Verbondenheid schept vrijheid

Verhalen kunnen gelaagd gelezen worden. Herken in het ‘edel hert’ de boeddhanatuur, de innerlijke lichtkern in je hart waarin de geest van eenheid spreekt.

Verbondenheid schept vrijheid

In de dromen van de koning het verlangen van de ziel, in de koning en zijn rijk jezelf en het wordt jouw verhaal. Wat jagen wij allemaal na in ons leven?

 

Podcast

 

In een afgelegen woud, beschut door reusachtige bomen, woonden vele dieren, vrij van gevaar, in grote vrijheid. Toen echter een nieuwe koning aan de macht kwam in het land, was die vredige situatie voorbij. Deze koning hield boven alles van jagen. Zodra de zon opkwam, besteeg hij zijn paard en ging in een onstuimige jacht door velden en weiden, door wouden en valleien. En hij stopte pas wanneer de zon was ondergegaan. Dan reden de wagens achter hem terug naar het paleis, beladen met herten, zwijnen, fazanten, apen, luipaarden, tijgers, beren en leeuwen. En de koning was voldaan.

Zijn onderdanen zagen de vertrapte akkers van de koninklijke jacht, de ravage die de jacht had aangericht en zij bedachten een eenvoudig plan. Diep in het oerwoud bouwden zij een omheining en dreven twee roedels herten daarbinnen. ‘Laat hem daar maar jagen tot zijn hart tevreden is.’ De opgesloten dieren renden bezeten in een cirkel rond, op zoek naar de uitweg. Maar die was er niet. Een van de roedels was die van het Bengaalse hert. Zonlicht speelde over zijn wijdvertakte gewei en hij sprak: ‘Boven ons is de blauwe hemel, aan onze voeten groeit het gras. Houd vol. Ik zal een uitweg vinden.’

Al gauw kwam de koning en spande zijn boog. De dieren raakten door het dolle heen. Wild rennend verwondden zij elkaar met hun hoorns en hoeven terwijl zij trachtten te ontkomen aan de dodelijke pijlenregen. De Bengaalse hertenkoning sprak met de leider van de andere kudde, bedroefd zijn gewei schuddend: ‘Broeder, ik heb alles gedaan om een uitweg te vinden, maar alles is afgesloten. Het lijden van onze onderdanen is ondraaglijk. Laten we een loterij houden. Elke dag moeten alle herten een strootje trekken. Het hert waarop het lot is gevallen moet zich offeren als prooi. Het is een verschrikkelijke oplossing maar zo voorkomen we tenminste dat vele herten onnodig gewond raken.’ De leider van de andere kudde stemde toe. En zo ging het.

De koning wist eerst niet wat hij zag. Daar stond een trillend hert voor hem, maar met opgeheven kop. En hij begreep het. ‘Zij hebben ervoor gekozen één hert te laten sterven in plaats van allemaal onder onze jacht te lijden. De hertenkoningen zijn wijs.’ Er daalde een zwaarte op het hart van de koning. Hij gaf opdracht alleen dat ene hert af te schieten en reed zelf zwijgend terug naar het paleis. Die nacht lag de koning te draaien in zijn bed. Er snelde een stralend hert door zijn dromen.

Op een dag viel het lot op een zwangere hinde. Ze ging naar haar koning en vroeg: ‘Ik zal heus mijn lot ondergaan wanneer mijn kalf geboren is maar spaar me tot die tijd.’ ‘Wet is wet,’ sprak hij, ‘het lot is op jou gevallen, daar kan ik niets aan veranderen.’ In wanhoop rende zij naar het Bengaalse hert. Hij begreep haar zorg om het kalf en gaf haar de vrijheid terug. Hij besefte dat hij geen ander hert kon sturen en besloot zelf haar plaats in te nemen.

De koning kwam met wapperende mantel aanrijden en zag het Bengaalse hert fier staan. De hertenkoning en mensenkoning keken elkaar lange tijd aan. ‘Edel hert, ik ken jou. Ik heb jou door de wouden van mijn dromen zien zweven, iedere nacht weer. Ik stel jou vrij van mijn jacht!’

