Harry Potter a setkání se zlem – část 1

To neobvyklé, to přesahující hranice normálního, v nás vyvolává vzpomínky z hraničních oblastí vědomí a nevědomí, a to zejména proto, že jsou události popsané J. K. Rowlingovou tak plné fantazie, humoru a hloubky. Takže s tím rezonuje celé vnitřní spektrum

Harry Potter a setkání se zlem – část 1

Co to je v knihách o Harry Potterovi, čím jsou lidé tolik přitahováni? Je to honba za dobrodružstvím, je to to tajemné, hrdinské, stezka často na pokraji smrti nebo situace na ostří nože? Jsou to nadlidská nebezpečí, která číhají v každém koutě? Nebo nabízí dobrodružství Harryho Pottera příležitost pohlédnout do temného zrcadla vlastní bytosti, kterému se člověk obvykle vyhýbá? V tomto článku se pokusíme dát do spojitosti příběh s hraničními oblastmi vědomí a nevědomí zaměřujícího se na setkání se zlem.

Harry Potter se narodil v kouzelnické rodině. Jeho rodiče zemřeli, když se nejmocnější kouzelník, Lord Voldemort, snažil zabít Harryho, a oni se mu postavili do cesty. Tak byl Harry umístěn do pěstounské rodiny ve věku 15 měsíců. Vyrostl jako cizinec uprostřed běžného života. Občas se z něj kouzlo vydralo ven. Tak navázal kontakt s hadem během návštěvy v zoo – a k jeho údivu tlusté sklo terária zmizelo a had se odplazil na svobodu. Všech sedm knih je plných hlubokého symbolismu.

Bradavice – Vnitřní území

Ve věku jedenácti let přichází Harry do Bradavic, školy kouzelníků. Pěstounská rodina je uvržena do zmatku, protože neznámé věci mocně pronikají do jejich normálnosti. Cesta do Bradavic se odehrává v kouzelném vlaku, který odjíždí ze skryté koleje na nádraží King’s Cross. King’s Cross (Královský kříž) – království je v lidské bytosti, která se nyní vydává na cestu zaměřenou na vnitřní transformaci. Harry je hrnčíř (potter), který během sedmi let vytváří novou „nádobu“, aby dosáhl nové vnitřní úrovně.

V Bradavicích, hradu a jeho okolí, potkává přátele, učitele, protivníky a celé panoptikum neznámých, magických sil a bytostí, se kterými se postupně seznamuje. Především je zde Brumbál, ředitel školy; jméno znamená čmelák – stvoření, které opylovává mnoho květin. A je zde Minerva McGonagallová, která vyučuje Transfiguraci. Zde jde o transformaci.

Přátelé a protivníci – mnoho aspektů člověka

Harryho nejbližšími přáteli jsou Hermiona a Ron. Jméno Hermiona odkazuje na hermetickou moudrost, na skryté vnitřní poznání, které může být odhaleno. Nástrojem pro to je jasnost mysli. Ron symbolizuje celé spektrum srdce s jeho zbožností, oddaností, nestálostí, odvahou a žárlivostí, ctižádostí a konečně s jeho úplnou ochotou obětovat se. A konečně, Harry je hrdinou, vědomím, které následuje stezku sebezkoumání a transformuje vnitřní oblasti. Všechny osoby, které se objevují, jsou s ním nakonec spojeny, jsou jeho aspekty, jsou obsaženy v tak rozsáhlém a záhadném mikrokosmu člověka.

Harry má odvahu zpřístupnit svůj vnitřní svět. Od narození je k tomu předurčen. Jeho původ hraje roli v tom všem, co není konkrétně projeveno: je to ten nejvnitřnější střed člověka, zdroj ideálů, zdroj odvahy, ze které Harry jedná, kouzlo, ze kterého kouzelníci vycházejí. Každý člověk má úkol naladit se na svůj duchovní střed a vyjadřovat jej.

Všechny postavy, které se v těchto knihách postupně představily, mají také temnou stránku. Draco Malfoy hraje v tomto temném spektru zvláštní roli. Reprezentuje sílu s dračí hlavou, která představuje víru (foy) ve zlo (mal). Harryho úkolem je postupně integrovat a transformovat všechny síly v něm, nakolik je to možné.

Osten v těle, který nutí k transformaci, jak se říká, je Voldemort. Na počátku ještě nemá tvar a je přítomen pouze jako stín. Když ale člověk rozvíjí svůj vnitřní potenciál, zlo také roste. Přichází z temnoty nevědomí, a je na duchovní stezce nuceno ukázat se. Lidská velikost spočívá v jeho skrytém, nejhlubším já. Lidské ego se utváří kolem něj, obvykle jako stín, a je obzvláště skutečné, když se domáhá vnitřní velikosti pro sebe. Jméno Voldemort obsahuje výrazy vůle já a smrt. Je jedním z Luciferových společníků.

Nenapodobitelně, tak mysteriózní, propletená bytost člověka je symbolizována kouzelným hradem Bradavice. Jsou v něm padací dveře, věže, magické dveře a místnosti, snové haly, hrozná kobka a mnoho stvoření, která mohou být sotva pochopena i nejsmělejší představivostí. Vše se neustále proměňuje a odhaluje překvapivé stránky. Vědomí se dotýká pouze malé části kouzelného hradu, a přesto má úkol prozkoumávat a zpracovávat stále více a více. Harryho stezka vrcholí v posledním dílu v bitvě o Bradavice, bitvě o člověka. Jde o vše nebo nic.

Kámen mudrců a Tajemná komnata

První díl nazvaný Harry Potter a Kámen mudrců již naznačuje motiv příběhu: možnost a nutnost transformace. V alchymii je Kámen mudrců nejdůležitějším symbolem věčného života, věčné moudrosti, síly transmutace na božskou esenci člověka. Tak můžeme říci, že se v dílech o Harry Potterovi odehrává opus magnum, Velké Dílo alchymie. Je jasné, že Lord Voldemort zamýšlí získat Kámen mudrců pro sebe. Ego, se kterým se denně setkáváme, je vlastně tím temným, pokud se chceme pozvednout, abychom se změnili na světelnou bytost.

Ve druhém dílu vstupuje Harry do Tajemné komnaty. Ta byla vytvořena jedním ze zakladatelů, když byly Bradavice „před 1000 lety“ založeny. Jen mýty mohou správně naznačit propasti člověka v jejich rozměrech. Pokud člověk nepřijme svou spoluzodpovědnost za celek, propasti existence se otevřou skrze sebestřednost, skrze oddělení od nejvnitřnějšího středu. Z nich smrtelně naléhá ego, že je nadřazeným výtvorem. Nelidská arogance a chlad jsou jeho společníky. To je symbolizováno vyprávěním o baziliškovi, o hadovi, který zabíjí druhé již svým přímým pohledem.

Hermiona přivádí Harryho na správnou stopu. V Tajemné komnatě se setkává s mladým Voldemortem, který se ve svém dětství a mládí ještě nazýval Tom Riddle („Hádanka“). Harry by se baziliškovi nemohl rovnat, ale pomůže mu Brumbálův Fénix. Odvaha má magický účinek tím, že přivolá nadlidské síly, které jediné mohou pomoci.

Tak fénix vyklove hadovi oči. V tom spočívá podobnost s mýtem o ráji, který poukazuje na Krista, který, když přijde čas, rozdrtí hlavu hada v člověku.

Proč byl Harry zatažen do Tajemné komnaty? Tom Riddle, ještě mladistvý aspekt ega, získal přístup k Harryho ženské stránce, Ginny, která ho miluje. Ženský aspekt duše je přijímající částí, která je otevřená mnoha věcem. Také v příběhu o Ráji je to ženské vstupní branou, skrze kterou síly, které usilují o oddělení člověka od jeho nejvnitřnější bytosti, vstupují do vědomí a ovládají ho.

Co je však dobro? Co je zlo?

(pokračování v části 2)

Print Friendly, PDF & Email

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 9 ledna, 2020
Fotografie: iKlicK auf Pixabay CCO

Doporučený obrázek:

Autor: Jean Pierre Weber and Gunter Friedrich (Germany)