Kabała – Większe i Mniejsze Oblicze Bóstwa- część 2

Niczym z przepełnionej, przelewającej się fontanny, w dynamicznym procesie powstają złożone połączenia, struktury i coraz to nowe formy ewolucji.

Kabała – Większe i Mniejsze Oblicze Bóstwa- część 2

Idź do części 1

 

Drzewo Sefir

Z Keter, niczym z przepełnionej fontanny, woda wylewa się bez przerwy i spływa na dół. Ma swój początek w Ain Soph Aur i pod wysokim ciśnieniem spływa do kolejnych sefir, niczym do naczyń, które przepełnia jedno po drugim, spływając do następnego. W ten sposób, w dynamicznym procesie powstają złożone połączenia, struktury i coraz to nowe formy ewolucji. Ustawione w trzech kolumnach sefiry tworzą triady lub trójkąty funkcjonalne.

blank

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy trójkąt funkcjonalny: Keter (1), Chochma (2) i Bina (3).

Keter symbolizuje wszechświat i źródło wszelkiego życia. Jej odpowiednikiem jest w ludzkim mikrokosmosie boska iskra w czaszce. Jej boskie imię to Elohim.

Chochma (poniżej, po prawej stronie) symbolizuje mądrość (lewą stronę twarzy) i siłę kinetyczną  stworzenia (Zodiak) .

Bina (poniżej, po lewej stronie) symbolizuje uświęcającą inteligencję (prawą stronę twarzy) i kształtującą siłę stworzenia (Saturn). Jest również nazywana Elohim.

Chochma i Bina tworzą parę jako najwyższy Ojciec i najwyższa Matka stworzenia. Imię Boga, Tetragram, JHWH, sprowadza się przede wszystkim do tego poziomu manifestacji.

Triada ta objawia stwórczą moc aktywną w jej emanacjach.Gershom Scholem, „Von der mystischen Gestalt der Gottheit”, str. 44 (pol. wyd. “O mistycznej postaci Bóstwa”).

 

Drugi trójkąt funkcjonalny: Chesed (4), Gewura (5) i Tiferet (6).

Ten trójkąt reprezentuje mentalną, porządkującą i nadającą strukturę wolę, która staje się efektywna w stworzeniu.

Chesed symbolizuje miłosierdzie (spójną inteligencję, Jowisz), jej mikrokosmicznym odpowiednikiem w człowieku jest lewa ręka.

Naprzeciw niej znajduje się Gewura – zwana także Din. Symbolizuje siłę, twardość i sprawiedliwość (Mars). Ta sefira posiada rdzenną inteligencję, która łączy ją z Biną. Mikrokosmicznie jej odpowiednikiem jest prawe ramię.

Na tym poziomie – pomimo mocy harmonizowania i pośredniczącej inteligencji Tiferet (Słońce, Chrystusowa świadomość; mikrokosmicznym odpowiednikiem jest tu pierś) – pojawia się tak zwane w kabale „pierwotne zło”.

„Z hipertrofii osądzającej mocy Gewura (Din), która jest święta gdy pozostaje w związku z pierwotnymi siłami, zrodziło się pierwotne zło, które pod wpływem jej hipertrofii zostało wyrwane z tego związku”.Gershom Scholem, „Die Geheimnisse der Schöpfung”, Frankfurt nad Menem 2018, s. 40 (Tajemnice stworzenia).

Zło jest zakłóceniem harmonii panującej w stworzeniu, oddzieleniem tego, co powinno być zjednoczone. Ponieważ wszystkie sefiry są połączone ze sobą niczym ogniwa w sieci, źródłem zła musi być zakłócenie ich wzajemnej interakcji. Być może to w Binie (w Saturnie), w Matce Stworzenia, należy szukać przyczyny, dla której Gewura (Din) otrzymuje nadmiar mocy i przesadnie rozwija przyrodzoną jej twardość i siłę (wyrzucając z porządku stworzenia to, co nie jest zgodne z „właściwą miarą”). Jeszcze głębsza pierwotna przyczyna zakłócenia harmonii (i trudności w znalezieniu właściwej miary w porządku stworzenia) może leżeć w samym Bogu, a konkretnie w jakimś Jego aspekcie, który nie chce objawić się w stworzeniu. Kabaliści widzą ten element w bezforemnym Ain Soph, nieskończonej nicości, która jest również obecna w aktywnie działającym Bogu.

Trzeci trójkąt funkcjonalny: Necach (7), Hod (8) i Jesod (9)

Sefiry: Necach – zwycięskie piękno (Wenus, ukryta inteligencja) i Hod – chwała (doskonała inteligencja, Merkury) znajdują się naprzeciw siebie. Mikrokosmicznie odpowiadają biodrom, lędźwiom i nogom; ujawniają zasadę ruchu.

Umieszczona na środkowym filarze Jesod (czysta inteligencja, Księżyc) zbiera emanacje przypływające do niej „z góry”, oczyszcza je i harmonizuje. Z tego powodu nazywana jest sprawiedliwą. „Jeżeli na ziemi istnieje choć jedna sprawiedliwa osoba, to podtrzymuje ona świat” – czytamy w Safer ha-Bahir.Gershom Scholem, „Sefer ha-Bahir, Das Buch Bahir”, Hamburg 2021, §71 (Sefer ha-Bahir, Księga Bahir).

Koncentrując wszystkie moce, Jesod wylewa je poprzez siebie na duszę świata i na ludzkie dusze. Płyną one do dziesiątej sefiry – Malchut, zwanej także Szechiną. Mikrokosmicznym odpowiednikiem Jesod są narządy rozrodcze. Jesod reprezentuje kosmiczną moc aktywnego stwórcy i zapładnia Malchut (Szechinę).

Malchut wyraża się w gęstej formie. Swoją błyskotliwą inteligencją reprezentuje królestwo Boga na Ziemi, gdzie zostało zasadzone drzewo życia.

Malchut zawiera w sobie 32 ścieżki mądrości i samowiedzy, które powstały na zstępującej linii inwolucji – symbolicznie przedstawionej jako dwa filary Drzewa Poznania.

Mogą one teraz zostać przemienione na ścieżce wzniesienia, dzięki Tiferet (leżącej na Filarze Równowagi), w nową Świadomość Chrystusową, by następnie powrócić do Źródła Życia w Keter.

Malchut jest – obok Keter i Biny – trzecią sefirą noszącą boskie imię Elohim. Malchut (Szechina) jest uosobieniem obecności Boga w świecie. Metaforycznie określa się ją jako „nadzmysłową poświatę światła” lub jako „trzepot skrzydeł Szechiny”.

Te trzy triady plus Malchut, tworzą Tetragram, składające się z czterech liter imię Boga JHWH, będące wyrazem Jego poczwórnego dynamicznego procesu tworzenia. Z czterech spółgłosek: Jod jest zasadą Jego mocy, Heh zasadą struktury, Wav zasadą ruchu, zaś drugie Heh – występujące jako czwarta litera – jest wynikiem pierwszych trzech liter, ich manifestacją, lub formą.Jeff Love, „Die Quantengötter – Ein neues Verständnis der Kabbala”, Hamburg 1994, str. 43 (Kwantowi Bogowie – Nowe rozumienie kabały).

Całe stworzenie kryje w sobie aspekt bezforemnej nicości. Można ją znaleźć w każdej objawionej formie. A nieskończona ukryta nicość, Ain Soph, zawiera Ehyeh: „Ja będę”. Tak więc w stanie bycia istnieje rodzaj wolnej przestrzeni, nicości obecnej w każdym stworzeniu.

Czyż nie kryje się w tym dla nas szansa na tworzenie samych siebie; szansa na swobodny udział w dalszym procesie tworzenia – tak aby rozwijał się on nie tylko z góry na dół, lecz także z dołu do góry, prowadząc nas od wspaniałości do wspaniałości?

Udostępnij ten artykuł

Informacje o wpisie

Data: 1 września, 2021
Autor: Sibylle Bath (Germany)
Zdjęcie: Marion Pellikaan

Ilustracja: