De overtreffende trap

Dit is ‘amazing’ ‘awesome’ en ‘mindblowing’

De overtreffende trap

We nemen onze toevlucht tot de liefst Engelse superlatieven om aan onze verwondering en verbijstering uitdrukking te geven over wat we soms meemaken of ervaren en we schuwen in dat opzicht enige overdrijving niet. Maar al te gemakkelijk vergeten we daarbij dat zelfs de meest extreme ervaring tijdruimtelijk bepaald is en dus toch relatief, begrensd en zeer beperkt. Want ergens lonkt toch wat daaraan voorbijgaat: het onbegrensde en eindeloze dat ons uitdaagt om onze grenzen te overstijgen. Zo tuurt de kosmologische wetenschap door middel van ingenieuze satellieten de meest verre einders af op zoek naar water op Mars en leven buiten onze planeet. En tegelijk willen hoogopgeleide kwantumfysici op zoek naar steeds kleinere deeltjes steeds dieper in de materie doordringen, waar stof in geest lijkt over te gaan. Maar raken we daarmee wel aan de echt overtreffende trap die uitstijgt boven alle ervaring binnen ons beperkt drie-dimensionale belevingswereld?

Is elk weten en ervaren dat halt houdt bij welke grens dan ook niet al bij voorbaat achterhaald nog voor het zijn conclusies heeft getrokken? Is niet elk streven met een vooropgesteld doel voor ogen gedoemd tot mislukken, nog voor het wat dan ook gerealiseerd heeft?

Waar moet dit alles eindigen? Toch uiteindelijk overal en tegelijk nergens meer! Dat kan niets anders meer zijn dan waar tijd en ruimte ineenstorten en alle veelheid tenslotte uiteenspat of samenvalt. In een eenheid die zowel alles omvat als overstijgt. Waar de vele universa en dimensies die ons omringen en doordringen worden verenigd.

Dat weten we onderhand wel allemaal. Maar zijn we er ons terdege van bewust? En de belangrijkste vraag: Leven we dat weten ook? Is onze bewustzijnsstaat werkelijk ook levensstaat geworden? Als een leven dat opgegaan is in die absolute eenheid en elke afzonderlijkheid heeft opgegeven. Een leven in het licht van een eeuwige en grenzeloze werkelijkheid. Dan blijft er geen ruimte meer om uit te wijken, geen tijd meer om uit te stellen. Dan is enkel nog de ene mogelijkheid om daarvoor alles in te zetten. Dat is pas werkelijk ‘amazing’ en ‘mindblowing’.

 

Bron: Dit artikel is eerder verschenen in Pentagram 2018 number 4

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: juni 1, 2019
Auteur: Hugo van Hooreweghe (Belgium)
Foto: PixaBay

Featured image: