily Svetla používali správnym spôsobom. V osmičke spočíva dovedenie života do dokonalosti v najvyššej zodpovednosti, etike a čistote motívov.

Deviatka

Deviatka znamená definitívne prekonanie a oslobodenie z kolesa narodenia a smrti. Je výsledkom dlhej cesty očisťovania prostredníctvom matérie, až kým sa dosiahne vzkriesenie vo večnom živote. Friedrich Weinreb píše v knihe Zahl, Zeichen, Wort (s. 90): „Tradícia hovorí, že Teth, deviate písmeno, je maternica, teda miesto, kde sa to nové vyvíja, rastie a nakoniec zjavuje či odtiaľ vystupuje. Tým je mienená nielen ľudská maternica, ale hlavne to temné vo všeobecnosti, v ktorom sa to Nové najprv pripravuje, kým vystúpi do Svetla.“

 

A deviatka je jednotka,

a desiatka je nič.

–  Goethe, Faust, 1. diel

 

Desiatka

Desiatka je symbolom dokončenia, konca. V nej sa spája jednotka s nulou, a tým uzatvára rad číslic. Tento rad začína jednotkou a vracia sa späť k jednotke, avšak na vyššom stupni. Za jednotkou stojí mocná plnosť skrytého Boha (kruhu nuly), ktorý sa manifestuje v desiatke. S desiatkou sa manifestuje nová úroveň života. Aj tu nachádzame začiatok nového cyklu.

V tomto článku sme iba stručne naznačili, ako možno chápať kvalitu čísel. Ak sa človek ponorí hlbšie do ich tajomstiev, môže rozpoznať štrukturálny poriadok, ktorý sa odráža aj v základných geometrických tvaroch a platónskych telesách.

Čísla a tvary a telesá, ktoré sa z nich vyvíjajú, nám môžu pomôcť rozlúštiť zákony bytia. Múdrosť, ktorá je v nich skrytá, umožňuje nahliadnuť do tajomstiev kozmu a pradávnych učení. Ukazuje cestu, ktorá umožňuje rozpoznať zmysel a úlohu existencie človeka.

Čísla, tvary a telesá nám chcú niečo povedať. Načúvajme ich posolstvu.

 


Zdroje:

Heinrich Elijah Benedikt, Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg (Kabala ako židovsko-kresťanská cesta zasvätenia), 1999

Ernst Bindel, Die geistigen Grundlagen der Zahlen (Duchovné základy čísel), 1958

Konrad Dietzfelbinger, Pythagoras. Die Einheit von Naturwissenschaft und Religion (Pytagoras. Jednota prírodovedy a náboženstva), 2005

Marie-Louise von Franz, Zahl und Zeit. Psychologische Überlegungen zu einer Annäherung von Tiefenpsychologie und Physik (Číslo a čas. Psychologické úvahy k zbližovaniu hĺbkovej psychológie a fyziky), 1970

Priya Hemenway, Der geheime Code. Die rätselhafte Formel, die Kunst, Natur und Wissenschaft bestimmt (Tajný kód. Záhadná formulka, ktorá určuje umenie, prírodu a vedu), 2008

Peter Schottler und Freunde, Umstülpung und Übergang. Umstülp-Bewegungen als Übergänge zwischen polaren Qualitäten (Obrátenie a priechod. Obrátené pohyby ako priechody medzi polárnymi kvalitami), 2009

Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichkeit. Vom Sinn der Zahlen (Svetová formula nesmrteľnosti. O zmysle čísel), 1996

Rolf Umbach, Vom Flug der Fische. Die Bibel kabbalistisch gelesen (O lietaní rýb. Biblia čítaná kabalisticky), 1995

Friedrich Weinreb, Zahl, Zeichen, Wort (Číslo, symbol, slovo), 1978

Christa Zettel, Das Geheimnis der Zahl. Geheimlehre und Numerologie (Tajomstvo čísla. Tajné učenie a numerológia), 1998

Print Friendly, PDF & Email

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 13 novembra, 2018
Autor: Ursula Gerhard (Germany)
Foto: Logon A.A.

Obrázok: