Přijď teď

Přijď teď

Přijď teď

… Až zítra, až za týden, až za měsíc, až za rok.

Tak často odkládáme poslední špetky odvahy někam stranou.

A čas se tiše krade, běží, utíká a letí jak splašený.

Už víš, že jsou přítomné okamžiky bezčasí, kde se svět zastaví,

jako rozlámaný vrzající kolotoč, kde pozdraví Tě ztuhlý výraz plechových koníků s kopyty stále připravenými k běhu…,

jakoby ani srdce nebušilo a otevřelo se životu…,

jakoby růže neodkvetly a ty’s mohl nasávat věčně jejich vůni a pozdržet ji v chřípí nosu a v mysli o trochu déle, než přijde výdech…,

jakoby tě orel vynesl na svých mocných křídlech přes strmé a nepřístupné skály…,

jakoby ses zastavil pod hladinou vody

a v tušení ukrytého pokladu pod mořským útesem téměř nehybně bys proplouval vodami;

jako bys plaval ve vodě života v lůně Matky coby nezrozené embryo a ještě nekřičel o život v prachu země, v potu a krvi nejedl ještě chléb pozemského živoření.

V takovém přítomném okamžiku v životě za životem, v duchovní dimenzi, trýská sytost a utišení všech nedostatků, které ještě nevznikly.

V takovém přítomném okamžiku jsi povznesen do věčnosti, přestože sedíš na zemi ve starých hadrech časnosti.

V takovém přítomném okamžiku ve svém nitru neseš kříž, obětující se věčnost dopadající na trouchnivý trám času. Věčnost v tobě uhasíná jako padlá hvězda z oblohy. Ona žije pro tento přítomný jasný okamžik.

Na to se musí čekat, nesmírně trpělivě v neočekávání ničeho, nebo něčeho.

Pak už víš, že nezáleží na ničem, jen právě na tomto nepojmenovaném.

Víš, že nemusíš být dokonalý, – a ani to nejde – protože dokonalost se v hlubině odkrývá.

Neodkládej to nekonečné hledání!

Jdi za tímto cílem, ať už Ti něco brání, zaměřuj se na tento úkol a prováděj ho!

Neodkládej to podstatné na zítra a měj odvahu přijít.

Kráčet po stezce duše můžeš veden duší.

Ty duši doprovázíš a stačí se nechat vést.

Stačí ji milovat. Pak jí vše podřídíš.

Hlavně teď pojď!

Print Friendly, PDF & Email

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 13 října, 2022
Fotografie: Hermann Traub on Pixabay CCO

Doporučený obrázek:

Autor: Olga Rosenkranzová (Czech Republic)