Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis

Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis

Boekbespreking

Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de Rozenkruisers?

Waarom wordt de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift?

Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven?

Met vragen als deze bestudeert dit boek als het ware de landkaart van de Rozenkruiserstraditie, waarbij het de lezer een handreiking biedt naar een eigen innerlijk kompas.

Het werk van de Rozenkruisers richt zich – symbolisch gesproken – op het versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij.

De auteur laat zien dat leringen van het Rozenkruis een universele en tegelijkertijd een christocentrische signatuur hebben; en met dat innerlijk kompas ben je in staat te komen tot een innerlijk weten, tot Gnosis.

In korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs biedt het boek 22 vensters naar de historie en de wijsheid van de Rozenkruisers die het Universeel Geneesmiddel allemaal op hun eigen manier hebben uitgedragen, onder wie de hermetische arts en alchemist Paracelsus, de uiterst controversiële en mysterieuze Francis Bacon, Jan Amos Comenius, die de fakkel van Johann Valentin Andreae overnam, Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri

Anneke Stokman

 

Verwijzingen:

[1] André de Boer, Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, Rozekruis Pers, Haarlem 2019

[2] Klik hier voor film met voordracht van André de Boer

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this article

Article info

Date: April 8, 2020

Featured image: