Ontmoeting op de Shivapuri

Je kunt de berg bestijgen. De weg ligt in je

Ontmoeting op de Shivapuri

Het dal van Kathmandu lag nog in de gebruikelijke nevel van de late herfst, toen een kleine groep vroeg in de morgen opbrak, op weg naar de top van de Shivapuri, de zetel van Shiva, de god van de verbreking en de verstoring van de onwetendheid. Het is de belangrijkste berg van Kathmandu (Nepal). Wegen waren er nog niet, dus de groep moest zich zelf over stenen en rotsblokken een pad zoeken. Na een tijdje stijgen stond ze plotseling op een kleine vlakte en zag ze onder een overhangende rots een soort hol, waarin een vuur gloeide. Daarachter zat, in meditatiehouding, een yogi, met alleen een lendendoek om in de zeer koele ochtendlucht. De nevel begon langzaam op te trekken en hier en daar kwam de zon tevoorschijn.

Verrast bleef de groep staan, werd naderbij gewenkt en na enig aarzelen ging ze op de yogi toe en begroette hem met een “namaste”. Zwijgend beduidde de yogi de nieuw aangekomenen om op de rondom liggende boomstammen plaats te nemen. Zwijgen.

Na enige tijd vroeg de yogi:

Waar komen jullie vandaan, wat willen jullie hier?.

Hieruit ontwikkelde zich een gesprek, dat uitmondde in de vraag naar het pad van bevrijding:

Hoe kunnen wij bevrijding van het rad van geboorte en dood vinden, terwijl wij leven in het gewoel van de wereld, in de stad, met onze familie en dagelijkse zorgen, terwijl jij, yogi, na vele jaren in meditatie en eenzaamheid nog altijd op weg bent?

Na lang zwijgen kwam het antwoord:

Ik heb mijn weg gezocht en gevonden. Probeer niet die te kopiëren of te imiteren. Zoek in jullie wereld, zoek met je gehele wezen en je zult vinden. Het is dezelfde weg als de mijne, is er een andere? De weg kan overal gevonden en gegaan worden, jullie moeten alleen maar de deur in jezelf openen!

Daarna zwijgen.

De groep begreep, zij had gehoord en wist dat ze de yogi alleen moest laten. Met een zwijgend “namaste” trok ze zich terug en beklom de laatste meters van de Berg van Shiva. Op de top wachtte hun de stralende zon, en het ijs en de sneeuw van de Himalaya glansden in bijna onaardse schoonheid.

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: november 21, 2017
Auteur: Horst Matthäus (Nepal)
Foto: Pixabay CC0 License

Featured image: