Čísla vypráví historii života – část 6

Překročení hranice – začátek kosmického vědomí

Čísla vypráví historii života – část 6

K části 5

Sedmička

Sedmička otvírá třetí triádu: sedm – osm – devět, která zde bude jen v krátkosti souhrnně popsána. Sedmička je číslo dovršení, číslo překročení hranice, začátek kosmického vědomí. Je to součet trojky a čtyřky, ducha a hmoty.

V geometrii nelze sedmiúhelník zkonstruovat jen obvyklým způsobem za pomoci kružnice a přímky. Zatímco šestka tvoří ještě plochu, ale nevytváří žádné těleso, jak jsme viděli, sedmička nemůže už vytvářet ani plochu. V sedmičce se rozplývají prostor i plocha.

zeven

 

Sedmička platí za svaté číslo (septos = svatý). Podle ní se všechno řídí a je uspořádáno: obloha, stvoření světa i světlo. Sedmý den je posvátný.

Sedmička je číslem apokalypsy, která zvěstuje sedm obcí, sedm pozounů, sedm pečetí, sedm Božích duchů, …

Dále existuje sedm bran zasvěcení a sedm paprsků. Dotýkají se člověka, který je na to připraven, svým duchovním světlem a probouzejí v něm jeho nesmrtelný základ. Sedmička je číslem obratu a osvobození.

Zrcadlovým obrazem v pozemském je sedm barev: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo a fialová, které jsou obsaženy v bílém světle, a kromě toho sedm tónů notové stupnice

c – d – e – f – g – a – h

A ve vývojovém rytmu našeho života známe sedmileté fáze. Naše tělesné buňky se v průběhu sedmi let zcela obnovují.

Také z pohádek je číslo sedm známé. Vypráví se o sedmi horách, sedmi údolích, sedmi havranech, Sněhurce a sedmi trpaslících, …

Geometrie nám ukazuje význam sedmičky názorným způsobem: Když se uspořádá šest stejných kružnic tak, aby vytvořily kruh, pak vznikne ve středu prostor pro sedmou kružnici o stejném průměru, která se těchto kružnic dotýká v šesti bodech. Budeme-li považovat těchto šest kružnic za symbol pro svět šestky (která představuje dokonalost), potom budou pomocí střední kružnice (svět sedmičky) držet pohromadě. Tak je zřejmé, že sedmá kružnice na jedné straně byla stvořena světem šestky, na druhé straně připomíná, že je řídícím principem šestky.

 

Z pětky a šestky,

tak říká čarodějnice,

udělej sedmičku a osmičku,

tak to bude završeno.

– Goethe, Faust, 1. díl

 

Osmička

Právě tak jako sedmička, náleží i její protipól, osmička, k nemateriální přírodě. Připomíná opět polaritu, ale na vyšším stupni:

8 = 2 x 4 = 23

Napětí dvojky se na cestě k osmičce transformuje a rozpouští. Formou osmičky se zjevuje prapůvodní božské (za pomocí trojky). Osmička v člověku spojuje nejhlubší základ jeho nevědomí s nejvyšším vrcholem jeho ducha. Zkoušky, které člověka v osmičce potkávají, souvisí s mocí (něm. M-acht = moc, acht = osm), a sice probuzením nadpřirozených sil, které mohou být použity dvěma způsoby: snahou o duchovní, nebo v pokušení okultismu. Například němčina pro to má další příklady: Acht-ung (pozor), gib Acht (dávej pozor), Ver-acht-ung (opovržení/pohrdání), Acht-samkeit (pozornost). S osmičkou roste odpovědnost za to, aby se stále sílící světelné síly používaly správným způsobem. V osmičce spočívá zdokonalování života v nejvyšší odpovědnosti. Osmička je číslo etiky a čistoty pohnutek.

 

Devítka

Devítka je konečné překonání a osvobození z kola zrození a smrti. Je to výsledek dlouhé cesty tříbení pomocí hmoty až ke vzkříšení ve věčném životě. Friedrich Weinreb píše v knize Zahl, Zeichen, Wort (str. 90): „Tradice říká, že Teth, deváté písmeno, je dělohou, tedy místem, kde se vyvíjí nové, roste a nakonec vystupuje. Tím je míněna nejen lidská děloha, ale hlavně to temné, ve kterém se to nové připravuje, aby vystoupilo na světlo.“

 

A devítka je jednička,

A desítka je nic.

– Goethe, Faust, 1. díl

 

Desítka

Desítka je symbolem dokončení, v ní se spojuje jednička s nulou a uzavírá tím číselnou řadu. Řada začíná jedničkou a vrací se k jedničce, avšak na vyšší stupeň. Za jedničkou stojí mocná dokonalost skrytého Boha (kruh nuly), který se manifestuje v desítce. S desítkou přichází nová úroveň života. Také zde nacházíme začátek nového cyklu života.

Jak bychom měli chápat kvalitu čísel, je v tomto článku pouze naznačeno. Ponoří-li se člověk hlouběji do jejich tajemství, lze rozpoznat strukturu řádu, který se také odráží v základních geometrických tvarech a platónských tělesech.

Čísla a z nich se vyvíjející formy a tělesa nám mohou pomoci rozluštit zákony bytí. V nich skrytá moudrost nám umožňuje pohlédnout do tajemství kosmu a pradávných učení národů. Ukazuje cestu, která nám pomůže rozpoznat smysl a úkol našeho lidství.

Čísla, formy a tělesa nám chtějí něco říci. Naslouchejme jejich poselství.

 


Prameny:

Heinrich Elijah Benedikt, Die Kabbala als jüdisch-christlicher Einweihungsweg, 1999

Ernst Bindel, Die geistigen Grundlagen der Zahlen, 1958

Konrad Dietzfelbinger, Pythagoras. Die Einheit von Naturwissenschaft und Religion, 2005

Marie-Louise von Franz, Zahl und Zeit. Psychologische Überlegungen zu einer Annäherung von Tiefenpsychologie und Physik, 1970

Priya Hemenway, Der geheime Code. Die rätselhafte Formel, die Kunst, Natur und Wissenschaft bestimmt, 2008

Peter Schottler und Freunde, Umstülpung und Übergang. Umstülp-Bewegungen als Übergänge zwischen polaren Qualitäten, 2009

Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichkeit. Vom Sinn der Zahlen, 1996

Rolf Umbach, Vom Flug der Fische. Die Bibel kabbalistisch gelesen, 1995

Friedrich Weinreb, Zahl, Zeichen, Wort, 1978

Christa Zettel, Das Geheimnis der Zahl. Geheimlehre und Numerologie, 1998

Print Friendly, PDF & Email

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 13 listopadu, 2018
Fotografie: Logon A.A.

Doporučený obrázek:

Autor: Ursula Gerhard (Germany)