‘Grote koning,’ antwoordde het Bengaalse hert, ‘welke heerser kan vrij zijn als het volk lijdt?’ En hij vertelde het verhaal van de zwangere hinde. Er rolde een steen van het hart van de mensenkoning. ‘Nobel hert, je hebt gelijk. Jouw offer vandaag leert mij een les. In ruil daarvoor zal ik je een geschenk geven: de vrijheid voor jouw hele kudde.’

‘Grote koning, dat is inderdaad een nobel geschenk. Maar ik kan niet weggaan. Het zou betekenen dat de herten van de andere kudde dubbel moeten lijden. Geef ook hun de vrijheid!’ De mensenkoning was verbluft. ‘Wat!’ riep hij uit. ‘Zou je dan jouw eigen vrijheid en die van jouw kudde willen riskeren voor anderen?’ ‘Denk u hun lijden in, koning, laat ook hen vrijuit gaan.’ De koning weifelde, dacht na en glimlachte. ‘Nog nooit heb ik zo’n edelmoedigheid aangetroffen, en je wens zal vervuld worden. Kun je nu in vrede gaan?’

‘Nee, o nee, koning, dat kan ik niet, mag ik verder spreken?’ ‘Spreek verder, nobel hert.’

‘Ik denk aan alle viervoetige schepsels, machtige koning, heb medelijden met hen. Er kan geen vrede zijn tenzij ook zij vrij zijn.’ Langzaam drong de waarheid van de woorden van het Bengaalse hert tot de koning door. Het was waar, besefte hij. Er is geen werkelijke vrede tenzij zij geldt voor allen. ‘Je hebt gelijk, edel hert, in mijn rijk zal niet meer gejaagd worden op de viervoetige schepsels. Ben je nu dan gerust?’

‘Nee, koning, nog vind ik geen rust. Laat ook de weerloze vogels vrijuit gaan en de zwijgende vissen. Hoe kan ik vrij zijn en vrede hebben terwijl zij in angst en gevaar leven?’

‘O, jij, edelmoedig wezen,’ zei de mensenkoning, ‘nooit ben ik aangespoord op deze manier te denken, maar nu zeg ik dat alle vrij zullen zijn. Alle wezens zullen in mijn rijk beschouwd worden als geliefde onderdanen.’ En zich nogmaals tot het Bengaalse hert wendend: ‘Heb je nu vrede?’ ‘Ja,’ zei het Bengaalse hert en het sprong trappelend van vreugde als een kalf in de lucht. Het was een sprong van pure vreugde! Het zaad van mededogen en verbondenheid hadden een vruchtbare bodem gevonden in een mensenhart.

 

De gebondenheid van de koning aan zijn driften en begeerten worden omgezet naar het inzicht in verbondenheid te leven met al wat is. Het vergt aandacht en concentratie de boeddhanatuur uit de omheining, uit de vaste kaders van ons denken en onze gewoonten te bevrijden. Op het moment dat de adeldom van de geest in ons hart wakker wordt, en zich heel subtiel kenbaar maakt, kunnen we gaan luisteren. Het innerlijk gesprek met de universele alomvattende geest laat dan zien wat ons belemmert en moedigt aan los te laten wat onze blik vasthoudt en bindt aan de aarde. Om achter te laten wat ons gevangen houdt in de materiële wereld. Het gesprek verheft ons en toont de waarde van het leegmaken van ons ego, van verwachtingen, van bindingen in eigenbelang. De eigenwillige jacht te staken en de universele geest van leven, van liefde en wijsheid, van verbinding en samenhang in het hart dieper te laten indalen. Steeds een volgende stap te doen. Uiteindelijk ‘vanzelf’ te zijn, de transparante lichtheid van vrijheid te ervaren en anderen vrijheid te geven. Zoals Lao Zi zegt:

Hij die het animale ik aan het spirituele onderwerpt, kan zijn wil op Tao gericht houden. Hij zal niet verdeeld zijn. Hij zal met liefde het rijk regeren en geheel woe wei kunnen zijn.

Een koning die waardig zijn kroon draagt. Een mens die de kroon op de schepping is.

 

Bron:

Naar een boeddhistische vertelling

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: december 11, 2022
Auteur: Ankie Hettema-Pieterse (Netherlands)
Foto: by 12019 on Pixabay CCO

Featured image: