Čísla rozprávajú príbeh života – Časť 1

Čísla odhaľujú náš vývoj a osud

Čísla rozprávajú príbeh života – Časť 1

Od prvopočiatku ľudstva boli tajomstvá prírody zaznamenávané a znázorňované vo forme čísiel, geometrických tvarov a symbolov.

V staroveku vnímali ľudia čísla ako duchovné hodnoty, ktoré vyjavovali poriadok a štrukturálnu silu, prostredníctvom ktorej bol vyvinutý kozmos, naša Zem a pôvodné elementy.

Univerzálna, posvätná geometria je veda, ktorá sa v našej dobe vracia do vedomia ľudstva. Jej jadrom je však niečo úplne iné ako geometria, ktorá sa učí na školách a ktorá sa týka čísiel tvarov a rozmerov v prírode. Mnoho vedcov a filozofov videlo a vidí v „posvätnej“ geometrii pôvodnú reč, jazyk univerza. Starovekí autori ju nazývali posvätnou, pretože jej východiskové body zostávajú stále rovnaké. Študovali jej zákonitosti, aby našli pra-základ alebo pra-rozmery kozmu.

Dnes sa nám čísla javia ako niečo abstraktné, suchopárne, od čoho si mnohí udržiavajú odstup. Pre viacerých ľudí nie je geometria a matematika veľmi obľúbená. Ale tento článok nie je o matematike, ktorá sa vyučuje na školách. Moderný človek, zmätený a roztrieštený mnohotvárnosťou vecí, stratil prístup k prapôvodnému významu čísiel. Keď sa nám predsa len podarí ten význam odhaliť, budeme spojení s hlbokým poznaním. Za číslami leží ukrytý prístup k vnútornej štruktúre a zákonitostiam duchovného sveta. Sú zrkadlovým obrazom duchovných hierarchií a vývojovej cesty duše jednotlivca a ľudstva ako celku.

Čísla sa vzťahujú tak k hmote, ako aj k duchovným procesom usporiadania. Niečo z toho tento článok vysvetlí.

Číslo rozpráva

Číslo nielen počíta, ale aj rozpráva. Súvislosť medzi slovom „zählen“ (počítať) a „er-zählen“ (rozprávať)  je možné sledovať nielen v nemčine, ale tiež v holandčine „tellen“ (počítať) a „ver-tellen“ (rozprávať), angličtine „count“ (počítať) a „re-count“ (obšírne rozprávať), francúzštine „raconter“ (hovoriť) a „compter“ (počítať),  a ďalších jazykoch.

Naše súčasné slovo „cifra“ pre číslice od nuly po deviatku majú svoj prapôvod v hebrejskom slove sephira, čo pôvodne znamenalo „svetlo, lesk“. Množné číslo od sephira je sephiroth. Desať sephiroth predstavuje pra-princípy kabaly. Sú to takzvané emanácie Boha, prostredníctvom ktorých vznikol svet. Keď sa na to pozrieme týmto spôsobom, tak slovo cifra, ktoré k nám prišlo cez arabské sifr a latinské cifra, poukazuje na svetelný pôvod, na božsko-duchovný pôvod čísiel.

Vo francúzštine slovo chiffre (v slovenčine šifra) ešte aj dnes označuje druh tajného písma, nejaký tajný kľúč. Tým sa naznačuje, že slová sú založené na číslach. Prepojenie slova a čísla má fundamentálny význam pre hlbšie pochopenie mnohých písiem staroveku, ku ktorým patrí Starý a Nový zákon a Tóra. Literárnou technikou, nazývanou gematria, ktorá bola v antike veľmi rozšírená, boli slová a vety spájané s číselnými hodnotami, aby sprostredkovali určité koncepty zakódovaným spôsobom.

Čísla sú ukryté sily, ktoré ukazujú pra-obrazy života a odhaľujú históriu života a vedomia. Rozprávajú ju. Keď pochopíme čísla, odhalia nám poznanie o ľudskom bytí, jeho pôvode, vývoji a jeho určení. Ich symbolická reč nám pomôže rozpoznať  a rozlúštiť značky na ceste života. Tak sa číslo a cifra stanú kľúčom k tomu, čo je skryté.

Na histórii čísla môžeme zároveň rozpoznať históriu nášho vývoja. Podstata čísla sa pre nás zmenila z pôvodne kvalitatívne duchovného na kvantitatívne, a to čím ďalej, tým viac materiálne.

Kvalitatívny pohľad

Pri kvantitatívnom ponímaní čísiel sa k nejakej jednote pripája druhá, tretia … tak, že jedna leží vedľa druhej a tak, aby bolo každé číslo vždy o jedno väčšie alebo menšie než vedľajšie číslo. Ide pritom o určovanie množstva a veľkosti a o zisťovanie, kto má viac alebo menej alebo čo má väčšiu alebo menšiu hodnotu. S tým je spojený duševný postoj hromadenia, porovnávania, čo je väčšie alebo menšie, prístupu „chcem mať“, ktoré meria a hodnotí svet podľa množstiev a veľkostí.

Kvantitatívna číselná úvaha:

1: I————–I

2: I————–I————–I

3: I————–I————–I————-I

Pôvodne však človek nepočítal podľa tohto aditívneho, hromadiaceho systému, ale podľa rozdeľujúceho, členiaceho princípu, pri ktorom sa neopúšťa jednota, keď sa zobrazuje dva, tri atď. Pri tomto ponímaní sú všetky čísla časťami alebo aspektmi jednotky, ktorá ich všetky v sebe zahŕňa. Čísla dva, tri, štyri … sú potom len osobitými zobrazeniami jednoty, stoja stále vo vzájomnej súvislosti a pred pozadím celku a nachádzajú v ňom svoj význam. Mnohorakosť tým ostáva v jednote.

Tento kvalitatívny spôsob vnímania vidí každú bytosť, každé indivíduum, ako časť celku, a spoznáva tiež vlastný význam len v súvislosti a v spojení s tým všetkým-jedným.

Kvalitatívna číselná úvaha:

1: I——————————————–I

2: I———————I———————-I

3: I————–I————–I————–I

V tejto sérii článkov sa budeme zaoberať kvalitatívnym spôsobom nazerania na čísla.

NULA

V západných krajinách sa nula začala používať a rozširovať iba v 12. storočí. V pôvodnom význame nepatrila k číslam, lebo ani jej pridanie ani jej odčítanie od iného čísla nezmení jeho hodnotu. Ale ak sa napíše za nejakým číslom, tak zvyšuje jeho hodnotu. Všeobecne povedané, nulu stretávame v kombinácii s iným číslom, ktoré je napísané pred ňou.

Nula symbolizuje zároveň plnosť aj prázdnotu.

Videné duchovne, nula odkazuje na to, čo je absolútne, na neopísateľnú bytosť Boha v jeho skrytosti, pred jeho prejavením v svete. Z pra-noci, z bezčasovej pra-skrytosti, museli byť ešte len vytvorené formy a existencia, a museli byť prejavené.

Pokračovanie na časť 2


Zdroje:

Ernst Bindel, Die geistigen Grundlagen der Zahlen. (Duchovné základy čísel)

Michael Stelzner, Die Weltformel der Unsterblichkeit. Vom Sinn der Zahlen (Svetová formula nesmrteľnosti. O význame čísel.), 1996

Print Friendly, PDF & Email

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 13 októbra, 2018
Autor: Ursula Gerhard (Germany)
Foto: MP

Obrázok: