Alles is trilling – Deel 1

De hoge frequentie van Liefde transformeert de lage frequentie van angst

Alles is trilling – Deel 1

De moderne wetenschap zegt het, en de oeroude esoterische wetenschap zei het altijd al: alles is trilling. De esoterie bestudeert de mens met zijn etherische, astrale en mentale lichaam als een gecompliceerd samenstel van trillingen. In de wetenschap meet men nu het trillingsgetal van de mens bij verschillende gemoedstoestanden, en de uitwerking daarvan op zijn omgeving en uiteindelijk op de hele aarde. Dit artikel volgt de idee dat wij mensen, ieder voor zich, ertoe doen in het proces van mee-resoneren met de hogere trillingen, die zullen leiden tot nieuw bewustzijn en een nieuw handelingsleven.

Toeval?

Er zijn wetenschappers die zeggen, het is allemaal toeval. Uit het niets ontstond de grote oerknal, en door middel van toeval heeft de evolutie plaatsgevonden. Het leven is zinloos, de evolutie is er alleen op uit dat de sterkste overleeft en dat het leven zich voortplant. Waarom? Er is geen waarom.

Zo’n benadering van het leven kent geen plaats voor het wonder van een sturende, zingevende kracht in het universum, waar de volkeren in de mensheidsgeschiedenis allerlei namen aan gegeven hebben en die ze in allerlei vormen altijd aanbeden en vereerd hebben. Dat was de religie. Geen religie hebben was onbestaanbaar.

Totdat in het westen vier eeuwen geleden alles anders werd.

Rond 1600 kwam de wetenschap op en met behulp van microscoop en telescoop werden nieuwe werelden ontdekt, Langzamerhand dachten de mensen het nu wel allemaal te begrijpen, de theologen werden niet meer geloofd, en tenslotte werd het kind met het badwater weggegooid. Er was geen wonder meer, er was geen leidende goddelijke kracht meer nodig. Er was alleen maar materie. De mens drong daar steeds dieper in door, met elektronenmicroscopen tot binnen het atoom en hij was ervan overtuigd dat wat hij nog niet wist, hij nog wel zou uitvinden Deze opstelling heeft de wetenschap ver gebracht, maar intussen verkommert de ziel van de mens, die geen geestelijk voedsel krijgt, en verlangt naar werkelijke wijsheid.

Tegendelen

Tegelijk is deze wereld onderworpen aan de wet dat alles weer in zijn tegendeel verkeert. Zo kwam het moment dat de wetenschap niet meer kon volhouden dat er alleen maar materie is. Nee, materie is eigenlijk energie, álles is trilling, in hogere of lagere frequentie. En trilling, vibratie, is informatie. Ook de lichtsnelheid werd losgelaten als de hoogst mogelijke snelheid.

Het is een paradigma-verschuiving, een nieuwe manier van denken, net zo ingrijpend als 400 jaar daarvoor het idee dat niet de aarde maar de zon het middelpunt is. Toen kwamen de pioniers op de brandstapel. Ook nu hebben de pioniers het moeilijk met de materie-gelovigen. Denk maar aan de tegenstand die de homeopathie vanuit “Brussel” ondervindt, een geneesmethode, gebaseerd op informatie, trilling.

Het werd duidelijk dat alles in wezen potentie is, mogelijkheid. Hoe de energie wordt omgezet in materie, golf of deeltje, dát wordt bepaald door de beschouwer. Wetenschappers die gevoelig waren voor het wonder van het leven, en studie gemaakt hadden van de oude oosterse wijsheid, kwamen tot de conclusie dat wat de wetenschap nu had uitgevonden, duizenden jaren geleden ook al bekend was. Alles is trilling, want alles is energie, en energie is altijd in beweging.

Deze trillingen manifesteren zich in vele vormen, die bestaan dankzij vele complexe trillingspatronen. Wanneer de bewegingen ophouden, keren de manifestaties weer terug in de Eenheid, de oorsponkelijke toestand van rust. De schepping, het universum bestaat als een oneindig frequentiespectrum. Hierbinnen onderscheiden de verschillende niveaus van werkelijkheid zich van elkaar door het verschil in trillingsfrequentie of energiedichtheid.

De onkenbare Eenheid kent de hoogste trillingsfrequentie, een oneindig snelle, zeer fijne, subtiele energie. Materie kent de langzaamste trillingsfrequentie, de dichtste vorm van energie. Een fysiek voorwerp of organisme is een conglomeraat van vele verschillende, harmonisch op elkaar afgestemde trillingsfrequenties. Wij nemen meestal alleen de laagste waar, de materie. Maar dat wil dus helemaal niet zeggen dat al die hogere frequenties er niet zouden zijn. Denk weer even aan de homeopathie.

De Wet van Trilling

Nu zijn er, gekoppeld aan dit gegeven dat alles trilling is, verschillende principes.

En hier komen we op het terrein van de esoterie, die uitgaat van verschillende niveaus van werkelijkheid.

De Wet van TrillingVoor dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van het boek van Marja de Vries, De hele olifant in beeld. 9e druk, Deventer 2016 zegt dat er een permanente beïnvloeding is tussen de verschillende niveaus van werkelijkheid. Dat heet het principe van harmonische resonantie. Bijna gelijke patronen of structuren hebben de neiging met elkaar mee te gaan trillen.

Het tweede principe is dat van de permanente transmutatie van energie. Hogere trillingen hebben het vermogen om lagere trillingen te transformeren, maar omgekeerd kunnen lagere trillingen nooit hogere trillingen veranderen. Door deze éénrichtingswet zal de evolutie altijd verlopen in de richting van de hogere vibratie. Dit staat bekend als de Wet van Liefde, want Universeel Licht en Universele Liefde hebben de hoogste frequentie.

Het derde gegeven van de Wet van Trilling is, dat er een constante stroom van subtiele levensenergie door alles heen stroomt. Hierdoor wordt alles in stand gehouden en is alles met alles verbonden. Dit wordt qi of chi genoemd, of prana, of tao of goddelijke energie, of geest. Dat is wat leven geeft.

De eerste pure trilling waarmee het heelal werd geschapen kom je in de bijbel tegen als ‘In den beginne was het Woord’. Deze trilling veroorzaakt in de grote leegte, in de oer-oceaan van pure potentialiteit een creatieve energie. Ook in scheppingsverhalen van andere volkeren vindt je een soortgelijk begin van trilling, of: heilig geluid.

Uit deze hoogste trilling, Liefde en wijsheid, of informatie, of Licht, ontstaat het hele universum, van de subtielste hoogste frequenties tot de meest dichte patronen, en uiteindelijk onstaat de fysieke wereld: sterren, planeten, en alle vormen van leven. En dit alles bestaat dus in essentie nog steeds uit trillingen.

Zo kun je zeggen dat de essentie van alles wat bestaat is: Licht. Zonder licht is geen leven mogelijk.

Het gaat hier om harmonische trillingen. Een toon is iedere trillingsfrequentie die standhoudt, die in leven blijft, en dus harmonisch blijkt te zijn Een heel miniem gedeelte van deze harmonische trillingen of tonen kunnen wij met het menselijk oor waarnemen. Met het oog kunnen wij indirect ook die harmonische trillingen waarnemen. Zo ervaren wij bijvoorbeeld de gulden snede in planten of in architectuur als harmonisch.

Ook Pythagoras heeft het over De harmonie der sferen, bijvoorbeeld als het gaat om de verhoudingen tussen de trillingsfrequenties van de verschillende planeten. Dat de trillingsfrequenties van elke planeet en de combinaties ervan hun eigen uitwerking hebben op elk mens, weten we uit de astrologie.

Het principe van harmonische resonantie houdt in dat gelijke of bijna gelijke patronen of structuren met elkaar meetrillen. Alles is trilling, dus alles is met alles verbonden in het universum: fysieke voorwerpen, gedachten, gevoelens, psychische verschijnselen, niet-fysieke niveaus van de werkelijkheid, het is allemaal verbonden, gebaseerd op het principe van harmonische resonantie.

En wat enigszins gaat afwijken van het oorspronkelijke trillingspatroon zal door de werking van de harmonische resonantie vanzelf opnieuw gaan meetrillen, dat heet: de trillingen zullen weer in fase raken met elkaar, ofwel elkaar weer versterken.

Wij als mens hebben – of eigenlijk: zijn – ieder een eigen, uniek trillingspatroon, een complex geheel van vele verschillende trillingsfrequenties. Wij kennen in opklimmende graad van transparantheid ons fysieke lichaam, het etherische lichaam, het astrale lichaam en het mentale lichaam. Alle lichamen met lagere trillingsfrequenties worden doordrongen door de niet-fysieke lichamen met hogere trillingsfrequenties. Zo zijn onze gedachten en emoties volledig met ons fysieke lichaam verstrengeld. Ook de constante stroom van subtiele levensenergie stroomt door ons heen, en hoe beter onze verschillende lichamen in harmonie zijn met elkaar, des te beter kunnen we onszelf in stand houden, gezond blijven, en ons verbonden voelen met onszelf en al het andere.

De Wet van Liefde houdt in dat hogere trillingen lagere kunnen transformeren. De hogere frequentie van Liefde zal de lagere frequentie van angst transformeren. De uitdrukking “Liefde overwint alles”, is een van de grootste mysteries van de schepping, maar in het licht van de Wet van Trilling volkomen logisch.

Wanneer onze ziel op de hoogste frequentie zou kunnen trillen en zo al onze andere lichamen doordringen, vormt onze ziel onze verbinding met de Universele Liefde en de Universele Wijsheid. Vele mystici zien de ziel dan ook als de sleutel tot de Waarheid.

Wordt vervolgd in deel 2

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: februari 15, 2020
Auteur: Anneke Stokman-Griever (Netherlands)
Foto: Unsplash

Featured image: