Medycyna duchowa

W otaczającym nas świecie medycyna charakteryzuje się materialistycznym spojrzeniem na człowieka. Z duchowego punktu widzenia jedyną obiektywną rzeczywistością jest wewnętrzny stan bycia każdego człowieka.

Medycyna duchowa

Czy dzisiejsza medycyna jest duchowa?

Czy medycyna jutra będzie duchowa?

Od zarania dziejów i na całym świecie troska o bliźniego była praktyką związaną z duchowością.

Od samego początku istnienia wspólnoty różokrzyżowców jednym z punktów sześciokrotnej umowy, która była jej fundamentem, było to, że różokrzyżowcy nie powinni uprawiać innej działalności niż głoszenie Ewangelii Chrystusa i uzdrawianie chorych.

Uzdrawianie jest ściśle związane z przesłaniem wewnętrznego chrześcijaństwa. Prawdziwe uzdrowienie jest rzeką wody życia. Jest to Źródło Życia, które leży w centrum Różanego Ogrodu. Uzdrowienie chorych znajduje się w centrum symbolicznych cudów dokonywanych przez Chrystusa. To uzdrowienie jest procesem przemiany i uzdrowienia duchowego.

Przesłaniem świętych tekstów takich jak Biblia jest zawsze głoszenie procesu wewnętrznej przemiany w kierunku uzdrowienia świadomości. Starożytna legenda mówi, że pierwsze słowo Biblii oznacza „przymierze ognia”. Według tej legendy każda litera tego pierwszego słowa Księgi Rodzaju w Biblii reprezentuje uzdrawiającą siłę. Czy w takim razie prawdziwym uzdrowieniem nie byłoby odnalezienie słowa pochodzenia, słowa początku, słowa, które stworzyło światy?

בראשית

Jednak w otaczającym nas świecie medycyna charakteryzuje się materialistycznym spojrzeniem na człowieka. Pogląd ten nie jest związany z wartościami duchowymi. Ciało ludzkie jest często postrzegane jako udoskonalona maszyna, której organy można wymieniać jak zużyte części w samochodzie. Technologie sztucznej inteligencji są obecnie w czołówce badań. Świadomość jest postrzegana jako wysoce zaawansowany komputer lub jako organ, który produkuje świadomość, tak jak krowa produkuje mleko. Naukowcy przewidują zastąpienie lekarzy systemami komputerowymi, które będą stawiać diagnozy i przepisywać recepty.

Nauki medyczne mówią nam, że wszystkie te materialistyczne teorie są oparte na dowodach i dlatego osiągnęły poziom obiektywności, który czyni je zgodnymi z rzeczywistością.

Nauka traktuje, czasem protekcjonalnie, starożytne tradycje i tradycyjne systemy lecznicze jako subiektywne wierzenia i przesądy. Obecny system medyczny został zbudowany na pojęciu dowodów i dlatego mówimy dziś o naukowej medycynie opartej na dowodach.

A przecież na całym świecie starożytne systemy medyczne oparte na duchowym spojrzeniu na człowieka są głęboko obiektywne. Z duchowego punktu widzenia jedyną obiektywną rzeczywistością jest wewnętrzny stan bycia każdego człowieka.

Prowadzi to do pytania: czym jest dowód?

Dowód to zjawisko, które można wyjaśnić za pomocą rozsądnej teorii i które jest potwierdzane przez fakty w sposób przewidywalny i powtarzalny. Na przykład, gdy upuści się jakiś przedmiot, to na podstawie teorii grawitacji można przewidzieć, że będzie on spadał w dół, wielokrotnie, i jest to potwierdzone przez fakty. Zapomina się przy tym, że w dziedzinie zdrowia, w obrębie organizmów żywych, występują stale oddziałujące na siebie zjawiska. W naszym ciele wszystko jest ze sobą powiązane, bo żywe organizmy to systemy otwarte. W rzeczywistości jesteśmy połączeni ze wszystkim, co nas otacza.

Mózg nie jest bardziej siedzibą świadomości niż telewizor jest mieszkaniem prezentera mówiącego na ekranie. Co więcej, niektóre z tych zjawisk w naszym własnym ciele zapożyczają swoje działanie od fizyki kwantowej. Oznacza to, że w obrębie żywych organizmów, w naszym mózgu, występują kwantowe zjawiska nielokalności i równoważności materii i energii. W dziedzinie życia nie możemy określić dokładnego miejsca występowania danego zjawiska, ani odizolować go od innych.

Metodologia dowodu naukowego zastosowana do elementów budowy autostrady nie może być w ogóle zastosowana do wnętrza ciała ludzkiego. Nadmierna specjalizacja, jaką uprawia się dziś w medycynie, nie jest w ogóle dostosowana do rzeczywistości duchowej, jaką jest ludzka postać.

W dziedzinie istot żywych, ponieważ wszystko jest ze sobą połączone, intencja ma zawsze wielkie znaczenie. W waszej cielesnej postaci to właśnie intencja decyduje o wydarzeniach, które mają miejsce. Na przykład, intencja niesiona przez myśl wpływa na to, co dzieje się w ciele fizycznym, jak wykazało wiele eksperymentów naukowych. W dziedzinie życia, w naukach biologicznych, pojawiają się zjawiska, które nauka uznaje za subiektywne, ale które w rzeczywistości są czysto obiektywne i możliwe do udowodnienia.

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij ten artykuł

Informacje o wpisie

Data: 19 listopada, 2021
Autor: Sylvain Gillier-Imbs (France)
Zdjęcie: Olga Boiarkina

Ilustracja: