Inwijding – Elisabeth Haich (1897-1994)

Inwijding – Elisabeth Haich (1897-1994)

Boekbespreking door Meik Meurer

Soms komt men als zoeker naar waarheid en wijsheid voor de vraag te staan of reïncarnatie bestaat en hoe inzicht in een mogelijke weg van verlichting en inwijding te verkrijgen is.

Inwijding van Elisabeth Haich [1] zou je een mystiek-biografische roman kunnen noemen. De schrijfster koos voor de vorm van een verhaal waarin de hoofdpersoon inzichten op basis van eigen beleven uiteenzet. De lezer wordt zo een verrassende veelheid aan ideeën en gedachten gepresenteerd. Het oude Egypte staat centraal in het verhaal en naast inspirerende filosofische vragen is er ook deze: is het waar en is het daadwerkelijk allemaal zo gebeurd?

Boeken die in de vorm van een autobiografie zijn geschreven, bieden een bijzondere kans, namelijk dat de auteur je meeneemt in haar of zijn eigen beleven. Dit lukt Elisabeth Haich behoorlijk goed en ook van het begin af aan. Zij beschrijft op indringende wijze hoe haar eigen zoektocht naar kennis en waarheid reeds in haar vroege jeugd begon. Van opmerkelijke associaties over vele gebeurtenissen heen en terugkerende dromen, leren we dat het hier om een aangrijpende zoektocht gaat, om een bewogen worden door dingen die je bij lange na niet meteen begrijpt.

De verhaallijn blijft een boeiend dynamisch werkstuk, zo intrigerend geschreven dat ook de lezer niet anders kan dan zelf meedoen aan de innerlijke strijd om de uiteengezette thema’s eerst ongeveer te omvatten en dan te gaan streven naar een dieper begrip, om het geheel te kunnen zien.

Als Elisabeth Haich dan in de tweede helft van het boek daadwerkelijk gedetailleerde esoterische informatie geeft over de verschillende krachten in het universum en hun verhouding met elkaar — zelfs met uiteenzettingen van het verband hiervan met geometrie, astrologie en andere kosmische aspecten, dan ben je als lezer graag bereid ook deze kost tot je te nemen.

Hoe Haich met gevoel en inzicht schrijft en daarmee een blijvend boeiend geheel schept, is indrukwekkend. Je zult dit boek niet gauw in een keer uitlezen. De rijkdom aan informatie en het verhaal brengen toch met zich mee dat je als lezer af en toe een pauze behoeft ter overweging en even wilt laten zakken wat er allemaal overgedragen wordt. Dit is misschien zelfs het beste aspect van dit boek: meegenomen in het verhaal, kunnen we begrijpen dat – onafhankelijk van de vraag of het allemaal echt zo gebeurd is – inwijding geen hoerabelevenis voor je ego is, maar de bereidheid vraagt om je dieper en verder te bezinnen en zo naar een daadwerkelijk omvatten te streven. Dit terwijl je in je ziel aangeraakt wordt door iets… wat je bij lange na niet meteen begrijpt.

 

Zoals de symbolische voorstelling in de vorm van de piramide toont, draagt elk van de vier aangezichten Gods de drie goddelijke aspecten in zich. Dat leidt tot een twaalfvoudige openbaring die op elk punt van het heelal aanwezig is en werkt in al wat bestaat – vanaf de individuele schepselen die op de planeten leven, en ook in de planeten, ja zelfs in de zonnen, de zonnestelsels, de heelallen en in het ganse universum – net als kleine cirkels in een grotere, de grotere op hun beurt in een nog grotere, tot in het oneindige. Als je dus een van deze kringen kent, ken je ook de inwendige bouw niet alleen van het universum, maar ook van ieder individu. Want op deze twaalfvoudige openbaring Gods is het ganse zichtbare Al opgebouwd.

Citaat uit het hoofdstuk De vier aangezichten Gods

 

References:

[1] Elisabeth Haich, Inwijding, Priesters in Egypte, Ankh-Hermes Deventer 1978, vertaald uit het Duits Einweihung, Eduard Frankhauser Verlag, Thielle 1960

English edition: Initiation : mystic-biographic novel. Origo, Zurich 1954.

Hungarian edition: Beavatás : óegyiptomi misztériumok. 2 vols. Édesvíz K., Budapest 2004

[2] Elisabeth Haich, Sexual Energy and Yoga, Stuttgart 1966

[3] Elisabeth Haich, Tarot, Stuttgart 1969 (reviewed new edition: Wisdom of the Tarot: 22 stages of initiation. Hamburg 2013)

 

Print Friendly, PDF & Email

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: mei 18, 2021

Featured image: