Malý princ – príbeh návratu – Časť 2

„Ak sa ti podarí samého seba dobre súdiť, bude to znamenať, že si ozajstný mudrc“

Malý princ – príbeh návratu – Časť 2

Späť na  časť 1

Malý princ zvykol žiť na asteroide a predtým, ako pristál na Zemi, putoval k mnohým iným planétam. Všetky tieto planéty boli obývané nejakým človekom (typom človeka). Tento obraz súvisí s ezoterickým učením – naznačuje existenciu sférických mikrokozmov. Podľa tohto učenia bol pôvodný človek nesmrteľnou bytosťou s božskou osobnosťou a s komplexným, sférickým životným systémom. Ale po duchovnom páde – kozmickej katastrofe – je len poškodeným, neúplným životným systémom, ktorý sa z času na čas pripojí k smrteľnej, pozemskej osobnosti, ktorej cieľom v živote by malo byť obnovenie tohto mikrokozmu vyvinutím nesmrteľnej, božskej osobnosti.

Asteroid Malého princa sa vzťahuje na obraz padlého stavu. Patrí k svetu a prírode protikladov so všetkými dôsledkami. Deň sa mení na noc pomerne často kvôli malej veľkosti planéty, a dokonca hoci jej jediný obyvateľ miluje pohľad na západy slnka, ničivé sily pracujú tiež. Zlé semená, výhonky, stromy baobabu sa  neustále šíria, a majiteľ asteroidu ich dokáže udržať na poriadku len vytrvalým odstraňovaním buriny – táto úloha odzrkadľuje ustavičné vnútorné úsilie vyčistiť si vedomie. Je to črta vznešenej duše, duše vznešeného pôvodu, a tak titul princ je opodstatnený. Nie je prekvapujúce, že „vznešená“ kvetina, ruža, začína na tejto planéte kvitnúť. Avšak ruža je dvojaký symbol: jej stonka má veľa tŕňov, ale jej kalich je krásny, voňavý. Je ako ľudské srdce, ktoré je sfarbené na červeno seba-centrálnymi túžbami a vášňami; ďalej vnútri existuje náklonnosť, ktorá je mylne považovaná za lásku;  ale hlboko vo vnútri existuje božská láska – ako studňa v púšti – ktorá šíri (mala by) skutočnú vôňu kvetu.

Hneď ako sa stane kvetina Malého princa vedomá si seba, správa sa ako vonkajšia škrupina ľudského srdca: je prieberčivá, otravná, nahnevaná a domýšľavá. Premietajúc všetko toto navonok a v obave pred ťažkosťami a nebezpečenstvami vonkajšieho sveta, vyžaduje, aby bola v noci chránená sklenenou guľou. Po chvíli je Malý princ otrávený. Rozhodne sa opustiť svoj domov; dá svoju planétu posledný krát do poriadku a povie ruži zbohom. Vtedy ruža opustí vonkajšiu škrupinu srdca (dokonca už viac nepotrebuje sklenenú guľu) a „vkročí“ do oblasti náklonnosti, mylne považovanej za lásku. Preto si priznáva svoje chyby a vyjadruje svoju lásku k Malému princovi, aj keď ho tiež obviňuje za to, čo sa stalo. Jej chápanie a ušľachtilosť pochádzajú zatiaľ z jej samoľúbosti; a jej slzy seba-ľútosti sú potláčané pýchou.

Malý princ sa vydáva na iné asteroidy (mikrokozmy). Navštívi šesť planét, a jeho siedmym cieľom je Zem. Ako pilot vykonal núdzové pristátie kvôli funkčnej chybe, problému so strojom, musel Malý princ pre nejaký dôvod opustiť svoj éterický domov.  Jeho očarujúco čistý, detský výzor, obdivovaný pilotom (keď malý človiečik vidí nakresleného zhltnutého slona v zovretí hada boa a ovečku v škatuli), ho zrádza, keď prichádza k ruži, lebo princ zlyháva pri rozpoznaní Ruže pod korunnými lupienkami kvetu.

Všetci obyvatelia navštívených planét sú posadnutí a tvrdohlaví, sú to deformované karikatúry božských osobností pôvodných mikrokozmov. Sú to egocentrické pozemské individuality, ktoré sú posadnuté sami sebou. Stávajú sa stále viac chamtivé, udržiavajúc božské sily pre svoje vlastné dobro, čo viedlo k pádu mikrokozmu v kozmickej minulosti.

Kráľ  je posadnutý diktátorstvom, domýšľavý muž koketovaním, pijan omámením. Títo traja sú svetom ľahko zosmiešňovaní alebo ľutovaní. Avšak, nasledujúce tri tvrdohlavé osobnosti sa môžu zdať užitočné a hodné rešpektu – dokonca aj keď sú rovnako posadnuté a namyslené ako iné. Biznismen sa snaží vlastniť viac a viac, lampár sa zaťažuje falošným zmyslom svojho poslania, zemepisec hľadá povrchné vedomosti a tyranizuje cestovateľov, bádateľov.

Najmenej sympatický je pre Malého princa pijan, a najviac sympatický je lampár. Je zaujímavé, že títo dvaja sú spojení: pijan túži po omámení, ten druhý po spánku. Obaja majú problém s bdelým stavom. Život pijana sa točí okolo neho samotného: pije, aby zabudol na svoju hanbu pre pitie.

Zdanlivo sympatická postava lampára – kvôli vonkajším náboženským tradíciám, prikázaniam a rituálom – stelesňuje posadnutosť udržiavať falošné svetlo. Táto nátlaková, nutkavá náboženská prax je však ako ópium – podobná ako alkoholizmus. Avšak, stavajú sa k sebe odlišne: pijan (nie bez príčiny) sebou pohŕda, lampár (bez príčiny) sa chváli.

Ale medzi týmito šiestimi posadnutými indivíduami narážame na múdry výrok: ,Budeš teda súdiť sám seba,‘ odpovedal mu kráľ. ,To je najťažšie. Je oveľa ťažšie súdiť samého seba ako súdiť iných. Ak sa ti podarí samého seba dobre súdiť, bude to znamenať, že si ozajstný mudrc.’“

Ale je to len predstavenie, ktoré kráľ predvádza, on sám nežije podľa týchto slov múdrosti. Avšak Malý princ žije podľa tejto zásady každým dňom viac a viac – obzvlášť vo vzťahu k jeho ruži. A tak podľa rady zemepisca, jeho siedmym cieľom je planéta Zem.

Malý princ prichádza na Zem v púšti Sahara. Púšť, presne tak ako ruža, má dvojaký význam. Na jednej strane je to pustatina, čo reprezentuje ničotnosť sveta; na druhej strane tu môže byť prostredníctvom odstupu od pozemských radovánok a prostredníctvom strastí dosiahnutá chudoba a čistota v duchu.

Tu hlavná postava po prvý raz stretáva hada, v noci. Toto zviera je tiež dvojaký symbol. V zápornom zmysle reprezentuje zákernosť a pokúšanie a ako sme videli v kresbe rozprávača, prehltne a trávi svoju korisť vcelku. Najviac nebezpečný druh je jedovatý had s jedom v zuboch. Ale jed v malých množstvách môže byť liekom a to nás vedie ku kladnej črte symbolu hada. Toto zviera môže tiež reprezentovať šikovnosť, keďže stráži vzácne a hodnotné poklady (skryté poznanie a múdrosť). Môže zvliecť svoju kožu, a tak je tiež symbolom znovuzrodenia. Takéto komplexné zviera je úzko spojené so všetkým, čo reprezentuje púšť.

Je to prvá bytosť, ktorú Malý princ stretáva na Zemi, a je to bytosť, ktorá mu pomáha planétu opustiť. Had ho víta a posiela ho preč, dokazujúc svoje mnohé zručnosti.

Pokračovanie na časť 3

Print Friendly, PDF & Email

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 24 októbra, 2020
Autor: Fer-Kai (Hungary)
Foto: Victoria Borodinova via Pixabay

Obrázok: