Zelená Sophia – Filozofia v čase súženia

Nedávno som vo vlaku sedel oproti veselej mladej žene, ktorá sa netajila tým, že ide na demonštráciu. Zaujímala sa o blaho našej planéty a o blaho budúcich generácií.

Zelená Sophia – Filozofia v čase súženia

Bola to dôležitá životná úloha: upozorniť širokú verejnosť na tento problém. „Nenazývajte ma environmentálnou aktivistkou, volajte ma tvorcom Zeme!“ povedala s odhodlaním, ktoré neznieslo žiaden odpor.

 

Bolo to, akoby na ceste vlakom náhle  prenikla do prítomnosti dávna minulosť. Nebola to nemecká veštkyňa a femina universalis Hildegarda von Bingen (1098 – 1178), ktorá za najdôležitejšiu úlohu človeka považovala byť spolutvorcom stvorenia? Naozaj! Prorokyňa z Bingenu napísala v Scivias (Poznaj cesty), že človek neexistuje sám pre seba, ale má za úlohu dokončiť dielo stvorenia. Človek nie je len stvorením, ale aj tvorcom. V ňom/v nej spolu prúdia stvorenie a tvorenie, alebo jej slovami: mikrokozmos a makrokozmos.

Týmto prístupom sa dotýka pojmu zdravie. Na obrázkoch „zelene života“ (viriditas) ukazuje, čo tým myslí. Zdravie nie je stav, nie je ani abstraktná hodnota, ani vnútorný či sociálny pocit zdravia či pohody. Hildegarda ukazuje hlbší spôsob jednoty a celistvosti medzi telom a mysľou.

Duša je zelenejúca životná sila, vďaka ktorej rastie telo.

Táto životná sila umožňuje človeku pracovať na svojom božskom poverení byť spolu-tvorcom. To je skutočné zdravie!

Táto zelenejúca životná sila prúdi zo Zelenej Sophie, ženskej druhej polovice Boha, zo Vše-matky alebo Pani Prírody. Vízie o tom ženskom stvoriteľského diania, ktoré Hildegarda napísala v roku 1151, boli dlho považované za kuriozity. Avšak aj z vtedajšej vedy existujú odkazy na to, že stvorenie vzniklo udalosťami, ktorým dominovalo to ženské. Mních Bernard Silvestris z Tours vo Francúzsku napísal neznámy príbeh o stvorení „Kozmos napísaný“ (1147). Silvestris sa odvolával okrem iného na Platóna, Boëthia a Corpus Hermeticum, najmä na Asklépia. V prvej časti, „Megakozmos“, čítame, že Pani Príroda je unavená z materiálneho chaosu a prosí Pani Ducha, aby stvorila usporiadaný a krajší vesmír. Duch potom oddeľuje elementy oheň, vodu, zem a vzduch, anjelov, hviezdy, planéty a vetry. Potom poskytuje Zemi hory, rieky, rastliny a zvieratá. Vrchol si necháva na záver: vytvorenie mikrokozmu.

Po Hildegarde Zelená Sophia opäť na dlhý čas ustúpila do pozadia. Je pozoruhodné, že Zem je na tom horšie, keď je Zelená Sophia alebo Vše-matka vytlačená z vedomia. Tak to bolo už v archaických časoch. Potom tu vládne nedostatok a hlad. Potom hrozí, že sa zem zvrhne na bodavú suchotu, na mŕtvu vec, ktorú možno využiť pre svoj vlastný prospech. Ako sa však zdá, rastie široké prebúdzanie vedomia, a postupne sa vracia i oddanosť tvorivej ženskej Bohyni a Matke Zemi.

Tu je blahoslavenstvo z Kázne na vrchu:

Blahoslavení mierni, lebo oni zdedia zem.

Mierni (krásne slovo!) stelesňujú prebudené vedomie, ktoré mení všetky aspekty života na našej planéte a tiež prírodu, pretože život na Zemi je neoddeliteľne spojený s ľudským vedomím, ktoré ho vidí a pôsobí naň. To je dedenie zeme.

Narodiť sa je poslanie! Vnútorné poslanie prebudiť sa a byť mierny. Samozrejme, možno to aj ukazovať tým, že pôjdete na demonštráciu, ale je to predovšetkým vnútorný proces.

Asklépius je známy chválospevom na človeka. Hermes v ňom hovorí:

Preto, Asklépius, je človek veľký zázrak, bytosť, hodná adorácie a úcty. Lebo sa premieňa na božskú prirodzenosť, akoby bol sám bohom, pozná svet démonov, čím si uvedomuje, že má rovnaký pôvod ako oni, a hľadí dolu na tú časť seba, ktorá má ľudskú prirodzenosť, zatiaľ čo dôveruje v božskosť svojej druhej časti.

Citované z: Silvestris, Bernard, De Kosmos geschreven, een twaalfde-eeuws scheppingsverhaal (Kozmos napísaný, príbeh stvorenia z dvanásteho storočia), z latinčiny preložil Piet Gerbrandy, Damon Eindhoven 2022, s. 25.

Slovo Boha je v celom stvorení

Žiadne stvorenie nemá zmysel bez slova Boha. Božie slovo je vo všetkom stvorenom, viditeľnom i neviditeľnom. Slovo je život, bytie, duch, vždy nádherne zelené, vždy tvoriace.

Toto Slovo vyžaruje v každom stvorení. Takto sa spája Duch s telom – Slovo je neoddeliteľné od Boha.

Hildegarda von Bingen

Citované z: Teachings of the Christian Mystics (Učenie kresťanských mystikov), editor Andrew Harvey, Shambala Publications, Boston 1998, 80.

 

Fotografia: Zelená Sophia

Zdroj: Hildegardis Bingensis: Liber divinorum operum (Kniha o božích dielach), Brepols, Turnhout, 1996.

Print Friendly, PDF & Email

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 5 júna, 2024
Autor: Dick van Niekerk (Netherlands)
Foto: Jr Korpa on Unsplash CCO

Obrázok: