Egység és szeretet a partnerkapcsolatban?

A szellem a saját ereje által kormányozhatja a férfit és a nőt a harmonikus együttműködés útján

Egység és szeretet a partnerkapcsolatban?

Szeretnénk felvetni egy olyan gondolatot, ami talán eltér attól a szokványos elképzeléstől, amit a férfi és nő kapcsolatáról tartunk. Ebben a cikkben nem foglalkozunk a dominancia és az emancipáció kérdésével, sem a harmonikus párkapcsolat pszichológiai nézetével. Mi egy egészen új paradigmával szeretnénk foglalkozni.

Arra szeretnénk rámutatni, hogy a férfi és a nő mindent, ami a személyes kapcsolatukat érinti, alárendelhet egy magasabb erőnek. Eljuthatnak egy olyan egységbe, ami jóval túlmutat a szó hétköznapi értelmén.

Az igazi egységbe vezető út mindig a jelen pillanatban kezdődik. A végső célja pedig a teljes belső átalakulás, transzformáció. Mit kell alárendelnünk? Természetesen nem a partnerünket, hanem a kapcsolatunk bizonyos nézeteit, mint például a dominancia igényét, illetve az ezzel szembeni emancipáció szükségességét.

Ez a folyamat az önismeret szellemi útja és ezen az úton minden személyt az én finom mesterkedéseivel szembeni éberségre figyelmeztetnek. Végül megértjük, hogy az én nem más, mint az örök lényünk mulandó megtestesülése. Ha követjük az utat a perifériától a középpontig, akkor lényünk magját közelítjük meg a maga teljes sugárzó valóságában.

Önmagunk megismerésének útja a szívben kezdődik. A szívben lévő isteni önvaló képhordozói vagyunk; ott találjuk az ajtót, ami a szellem örök jelenlétébe vezet. Ez az ajtó megnyílik, ha a teljesség utáni vágyunk elég erős.

Ezen a szellemi úton a férfi és a nő lelke egy kétszeres folyamatnak lesz alávetve: ami egyrészt az akaraterő egy magasabb rendű életnek való teljes alárendelése, másrészt az ugyanebből az életből való új lélek megszületése.

A férfi és a nő, mindkettő egy sarkosított elv, ami mind a férfiban mind a nőben megtalálható. Az ebből a kettős elvből kivezető út megtalálásához egy harmadik elem szükséges: az isteni szellem.

A férfi, nő és isteni szellem alkotta háromszögben a dualista földi energiák egy magasabb szintre emelkedhetnek. Ez a mágia nem csak a férfi és nő közötti kapcsolatban, hanem tulajdonképpen bármiféle kapcsolatban megtörténhet. Akkor többé nem dominanciáról és emancipációról, hanem inkább transzformációról és transzcendenciáról van szó.

Az isteni-szellemi energiának van egy nőnemű kifejeződési formája – ami a szeretet – és egy hímnemű kifejeződési formája – a gondolat. A szeretet a szívvel rezeg együtt, míg a gondolat az elmével. Ez mind a két nemre igaz. Mindazonáltal a nők az isteni-szellemi energiát inkább a szívükkel veszik fel, míg a férfiak a szellemi impulzusokat inkább a fejükkel fogják föl.

Az ebből adódó lehetőség egy teljesen új együttműködést eredményez a kapcsolaton belül, feltéve hogy mindkét partner az örök igazság keresését tűzi ki az élete legfőbb céljaként. Az önátadás során a nő szíve a szellemi mag talajává válhat és ezáltal egy rendkívüli fejlődés tanúja lesz. A férfi, a nő partnereként részesülhet ebben a csodában. Másrészről, mivel megtisztította az elméjét, azonnal képes fölfogni a szellem impulzusait, ami nemcsak az ő, hanem a partnere szívével is együtt fog rezegni.

Amint a férfi elméje nyitottá válik a szellemre, egy új akarat ébred fel benne, hogy megvalósítsa azt, amit kapott. A szellem a nőben pedig a szív akaratközpontját ébreszti fel. S a felfogott erők megint csak egyesülnek a kapcsolaton belül, mindkét partner lehetőségeit megsokszorozva.

A szellemi út tehát nem azt jelenti, hogy a férfi és nő megpróbálják harmonizálni a kapcsolatukat saját énközpontú akaraterejükből. Ehelyett mindketten tudatába kerülnek a belső helyzetüknek és megtanulják felhasználni azt a szellemi útjukon. Az isteni-szellemi energiának való önátadás logikus következménye harmónia, mivel a szellem nem ismer diszharmóniát.

Ezen a beavatási úton új szellemi értékeket engednek be az életükbe. Ezek az értékek felgyorsítják a kapcsolatukat, és a szellem fénye által a férfi és a nő meglátja a kapcsolatukon belül keletkező akadályokat és felül tud kerekedni azokon.

Ily módon válnak igaz, élő lelkekké. Olyan sugárzó szeretet, bölcsesség és új akarat fog működni bennük, ami különbözik attól, amit mi általában szeretetnek, bölcsességnek és akaraterőnek nevezünk. Egy ilyen fejlődés akkor lehetséges, ha mindkét partner már sok tapasztalatot és megpróbáltatást szenvedett el, és tudatosan elhatározzák, hogy az életüket az isteni szellemnek szentelik.

A szellem mindkét áramlata, a hímnemű és a nőnemű együtt dolgozik egy olyan szent polaritásban, amiből teremtés keletkezik. Mindkét áramlat ebből a kapcsolatból teremt – férfi és nő között, a férfin és a nőn belül, valamint nagyobb csoportokban is.

Ezáltal férfiak és nők igazi lélekegységbe emeltetnek föl. A léleksugárzásukból pedig megjelenik egy harmadik elem: a fiú, az isteni tudatosság, a lélek legmagasságosabb nézete.

A legtöbb ember még a világ dualitásának a foglya. Ám visszatérhetünk az igazi egység állapotába. Ennek lehetősége bennünk van és arra vár, hogy felismerjük. Az a szeretet, amit egy férfi és egy nő, vagy két ember érezhet egymás iránt csak egy visszatükröződése, távoli visszhangja annak a valódi isteni szeretetnek, ami minden emberre kiárad.

Ez az isteni szeretet minden szeretet titka és csodája.

A cikk megosztása

Információ a cikkről

Dátum: október 10, 2017
Szerző: Rose Marie Cohen (Spain)
Szerző: Michel Cohen (Switzerland)

Illusztráció: