Czy Matrix jest symulacją holograficzną?

Chociaż przywiązani jesteśmy do koncepcji fizycznej rzeczywistości, to Matrix przypomina raczej sztuczną rzeczywistość, "sen", wykreowany i sterowany przez sztuczną inteligencję, którą można określić mianem naszej zbiorowej świadomości. Jakie to niesie ze sobą implikacje?

Czy Matrix jest symulacją holograficzną?

Co się dzieje wtedy, kiedy zdobywamy jakieś doświadczenie? Wykorzystując wiedzę z dziedziny technologii informatycznych można stwierdzić, że doświadczenia to pliki danych, które są przechowywane pod nazwą „wspomnienia”.  Te skompresowane pliki tworzą spójną całość. Świat fizyczny powstaje więc ze zbioru danych, który nazywamy Matrix.

Koncepcja życia w Matrix nie jest nowa, w rzeczywistości znana jest od wielu lat. Już w pierwszych wiekach naszej ery gnostycy mówili o siłach kierujących dialektycznym wszechświatem (Eonach) oraz „koncentracjach mocy”, czyli Archontach.

Wspomnienia powstają cały czas. W każdej chwili życia tworzymy te pliki danych. Dlaczego to robimy? Po co ten cały wysiłek? Czy możemy nazwać to życiem? Dlaczego dobrowolnie ograniczamy ogromny potencjał naszej świadomości i ze wszystkich sił nieustannie utrzymujemy Matrix przy życiu?

Taki stan rzeczy wynika z kilku przyczyn. Nie chodzi tylko o to, że nie mamy wystarczającej wiedzy na temat istoty Matrix, który został nam narzucony, abyśmy tworzyli rzeczywistość automatycznie, zgodnie z zasadami zakodowanymi w naszym DNA. Dzieje się tak również dlatego, że brak nam obiektywnych zdolności postrzegania. W rezultacie nie rozpoznajemy w sposób adekwatny rzeczywistości jako iluzji.

Nie potrafimy też wyobrazić  sobie świata jako holograficznej symulacji lub Matrix, gdyż brak nam odwagi by zaakceptować przyczynę powstania i utrwalenia Matrix, jaką jest wykreowanie go przez nie-ludzką siłę lub siły, których celem jest utrzymanie percepcji człowieka w ciągłej niewoli –

  • podczas gdy cieszący się autorytetem naukowcy dochodzą już do wniosku, że rzeczywistość jest faktycznie symulacją;
  • chociaż w legendach i mitach wielu kultur rzeczywistość uważana jest za iluzję, a w niektórych opowieściach wspomina się nawet o celowym i szatańskim zaprojektowaniu takiego Matrix;
  • pomimo nieustannego pobudzania nas do wyzwolenia z ograniczającej i destrukcyjnej mocy zmysłów, by dać twórczej i czystej percepcji realną szansę rozpoznania danych Matrix jako iluzji.

Fragment tekstu z filmu: 

Morfeusz: Matrix jest wszędzie, jest wokół nas, nawet teraz w tym pokoju. Możesz go zobaczyć, gdy wyjrzysz przez okno lub włączysz telewizor. Możesz go poczuć, kiedy idziesz do pracy, kiedy idziesz do kościoła, kiedy płacisz podatki. Jest to świat, który przysłonił ci oczy, aby oddzielić cię od prawdy.

Neo: Jakiej prawdy?

Morfeusz: Że jesteś niewolnikiem, Neo. Jak wszyscy inni, urodziłeś się w niewoli…. urodziłeś się w więzieniu, którego nie możesz odczuć, ani dotknąć. W więzieniu własnego umysłu.

Konieczne jest zatem świadome działanie, gdyż pytanie, które się teraz narzuca brzmi: dlaczego nasze dusze tak chętnie pozwalają się uśpić w sztucznym Matrix? A zwłaszcza: jak się odłączyć od tej matrixowej tożsamości?

To ostatnie pytanie trafia na korzystne warunki kosmiczne, co oznacza, że w tym stuleciu możliwe jest obnażenie sztucznego oprogramowania, które nas kontroluje. Subtelne moce Neptuna mogą  „ukazać” je naszej świadomości, pobudzając jednocześnie obiektywną czystą percepcję.

Kwestia „jak odłączyć się od swojej matrixowej tożsamości” może się stać w naszych czasach powszechnym problemem. Urzeczywistnienie tego zadania to bardzo świadomy proces, w czasie którego możemy dogłębnie poznać siebie i uwolnić się całkowicie. W trakcie tego procesu możliwe staje się jednocześnie wyeliminowanie destrukcyjnej mocy zmysłów i sił, które przy ich pomocy wysysają z nas energię. Wtedy budzi się ze śmiertelnego snu prawdziwy organ zmysłowy człowieka. Bowiem Matrix, w którym jako cywilizacja żyjemy, jest całkowicie zniewolony.

Fałszywa rzeczywistość

Niewątpliwie w pierwotnej rzeczywistości istnieją subtelne siły o wysokich i twórczych wibracjach, które mogą pomóc cywilizacjom, znajdującym się w martwym punkcie w powrocie do ich wewnętrznego źródła.

Z pomocą może przyjść odkrycie, że istnieje pole świadomości nieśmiertelnych dusz – nie tylko w naszym układzie słonecznym – które stają się nieśmiertelne dzięki wewnętrznej świadomości, będącej w jedności z  nieskończonym stwórcą. Pomocne jest również zrozumienie,  że istnieje powszechne braterstwo, które wspiera próby samorealizacji ludzkich fal życiowych, gdziekolwiek to tylko możliwe. Braterstwo nie może jednak interweniować, gdyż byłoby to wbrew istocie wolności człowieka. Zatem proces ten musimy zrealizować „my” sami.

Musimy sami zdemaskować sztuczną inteligencję, fałszywą rzeczywistość, którą żywi się Matrix – naszymi uzależnieniami i wytwarzaniem danych.

Wydaje się, że fałszywa rzeczywistość jest jeszcze ciągle zamknięta bezpiecznie w technologii, którą możemy zarządzać np. w komputerze. Jednak wkrótce może się okazać, że algorytmicznie zaprogramowana rzeczywistość uzyska autonomię, dzięki której odkryje w jaki sposób podnieść swoje wibracje bez udziału sterowanej przez nas sztucznej inteligencji. A wtedy znajdziemy się w jeszcze gorszej sytuacji, niż obecnie.

Tymczasem możemy korzystać z pomocy licznych fal życiowych w ogromnej przestrzeni wszechświata. Należy jednak pamiętać, że wewnętrzną decyzję, która prowadzi do wyzwolenia możemy podjąć wyłącznie z własnej woli. Wówczas dzięki czystemu postrzeganiu świadomości energia uwolniona od Matrix będzie mogła się skupić na jedynym koniecznym – bezosobowej i bezwarunkowej miłości. Jest to działanie wyłącznie z mocy Chrystusa, gdyż duch Chrystusa jest duchem wyzwolenia, duchem wolności.

Odłączenie od Matrix nie odbywa się jednak bez „przymusu świadomości”. Moment przebudzenia z fałszywej rzeczywistości, moment poznania, że „jesteśmy życi” przez potężne siły spoza naszej istoty, ten wgląd wymusza całkowitą zmianę perspektywy. W ten sposób możliwe staje się dotarcie do rdzenia własnej istoty, skąd uaktywni się obiektywny organ postrzegania jako wyższa siła duszy. Można wówczas skupić energię na nowej rzeczywistości, która odpowiada polu nieśmiertelnych dusz. Moc Boga zaczyna działać jako wewnętrzna świadomość Chrystusowa.

Wtedy też możemy uzyskać wgląd w hermetyczną wiedzę, w czysty, niezniekształcony Matrix – ziarno, z którego możliwe jest odrodzenie, jak opisano to w tajemnym Kazaniu na Górze, w mądrość, która myśli w ciszy.

A odrodzony będzie

Bogiem, Synem Bożym, wszystkim we wszystkich, wyposażonym we wszystkie moce.

W ten sposób docieramy do rdzenia własnej istoty.

 

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij ten artykuł

Informacje o wpisie

Data: 12 marca, 2020
Autor: Frans Spakman (Netherlands)
Zdjęcie: Gerd Altmann via Pixabay

Ilustracja: