Harry Potter a stretnutie so zlom – Časť 1

To neobyčajné, to, čo presahuje hranice normálneho, v nás rozozvučí to skryté z hraničných oblastí vedomia a nevedomia , a to hlavne preto, že udalosti, ktoré popísala J. K. Rowlingová, sú plné fantázie, humoru a hĺbky. Celé vnútorné spektrum sa pritom dostáva do súzvuku.

Harry Potter a stretnutie so zlom – Časť 1

Čo sa ľuďom v knihách o Harry Potterovi prihovára tak silno? Je to honba za dobrodružstvom, je to tajomnosť, hrdinstvo, cesta často na pokraji smrti alebo prechádzka po ostrí noža? Sú to nadľudské nebezpečenstvá, ktoré číhajú vo všetkých kútoch? Alebo ponúkajú dobrodružstvá Harryho Pottera možnosť nazrieť do temného zrkadla vo svojej vlastnej bytosti, ktorému sa človek zvyčajne vyhýba? V tomto článku sa pokúsime nájsť súvislosti príbehu s niektorými hraničnými oblasťami vedomia a nevedomia, so zameraním na stretnutie so zlom.

Harry Potter sa narodil v čarodejníckej rodine. Jeho rodičia zomreli, keď sa najmocnejší z čarodejníkov, Lord Voldemort, pokúsil zabiť Harryho, a jeho otec a mama sa mu postavili do cesty. Tak bol Harry vo veku 15 mesiacov umiestnený do pestúnskej rodiny. Vyrástol ako cudzinec uprostred normálnosti života. Niekedy z neho navonok prerazilo kúzlo. Tak nadviazal kontakt s hadom počas návštevy ZOO – a k jeho údivu, hrubé sklo terária zmizlo a had sa odplazil na slobodu. Sedem kníh je plných hlbokého symbolizmu. 

Hogwarts – vnútorný terén

Vo veku 11 rokov prichádza Harry do Hogwarts, školy čarodejníkov. Pestúnska rodina sa tým dostáva do zmätku, lebo do ich normálnosti mocne prenikajú neznáme veci. Cesta do Hogwarts sa  odohráva v zázračnom vlaku, ktorý odchádza zo skrytej koľaje na nádraží King’s Cross (v preklade Kríž Kráľa). Kríž Kráľa –  to kráľovské – je v človeku, ktorý sa teraz vydáva na cestu, ktorej cieľom je vnútorná premena, transformácia. Harry je hrnčiar (čo je význam anglického slova „potter“), ktorý v priebehu siedmich rokov zhotovuje novú „nádobu“, to znamená, dosiahne novú vnútornú postavu.

V Hogwarts, v hrade a jeho okolí, stretáva priateľov, učiteľov, protivníkov  a celé panoptikum neznámych magických síl a bytostí, ktoré sa mu postupne odkrývajú. Predovšetkým je tu Dumbledore, riaditeľ školy; ktorého meno znamená čmeliak – stvorenie, ktoré opeľuje mnoho kvetov. A je tu Minerva McGonagallová, ktorá vyučuje Transfiguráciu. Tu ide o transformáciu, premenu.

Priatelia a odporcovia – mnoho aspektov človeka

Harryho najbližšími priateľmi sú Hermiona a Ron. Meno Hermiona poukazuje na hermetickú múdrosť, na skryté vnútorné poznanie, ktoré môže byť odhalené. Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je jasnosť mysle. Ron symbolizuje celé spektrum srdca s jeho vernosťou, oddanosťou, nestálosťou, odvahou a žiarlivosťou, ctižiadosťou a napokon s jeho úplnou ochotou obetovať sa. A nakoniec, Harry je hrdina, vedomie, ktoré kráča po ceste seba-skúmania a transformuje svoje vnútorné oblasti. Všetky osoby, ktoré sa objavujú, sú s ním vlastne spojené, sú jeho aspektmi, sú obsahom v tak rozsiahlom a záhadnom mikrokozme človeka.

Harry má odvahu odkrývať tento svoj vnútorný svet. Od narodenia je nato predurčený. Pri tom všetkom spolupôsobí pozadie, ktoré nie je konkrétne určené: je to ten najvnútornejší stred človeka, zdroj ideálov, zdroj odvahy, z ktorého Harry koná, čaro, z ktorého pochádzajú čarodejníci. Úlohou každého človeka je naladiť sa na svoj duchovný stred a poskytnúť mu prejavenie.

Všetky postavy, ktoré sú v knihách postupne predstavované, majú aj temnú stránku. Zvláštnu rolu v tomto spektre temna hrá Draco Malfoy. Reprezentuje silu s hlavou draka, ktorá predstavuje vieru (foy) v zlo (mal). Harryho úlohou je, čo možno najviac, postupne integrovať a transformovať všetky tieto sily v ňom. A tak všetky tieto vlastnosti musia byť v priebehu cesty prekonané.

Tŕňom v oku, ktorý takpovediac núti k transformácii, je Voldemort. Na začiatku ešte nemá podobu a je prítomný iba ako tieň. Ale keď človek rozvíja svoj vnútorný potenciál, rastie pritom aj zlo. Prichádza z temnoty nevedomia a je na duchovnej ceste nútené ukázať sa. Veľkosť človeka spočíva v jeho skrytom najhlbšom ja  – v Sebe. Okolo neho sa buduje ľudské ego, väčšinou ako tieň, a to predovšetkým vtedy,  keď si pre seba nárokuje vnútornú veľkosť. Meno Voldemort obsahuje výrazy svojvôľa a smrť. On je jedným z Luciferových spoločníkov.

Tak tajuplná popreplietaná bytosť človeka je nenapodobniteľne symbolizovaná magickým hradom Hogwarts. Sú v ňom padacie schody, veže, magické dvere a miestnosti, snové haly, bezodná temnica a množstvo stvorení, ktoré sú sotva pochopiteľné aj pre najsmelšiu fantáziu. Všetky sú v ustavičnej premene  a odhaľujú prekvapivé stránky. Vedomie sa dotýka iba nepatrnej časti tajuplného hradu, no predsa má za úlohu prebádať a spracovať z neho stále viac a viac. Harryho cesta vrcholí v poslednom diele v boji o Hogwarts, v boji o človeka. Ide o všetko alebo nič. Ide o celok.

Kameň mudrcov a Tajomná komnata

Prvý diel s názvom Harry Potter a Kameň mudrcov už naznačuje hlavný motív príbehu: možnosť a nutnosť transformácie. Kameň mudrcov je v alchýmii najdôležitejším symbolom večného života, večnej múdrosti, sily transmutácie až k božskej esencii človeka. Tak možno povedať, že v dieloch o Harry Potterovi sa uskutočňuje opus magnum, Veľké Dielo alchýmie. Je jasné, že lord Voldemort chce vybojovať Kameň mudrcov pre seba. Ego, s ktorým sa denne stretávame, je vlastne tým temnom, keď sa chceme sami povýšiť, keď sa chceme sami premeniť na svetelnú bytosť.

V druhom diele vstupuje Harry do Tajomnej komnaty. Tá bola založená jedným zo zakladateľov Hogwarts „pred 1000 rokmi“. Len mýtus môže správne naznačiť bezodné hĺbky človeka v ich rozsahu. Keď človek neprevezme svoju spoluzodpovednosť za celok, otvoria sa – v zameraní na seba, v odlúčení od najvnútornejšieho stredu – priepasti existencie. Z nich pôsobí smrteľný tlak svojhlavosti, tlak ega, aby bolo elitným. Jeho sprievodcami sú povýšenectvo, pohŕdajúce ľuďmi, a chlad. To je v príbehu symbolizované prostredníctvom baziliška, hada, ktorý zabíja druhých už len svojím priamym pohľadom.

Hermiona privádza Harryho na správnu stopu. Ten v Tajomnej komnate natrafí na mladého Voldemorta, ktorý sa v detstve a mladosti ešte volal Tom Riddle (v preklade „Hádanka“). Harry by sa s baziliškom nemohol  porovnávať, ale pomôže mu Fénix Dumbledora. Odvaha má magický účinok tým, že privoláva nad-ľudské sily, ktoré jediné môžu pomôcť.

Tak Fénix  vyklove hadovi oči. V tom spočíva podobnosť s mýtom o Raji, v ktorom sa poukazuje na Krista, ktorý, keď nadišiel čas, rozdrví hlavu hada vo vnútri človeka.

Prečo Harryho ťahalo do Tajomnej komnaty? Tom Riddle, ešte mladistvý aspekt ega, našiel prístup k Harryho ženskému aspektu, ku Ginny,  ktorá ho miluje. Ženský aspekt duše je prijímajúcou časťou, ktorá je otvorená mnohorakosti vecí. Aj v príbehu o Raji je to ženské bránou, cez ktorú sily, ktoré chcú oddeliť človeka od jeho najvnútornejšej bytosti, vstupujú do vedomia, aby ho ovládali.

Avšak, čo je dobro? Čo je zlo?

Pokračovanie na časť 2

 

Print Friendly, PDF & Email

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 9 januára, 2020
Autor: Jean Pierre Weber and Gunter Friedrich (Germany)
Foto: iKlicK auf Pixabay CCO

Obrázok: