Weg in Tao

Weg in Tao

Boekbespreking

De Daodejing van Lao Zi heeft de Chinese beschaving eeuwenlang begeleid. Iedere geïnteresseerde lezer heeft het gevoel dat de tekst hem of haar direct aanspreekt.

De Chinese wijzen die steeds weer terugkeerden naar deze rijke bron kwamen tot een schier onbegrijpelijke diepgang, die zij op veel verschillende manieren dichterbij brachten.

In dit boek Weg in Tao bewijst Elly Nooyen dat zij deze wijsheid op het spoor is. Met een liefde voor detail diept zij in 81 paragrafen de één na de andere leerrijke gebeurtenis, filosofische anekdote of metafoor uit de rijke wijsgerige historie van dit land op. Ieder voorbeeld dient ter illustratie van de stap die zij in die paragraaf behandelt.

Elly Nooyen geeft op frisse wijze inzicht in de leer van de Tao-vooringewijden, maar begrijpelijk voor iedereen met een beetje interesse.

Laag voor laag ontsluiert zij de alchemie van het Innerlijke Landschap, die wordt uitgebeeld op de gelijknamige steen in de Witte Wolken Tempel te Beijing. Het beste bewijs dat zij de wijzen van weleer op het spoor is blijkt wel uit de heldere taal, waarmee zij hun inzichten volgt:

Wij zijn als de bezitters van een zakje bloemenzaad. We kunnen het jarenlang in huis hebben en er niets mee doen omdat we geen tuin hebben. Al die tijd echter behoudt het zaad zijn potentie om een bloem te worden.

Wanneer we een leerling-wijze worden, zijn de voorwaarden geschapen waarop het zaad in vruchtbare grond kan ontkiemen. Door zon, regen en warmte groeit er een prachtige bloem uit.

Zo is het ook met de weg van de innerlijke alchemie: het zaad voor de mens die we in potentie zijn dragen we al met ons mee. Het zit in een prachtig zakje met een foto van de bloem als een belofte.

Maar wanneer we het zaad niet aan de aarde toevertrouwen, wordt die belofte nooit ingelost. Innerlijke alchemie houdt in: het zaad uit de verpakking halen, het laten ontkiemen, alle onkruid eromheen weghalen zodat het zonlicht erbij kan, maar er verder met onze handen vanaf blijven.

Dan ontvangt het zaad alles wat het nodig heeft om tot bloei te komen.

 

Anneke Stokman

 

Verwijzingen:

[1] Elly Nooyen, WEG IN TAO De kunst van innerlijke alchemie, Rozekruis Pers, Haarlem 2019

[2] Blog van Elly Nooyen: Tijd voor Tao

Print Friendly, PDF & Email

Share this article

Don't Miss Out

Would you like to receive updates on our latest articles, sent no more than once a month? Sign up for our newsletter!

Our latest articles

Article info

Date: April 8, 2020

Featured image: