Kríž Tau

Hieronymus Bosch (1450 – 1516) maľoval kríž Krista väčšinou ako písmeno Tau (T). Vo vývoji tohto symbolu vidíme odraz niekoľkých stupňov vedomia, vo vzťahu s vibráciou srdca.

Kríž Tau

Kríž Tau

T alebo Tau je tvorený z číslice 7 (sedem) a písmena Γ (gamma). Sedmička odkazuje na božský život, život skrz sedem-Ducha a gamma je symbolom Zeme (Gaia). Tau ako symbol tak v sebe spája božský a pozemský život.

Keď sa odoberie zo symbolu Ankh (☥) vrchná časť, ostane Tau. Môže sa interpretovať ako prvé písmeno Tyfóna, čo by znamenalo oslobodenie od zla, od „Satana“.  

Kríž Tau bol populárny tiež u druidov. Tau u nich reprezentoval symbol druidského Jupitera. Ich kríž Tau bol často tvorený mohutným dubom, z ktorého boli odrezané konáre, s výnimkou dvoch veľmi dlhých, ktoré tak vo výške koruny vyzerali ako dve horizontálne ruky. Kríž Tau sa tiež využíval nato, aby označoval hranice medzi rôznymi druidskými náboženskými oblasťami.

Existuje ešte iné vysvetlenie významu kríža Tau, a síce ako fázy vo vývoji ľudstva. Prvá fáza nemá ešte kríž, ale len kôl ako symbol falusu. To poukazuje na vývoj vedomia brucha – byť  výlučne plodný, zatiaľ čo vedomie človeka bolo ešte stále v stave sna.

Potom sa kôl zmenil na T, kríž Tau, ako znak toho, že teraz sa prebudil emocionálny život. Znamená neobmedzenú túžbu a nasledovanie tejto túžby, pretože ešte chýba riadenie, autorita. Ľudská bytosť doposiaľ nedokáže riadiť seba samú. Keď pozorujeme kríž Tau, môžeme vidieť podobnosť s osobou bez hlavy. Priesečníkom je srdce, zdroj citu.

„Obyčajný“ kríž, ktorý tak dobre poznáme, má „hlavu“. Tá reprezentuje vývoj mentálneho vedomia individuality, čo znamená, že teraz je človek schopný robiť výber, dokáže si voliť. Hlava dokáže túžbu krotiť alebo nasmerovať. Ďalšia fáza je „kríž s ružami“, v ktorej je vplyv „ruže“ alebo „lotosu“ zakotvený v ľudskom srdci.

Print Friendly, PDF & Email

Zdieľaj tento článok

Info o článku

Dátum: 31 decembra, 2017
Autor: Dick van Niekerk (Netherlands)
Foto: Marion Pellikaan

Obrázok: