De spirituele ontwikkeling van de Keltische volksziel – Deel 3

The Celtic Druids owe their primordial inspiration to the initiates of the Trotten Mysteries.

De spirituele ontwikkeling van de Keltische volksziel – Deel 3

(Naar deel 2)

Drottenmysteriën

De Keltische druïden hebben dus hun oerinspiratie te danken aan de ingewijden uit de Drottenmysteriën. Over de Drotten is, buiten wat Steiner [1] over hen heeft geschreven, zeer weinig bekend.

In Noord-Scandinavië en in Finland bloeiden er in de perioden na de ijstijd, toen er hier een steeds milder klimaat ontwikkelde waar in het zuiden rijke wouden van dennen, berken en espen en waarbij zich later vijgen, olmen en linden nog toevoegden, de oudste en zeer spirituele mysteriën van Noord-Europa op die de Drottenmysteriën worden genoemd. Volgens Steiner heeft de geestelijke ontwikkeling van Europa dankzij de Scandinavische Drotten zich kunnen ontplooien. Alles wat wij kunnen vinden over de Edda en in de oude Germaanse mythen en sagen is terug te voeren op de Drotten of Druïden, want de schrijver was ongetwijfeld een ingewijde in de mysteriën van de Drotten.

Deze sagen zijn niet alleen een symbool of een allegorie, maar ook nog iets anders.

Denken we hierbij aan Baldur, de god van het Licht en hoop van de goden,  die door Loki (Lucifer) gedood werd. Baldur was de zoon van Odin die de  centrale persoon in de Noordse mythologie was. (Odin was een hoog geplaatste engel die afziet van een verdere bevordering om in de menselijke ziel te kunnen werken.)

De  vertelling van Baldur heeft een diep mysterie, want een ieder die ingewijd wilde worden, moest niet alleen het verhaal van Baldur kennen, maar ook doorleven.

De eerste opdracht van de leerling was: zoek het verloren gegane lichaam van Baldur. Baldur, zo dacht men, is de eeuwig levende mens die niet tot de stofsfeer behoort. De leerling moest deze Baldur zoeken en niet in de materie buiten hem, maar in zichzelf en tot leven brengen. Hij moest de materie overwinnen en op deze wijze kon hij zich ontwikkelen tot een leidsman van de mensheid. In alle geestelijke scholen is deze weg overal dezelfde.

Veel wat er in de Edda beschreven is, heeft  zich  werkelijk in de Drottenmysteriën afgespeeld. Een enorme macht lag in de handen van deze oude Drotten priesters, een macht over leven en dood. Helaas is alles in de loop der tijd gecorrumpeerd.

Toch was het druïdendom eens het hoogste en heiligste. Voor het christendom zich begon uit te breiden, was er veel zwarte magie, zodat uiteindelijk het christendom een verlossing werd.

Zo hebben de Drottenmysteriën een bodem gecreëerd en een geestelijk leven in Europa voorbereid waarop het Christendom zich kon ontwikkelen.

(Wordt vervolgd in deel 4)


Bronnen:

[1]  Rudolf Steiner: Die okkulten Wahrheiten alter Mythen und Sagen, GA 92 (1999), (English: rsarchive.org)

Deel dit artikel

Artikel informatie

Datum: september 18, 2021
Auteur: Benita Kleiberg (Netherlands)
Foto: Adrian Moran on Unsplash CCO

Featured image: