Alchimia – o cale către aurul din noi înșine – Partea a 3-a

Piatra filosofală este Spiritul lui Christos, cel ce trebuie să pătrundă în sufletul individului.

Alchimia – o cale către aurul din noi înșine – Partea a 3-a

Către partea 2

7. Coniunctio (conjuncția), numită de câțiva alchimiști „botezul cu spirit”

Această „conexiune” este rezultatul dinamicii tuturor fazelor anterioare de transformare. Atât în laboratoarele alchimice, cât și în procesele noastre interne, ar trebui făcută o distincție între așa-numitele conjuncții „mici” și conjuncțiile „mari”.

Cele mici ne călăuzesc spre legătura dintre forțele polare, opuse, mercurul și sulful în terminologia alchimică. La nivel spiritual, aceste oponențe, ce creează mișcarea formelor exterioare, sunt părți opuse, dar complementare. Rezultatul acestei unități este așa-numita Piatră Filosofală, cea care aduce toate lucrurile la perfecțiune prin „colorare” (sau transformare în aur) – inițiind procesul de transformare a tot ceea ce a atins. Sau, folosind un alt termen alchimic, Elixirul Vieții este cel care vindecă toate bolile.

Totuși, să fim atenți la faptul că, în ciuda frecventei lor utilizări, de către alchimiști, ca sinonime, Piatra Filosofală și Elixirul Vieții sunt două aspecte diferite ale acestui proces – am putea spune „masculin” și „feminin”. Piatra este sămânța spirituală, iar Elixirul, terenul ei spiritual. În creștinism, interacțiunea acestor elemente este ilustrată de  imaculata concepție a Fecioarei Maria (materia pură) prin Spiritul Sfânt. Iisus i-o explică lui Nicodim ca fiind „renăscut din apă și spirit”.

Legat de acest fenomen, au fost create multe gravuri în Evul Mediu, înfățișând căsătoria unui rege și a unei regine. De aici a devenit populară expresia „Nunta alchimică” (ca în titlul unei remarcabile opere renascentiste). Ideea mirelui (Christos) și a miresei (Sufletul) ocupă, de asemenea, în Noul Testament, un loc central.

Marea conjuncție, care este posibilă numai în Alchimia Superioară, este unificarea finală a sufletului cu eternele, neschimbatele forțe veșnic creatoare, ceea ce este  reflectat fără echivoc în cuvintele lui Christos: „Eu și Tatăl suntem una.”

Asocierea  alchimiei cu Noul Testament poate părea surprinzătoare pentru unii, dar, în realitate, Evangheliile, Faptele Apostolilor și Apocalipsa lui Ioan sunt opere alchimice deosebit de profunde – cele mai semnificative texte ale lumii occidentale care ne direcționează spre transformarea calităților sufletești („metale”). Exemple concrete ale acestui fenomen sunt probabil nenumărate, dar în lumina celor șapte faze descrise mai sus, acum toată lumea le poate descoperi. Ca de exemplu, ce ar putea fi oare Coagularea; dar Învierea? Dar procesul septuplu subliniat în mod explicit în Apocalipsa lui Ioan – cu cele șapte peceți și cu scrisorile către cele șapte biserici? Procesele sunt, de asemenea, rezumate în mod concis în a doua Epistolă a lui Petru, un text care a fost adesea discutat ca ilustrând calea inițierii în șapte pași: „Tocmai din acest motiv, depune toate eforturile pentru a-ți spori credința cu virtutea și virtutea cu cunoașterea și cunoașterea cu stăpânirea de sine și stăpânirea de sine cu statornicia și statornicia cu evlavia și evlavia cu afecțiunea frățească și afecțiunea frățească cu iubirea ”[i]. Următoarele cuvinte ale lui Pavel din Epistola către Efeseni (2:13-15), nu puteau fi mai alchimice și descriu pe deplin Conjuncția: „[…] tu, care odată erai departe, ai fost adus de sângele lui Christos. Căci El însuși este pacea noastră, care ne-a făcut pe amândoi, și a rupt în trupul său zidul despărțitor al ostilității prin desființarea legii poruncilor exprimate în ordonanțe […]”. Putem adăuga aici și binecunoscuta expresie: „Moartea a fost înghițită de victorie” (1 Corinteni, 15:54).

De asemenea, unul dintre cei mai de seamă mistici, Jakob Böhme, în secolul al XVII-lea, a declarat fățiș că Piatra Filosofală este Spiritul lui Christos, ce trebuie să pătrundă în sufletul individului.

Calea de la Betleem la Golgota este tocmai calea acestei transformări și descrie procesele nigredo-albedo-rubedo, ca punți de trecere ale lui Iisus prin fazele botezului, transfigurării, morții pe cruce și învierii. Elementele se reflectă și în personajele: Irod, egoul flămând de putere (inclusiv spirituală); Ioan, cel care trăiește în deșert (purificarea) și care vine să „îndrepte căile înaintea Domnului”; Iisus, născut dintr-o fecioară, din pătuțul inimii, singurul care poate fi Christos, fiul lui Dumnezeu.

În concluzie, Alchimia este un domeniu nemărginit. Dar, nicio informație despre aceasta sau oricare alt domeniu spiritual nu ne poate ajuta în niciun fel, cu excepția cazului în care aceasta a prins deja rădăcini în inimile, mintea și mâinile noastre.

Expresia centrală latină ce rezumă Alchimia este „Solve et Coagula”, tradusă prin „Dizolvă și coagulează”. Și, cu toate că până acum nimeni nu a subliniat acest lucru, expresia se poate traduce și prin „Rezolvă problema și creează o (nouă) capacitate de discernământ.” Asemeni lui Irod, capacitatea de a dinstinge este ceva ce fiecare dintre noi crede că deține deja. Să cerem acum însă o mai mare capacitate de discernământ și puterea de a o construi, atât cât putem. Iar acest articol, chiar descrie  cum să o  facem 🙂


[i] Biblia (Versiunea engleză standard), A doua Epistolă a lui Petru, 1:5-7.

Distribuie acest articol

Imagine prezentată:

Data: iunie 29, 2019
Autor: Ventsislav Vasilev (Bulgary)
Fotografie: Pixabay CCO

Imagem em destaque: