Vier interviews over het ware zelf deel 4: Peter Herrle (Rozenkruiser, Duitsland)

“Het ware zelf is de ondoorgrondelijke identiteit van de mens. Voor mij is het de bron van inspiratie”

Vier interviews over het ware zelf deel 4: Peter Herrle (Rozenkruiser, Duitsland)

Terug naar deel 3

LOGON: De spirituele weg voert tot het ware zelf. Wat betekent dat ware zelf voor u?

Herrle: Het ware zelf ligt in de diepte van ieder mens verborgen. In tegenstelling tot de veranderingen die wij tijdens ons leven meemaken en meegemaakt hebben, is het de ondoorgrondelijke identiteit van de mens. Helaas is het vele mensen onbekend, want het onttrekt zich aan een rationele toegang en is bedekt door schijnidentiteiten, die wij in de loop van ons leven opbouwen. Wij moeten ernaar zoeken en het gaan begrijpen. Voor mij is het de bron van inspiratie

Wie is de mens, voordat dat ware zelf gerealiseerd wordt?

Derek Parfit Derek Antony Parfit (1942-2017) was een Britse filosoof, die onderzoek deed aan het All Souls College van de universiteit van Oxford. Parfits zwaartepunt vormden de vragen van de persoonlijke identiteit, van de normatieve ethiek en de moraaldefinitie (Wikipedia) shoqueerde 30 jaar geleden de wereld met de eis om het geloof aan een vaste identiteit van de mens op te geven. In feite kan men de identiteit zien als een bundel reflexen, culturele overeenkomsten en geërfde onderdelen, waarbij een stabiele identiteit ontbreekt. Toch ligt juist in deze constructie de grote belofte van het menszijn: boven zichzelf uitgroeien, zich herkennen als deel van de kosmos en van de aarde, en daardoor zijn ware zelf en zijn ware identiteit als mens verwerkelijken.

Wie is de mens dus? Gaat het om een ontwaken of om een wezensverandering of wat…?

Het gaat om een wezenlijke verandering. De mens verandert voortdurend. Een 70-jarige is niet dezelfde als hij met 10, 20 of 40 was. Dat is normaal. Maar de vraag is, of en in hoeverre gedurende mijn leven een bijzondere soort van verandering optreedt, die ik zou willen omschrijven als bewustwording van het ware zelf. In dit zelf drukt zich de (goddelijke) Geest uit. Daardoor wordt mijn leven anders, mijn verhouding tot de natuur en tot de mensen anders. Dat is de echte wezenlijke verandering.

Kan men iets zeggen over wie die weg eigenlijk gaat?

Het ware zelf existeert niet voor zichzelf, maar voor het realiseren van iets anders, je zou kunnen zeggen voor zijn “openbaring”. Dat is abstract, en er is iets concreets nodig waarin het zich kan uitdrukken en ervaarbaar kan worden. Zijn weg voert tot in het concrete, in de “verwerkelijking”. Maar dat is alleen mogelijk als de mens in zijn leven daarvoor ruimte maakt – zoals het in de Tao Te King heet – daarvoor een vaas vormt. Deze ruimte moet worden geschapen en verzorgd, want hij wordt voortdurend door alle mogelijke doelen, angsten en verwachtingen ingenomen. Deze ruimte te scheppen, is de opgave en de weg van de sterfelijke mens.

Hoe schat u het belang van de realisatie van het zelf in voor het dagelijks leven? En hoe voor de mensheid in het algemeen?

Alle grote religies en talloze spirituele leraren hebben in hun tijd in hun taal gewezen op deze weg naar binnen, die tegelijkertijd naar buiten voert. Religie als een concept dat levensvervulling in een onbereikbare hemel of in de verre toekomst profeteert, voedt slechts de fantasie. Het ging en gaat altijd om de verbinding met het dagelijks leven. Als het juist is dat uiteindelijk wezensverandering het levensdoel is, dan is het dagelijks leven niet alleen de vuurproef voor innerlijke groei, maar ook de waarneembare manifestatie van een leven uit het ware zelf.

Hartelijk dank mijnheer Herrle, voor dit interview.

 

Peter Herrle

Peter Herrle, Prof.Dr., geboren in 1947, gaf onderwijs in internationale urbanistiek en architectuur aan de TU Berlijn en de Tongji-universiteit inShanghai. Hij deed o.a. onderzoek naar de samenhang tussen architectuur en culturele identiteit en is adviseur van internationale en niet-gouvernementele organisaties. Het geografische zwaartepunt van zijn activiteiten ligt in Azië. Hij is lid van de internationale spirituele leiding van het Gouden Rozenkruis.

 

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: juni 13, 2019
Auteur: Carin Rücker (Germany)
Foto: Pixabay CCO

Featured image: