Zonder mij

Zonder mij

Boekbespreking 

Kennis die van buitenaf wordt aangenomen is niets waard omdat geen enkele aanname transformerend werkt maar aan de oppervlakte blijft en hooguit in het vat van geheugen en conditionering terechtkomt.

Zo begint Olette Luitwieler haar nieuwe boek Zonder mij.

Bespiegelingen over leven in eenheid, en deze verbazingwekkende en pakkende zinnen zijn het begin van een waterval, het valt niet anders te noemen. Een stortvloed van dergelijke overpeinzingen vol innerlijke beweging golft over je heen, die de lezer nu eens verrassen, dan weer ontroeren en dan weer stil maken.

Olette Luitwieler publiceerde eerder: Levensdroom (Samsara), Godenkind (Ten Have), Zielewind (Ten Have). Deze eerste poëtische bundel van haar hand laat iedere uitleg evenwel voor wat die is. Met grote kracht en tegelijk met opgewekte blijmoedigheid plaatst ze ieder die zich aan haar teksten waagt direct midden in de Ene Werkelijkheid van de Geest, van de Ander-in-u.

Ware kennis dient verinnerlijkt te worden,

schrijft ze.

Het is een proces waarbij je je waarheid ‘toe-eigent’ en verwelkomt als je beste vriend die je in de armen neemt nadat jij na een lange reis weer bent teruggekeerd. Het is je verbinden met wat met jouw wezen overeenstemt. Het is jazeggen tegen wat je al wist, maar niet meer wist voordat je het ontmoette. Waarheid is geen kennis, ook geen visie, geen overtuiging, geen oordeel, geen geloof, maar een herkenning van het wezenlijke.

Waarheid is zoveel liefde voor het ware zien hebben, dat ze zich vanzelf laat zien. Ze wacht op jou.

De lezer vergeet voor een moment de eventuele vanzelfsprekendheid van zijn alledaagse leven.

Het ik is een golf die zich los van de zee waant. Een ‘verlicht ik’ is een golf die zich de zee waant. Ontwaken is alle wanen doorzien…

schrijft ze op haar website.

Wie ontwaakt, ziet de ene Werkelijkheid. De Ene Werkelijkheid is het grote wonder van jouw en mijn bestaan.

Elke gedachte in dit boek getuigt daarvan.

Anneke Stokman

 

Verwijzingen:

[1] Olette Luitwieler, Zonder mij, Rozekruis Pers, Haarlem 2019

[2] Klik hier voor film met voordracht van Olette Luitwieler

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this article

Article info

Date: April 8, 2020

Featured image: