Altijd verbonden

Enige tijd geleden was er een televisiereclame te zien voor een telefoonabonnement. In beeld zijn mensen die in een zonovergoten wereldstad op hun telefoon berichten sturen en videobellen. De bellende mensen zien er stralend gelukkig uit.

Altijd verbonden

Aan het eind werd de boodschap meegegeven: we kunnen altijd verbonden zijn. En natuurlijk ook de bijbehorende boodschap: als je dit doet, ben je gelukkig en hoor je erbij.

 

De communicatiemiddelen van de eenentwintigste eeuw maken het in veel opzichten makkelijker om contact met elkaar te zoeken, maar maakt deze soort verbinding ons daadwerkelijk voortdurend gelukkig, zoals de reclame belooft?

Verbinding is op verschillende niveaus mogelijk. Er is bijvoorbeeld de verbinding met de natuur, met onze naasten, familie en vrienden, een bepaalde kunstvorm, of de verbinding met onszelf.

En dan is er een verbinding die de mens kan hebben met een liefdekracht die van een geheel andere orde is. Maar hoe kan het dat die verbinding het ene moment, bijvoorbeeld tijdens een wandeling door de natuur, heel sterk ervaarbaar is, en op een ander moment helemaal niet?

Alles is in dat laatste geval als het ware op afstand. In de werkelijkheid, in de wereld van de eenheid, is de afstand er niet. De afstand lijkt werkelijk te zijn door het ik-bewustzijn, dat nu eenmaal in scheidingen denkt vanuit zijn rol als beschermer van het zelf. Maar helaas, de beschermer blijkt niet in staat om dat, wat het als bedreiging voor het ik ziet, buiten te houden. En doordat het moeite, pijn en verdriet wil buitenhouden, voorkomt het daarmee ook dat het goede, het schone en het ware het leven binnenkomt. Het gesloten hart houdt álles tegen. In plaats van dat het gesloten hart veiligheid tot gevolg heeft, het doel van de beschermer, zorgt het juist voor meer angst voor datgene wat het ik-bewustzijn als ‘buiten onszelf’ ziet.

Als deze vorm van zelfbescherming geen soelaas biedt, wat zou dan een mogelijkheid kunnen zijn? Een aan afscheiding tegenovergestelde beweging is: overgave, met een open hart. Geen verzet meer tegen dat wat is, maar totale aanvaarding van dat wat is, inclusief het menselijk tekort, de verbrokenheid en kwetsbaarheid. Ook in het ervaren van afgescheidenheid, wacht de Eenheid geduldig op onze terugkeer. Wanneer je uit de waan van alledag kunt stappen, misschien wordt geraakt door een prachtig muziekstuk, of de ontwapenende glimlach van een kind, word je uit jezelf gehaald, en kan de verbondenheid met het grotere geheel weer worden ervaren.

In dit al-bewustzijn kan een nieúw leven ontstaan, waarin er een bewuste verbondenheid is met de gehele mensheid en met het Al. De ervaren verbrokenheid was niet voor niets; alleen door verbrokenheid te ervaren, kan worden geleerd wat ik-bewustzijn is, wat de werking ervan is, en waar ons hart werkelijk naar verlangt.

Door het verlangen naar Licht en Liefde kan de illusie van het denken, de duisternis, worden overwonnen, doordat het verlangen lichtkrachten aantrekt. Als deze krachten een toebereid hart vinden, een open hart, kunnen zij woning in ons krijgen en werkzame krachten worden in het leven. Dat wat door ons wordt overgegeven, verdwijnt uiteindelijk en daarvoor komt rust in de plaats. Een rust die actief is en toch geen ambitie heeft, behalve de Liefde te dienen, wat vervulling in zichzelf is.

Het ervaren van het menselijk tekort, de verbrokenheid, is iets dat ieder mens kent of heeft gekend en waar ook schoonheid in is te vinden voor het hart dat zich openstelt. De Liefde heeft ook óns nodig, zoekt ons en roept voortdurend. Hoe vaak we ook misschien denken misstappen te begaan; de Liefde vergeeft en heet altijd weer welkom. In die kracht is er heelheid en zijn we altijd verbonden.

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: november 28, 2022
Auteur: Christian Bruin (Netherlands)
Foto: Sun-mosaic Emily Jackson on Unsplash

Featured image: