Is ‘De’ Matrix een holografische simulatie?

Hoe we ook hechten aan ons concept van de fysieke werkelijkheid, de Matrix gelijkt een artificiële werkelijkheid, een ‘droom’, op poten gezet en draaiende gehouden door een artificiële intelligentie, waarvan we misschien kunnen zeggen dat het ons collectief bewustzijn is. Wat voor implicaties zijn daarmee verbonden?

Is ‘De’ Matrix een holografische simulatie?

Wat gebeurt er als we een bepaalde ervaring hebben? Volgens het inzicht van de informatietechnologie ‘delen’ we die ervaring in stukjes en stoppen die in pakketjes van data, die we ‘herinneringen’ noemen. Die bundels data bestaan als een coherent geheel. De fysieke wereld komt voort uit bundels data, gebundelde data, een collectief dat we wel de matrix noemen.

Het concept van leven in een matrix is niet nieuw; het is eigenlijk behoorlijk oud. De gnostici van de eerste eeuwen spraken over ‘machthebbende krachten’ – dat waren ‘archonten’ – en grote concentraties daarvan – dat waren ‘eonen’.

En we gaan door met het creëren van herinneringen; van moment tot moment creëren we die data. Waarom doen we dat? Waarom al die moeite? Is dat leven? Waarom zijn we zo gemakkelijk bereid het enorme potentieel van ons bewustzijn te beperken tot wie of wat we nu zijn, en zo uit alle macht de matrix levend te houden?

Nu zijn daarvoor verschillende oorzaken aan te wijzen. Het is niet alleen dat we het wezen van een ons opgedrongen matrix niet voldoende kennen, waardoor we automatisch de werkelijkheid invullen volgens de regels die ons in het DNA zijn ingeëtst. Het is ook een gebrek aan integer, objectief vermogen van waarneming. We herkennen de werkelijkheid daardoor te weinig als een illusie. We kunnen ons ook niet goed voorstellen dat de wereld een holografische simulatie of ‘matrix’ is omdat we de achterliggende oorzaak van het ontstaan en bestendigen van de matrix niet durven te erkennen, namelijk dat die matrix geschapen is door een niet-menselijke kracht, of krachten, die de menselijke waarneming in een voortdurende slavernij willen houden –

  • terwijl zelfs gezaghebbende wetenschappers al concluderen dat de werkelijkheid inderdaad een simulatie is;
  • terwijl ook in legenden en mythen van veel culturen de werkelijkheid als een illusie wordt aangemerkt en in sommige verhalen zelfs een moedwillige en kwade opzet van zo’n matrix wordt vermeld;
  • hoezeer ook een appel op ons wordt gedaan de bindende en zuigende kracht der zintuigen uit te doven, om zo de creatieve en zuivere waarneming werkelijk een kans te geven en de bundels met matrix-data als illusie te erkennen.

 

Tekstfragment uit de film. 

Morpheus: De matrix is overal, ze is overal om ons heen, zelfs nu in deze ruimte. Je kunt het zien als je uit het raam kijkt of de televisie aanzet. Je kunt het voelen als je naar je werk gaat, als je naar de kerk gaat, als je je belasting betaalt. Het is de wereld die over je ogen getrokken is om je te verblinden voor de waarheid.

Neo: Welke waarheid?

Morpheus: Dat je een slaaf bent, Neo. Net als iedereen ben je geboren in gevangenschap (…) geboren in een gevangenis die je niet kunt ruiken, proeven of aanraken. Een gevangenis voor je geest.

 

Een bewuste handeling is dus nodig, want de vraag doet zich inderdaad voor: waarom laten onze zielen zich zo gewillig in slaap brengen in een kunstmatige matrix? En vooral de vraag: hoe ontkoppel je van je matrix-identiteit?

Die laatste vraag heeft in deze tijd een gelukkig gesternte, dat wil zeggen dat we in deze eeuw de software zichtbaar kunnen maken van het kunstmatige systeem dat ons beheerst. De verheven krachten van Neptunus kunnen deze aan ons bewustzijn laten ‘zien’ en tegelijkertijd de objectieve zuivere waarneming stimuleren.

De vraag: hoe ontkoppel je je van je matrix-identiteit mag dan in onze tijd populair zijn, de praktijk ervan is een heel bewust proces, waarin je jezelf zonder voorbehoud kan leren kennen en bevrijden. Want dan kun je zelf de zuigende kracht van zintuigen, maar ook de zuigkracht van daarop toegespitste systemen, doven en het werkelijk menselijke waarnemings-orgaan wekken uit zijn doodsslaap. Want de matrix waaruit wij leven is als beschaving volkomen vastgelopen.

Fake reality

Ongetwijfeld zijn er verheven krachten in de grote werkelijkheid met heldere en creatieve trillingen die kunnen helpen vastgelopen beschavingen terug te laten keren naar zichzelf – en dus niet naar een externe bron.

Het helpt wanneer je ontdekt dat er een heel bewustzijnsveld van onsterfelijke zielen bestaat – niet alleen in ons eigen zonnestelsel – die onsterfelijk leven aan de hand van een eigen innerlijk bewustzijn, één met de ene, oneindige schepper. Zoals het ook helpt te weten en ondergaan dat er een universele broederschap bestaat die het pogen tot zelfrealisatie van menselijke levensgolven ondersteunt waar dat ook maar enigszins kan. Maar zij mogen niet interveniëren, omdat de principiële vrijheid van onze mensheid dat niet toelaat, dus ‘we’ moeten het wel zelf realiseren.

We zullen zelf de kunstmatige intelligentie dienen te herkennen, de fake reality waarmee de matrix ‘zich’ voedt, met onze verslavingen en onze dataproductie.

Die fake reality zit nu nog veilig afgesloten in beheersbare technologie, lijkt het. Bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie die nu nog in een computer zit. Maar het zal niet lang meer duren in onze werkelijkheid hier, dat de algoritmisch bepaalde realiteiten een zelfstandigheid zullen krijgen waarin wordt ontdekt hoe ze zonder door ons beheerste kunstmatige intelligentie, zichzelf kunnen uploaden in trilling, in het veld. En dan zijn we verder van huis.

Ondertussen kunnen we wel geïnspireerd worden door het ‘onderwijs’ dat wordt aangeboden via de vele helpende krachten van andere levensgolven in de onmetelijkheid van het universum. Houden wij er wel rekening mee dat we daardoor niet ‘beleerd’ worden, maar uit eigen vrije impuls tot de bevrijdende innerlijke daadkracht komen, tot de bewustzijnshandeling van de zuivere waarneming, die de energie matrix-vrij zal richten op de noodzakelijke onpersoonlijke en onvoorwaardelijke liefde. Dit is puur werken met de Christuskracht, want de geest van Christus is die van vrijheid, van bevrijding.

Toch gaat de ontkoppeling van de matrix niet zonder ‘bewustzijnsdwang’. Op het moment van ontwaken uit de namaakwerkelijkheid, op het moment van weten dat je geleefd werd door de gebundelde krachten buiten je, dwingt dat inzicht je te herpositioneren. Zo kom je tot de kern van jezelf. Van daaruit wordt het zuivere waarnemingsorgaan als hoger zielevermogen actief en kun je de energie richten op een nieuwe werkelijkheid, die correspondeert met het veld van de onsterfelijke zielen.

De godskracht is dan als innerlijke Christusgeest operationeel geworden.

Dan ook kunnen we onderwezen worden in de hermetische kennis van de zuivere, niet gehackte, matrix. Dat wil zeggen het zaad waaruit de wedergeboorte mogelijk is, zoals verwoord wordt in de geheime rede op de berg, de wijsheid die denkt in de stilte.

En de wedergeborene zal zijn

een god, een Godszoon, alles in alles en met alle vermogens toegerust.


Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: maart 12, 2020
Auteur: Frans Spakman (Netherlands)
Foto: Gerd Altmann via Pixabay

Featured image: