Božská moudrost – Boží příroda

Božská moudrost – Boží příroda

Rosekruciánské manifesty, Evropa a české země v 17. století

Výstava
14. 5. – 29. 6. 2019
Otevřeno pondělí až sobota 10:00–18:00
Galerie Věda a umění, Národní 3, Praha 1

Bližší informace: www.rcfond.org

 

V pondělí 13. 5. 2019 se bude konat vernisáž od 17:00 h. V úterý 14. 5. 2019 Filozofický ústav Akademie věd ČR pořádá odborný workshop na téma: The Rosicrucian Manifestoes in the Intellectual Culture of the Seventeenth Century. Průběžně budou komentované prohlídky pořádané fondem nebo akademiky. Bude zde vystupovat hudební soubor Vagantes s dílem Atalanta fugiens od Michaela Maiera. V průběhu výstavy se také budou promítat filmy Cesta do neočekávaného a Jakob Boehme, život a tvorba.

Organizátoři výstavy: Středisko společných činností AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Embassy of the free mind Amsterdam (Bibliotheca Philosophica Hermetica), Rosekruciánský nadační fond.

Exponáty zapůjčili: Knihovna Národního muzea, Strahovská knihovna, Národní knihovna ČR, Embassy of the free mind Amsterdam (Bibliotheca Philosophica Hermetica).

Výstava vychází z badatelského zaměření Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, zejména ze zkoumání intelektuálního podhoubí, v němž se formovalo myšlení J. A. Komenského. Jejím cílem je představit širší veřejnosti v souvislosti s nedávným čtyřstým výročím vydání rosekruciánských manifestů část dobové literární produkce, která reagovala na krizi vědění, náboženství a politiky na počátku 17. století. Pozornost bude věnována i ohlasům těchto spisů v českých zemích v období doznívající epochy císaře Rudolfa II. a v letech politických, náboženských a kulturních zvratů po bitvě na Bílé Hoře. Návštěvníci Galerie Věda a umění uvidí jednak vzácné a bohatě ilustrované tisky a rukopisy, jež jsou ukázkami dobových intelektuálních proudů i knižní a vizuální kultury, včetně vizuální komunikace. Zejména se jedná o díla zaměřená na hermetickou a rosekruciánskou filosofii 16. a 17. století. Toto myšlení souviselo s renesanční novoplatónskou filosofií i se snahami o nápravu jedince a společnosti, typickými pro dobu Komenského a tvořícími součást evropského kulturního dědictví. Dále výstava představí širší veřejnosti takřka neznámá díla Komenského současníků, pobělohorských exulantů z českých zemí, zejména Paula Felgenhauera (1593–1677) a Ondřeje Habervešla z Habernfeldu (1587–po 1655).

Výstava vzniká ve spolupráci s institucí The Embassy of the Free Mind v Amsterdamu, která zahrnuje knihovnu Bibliotheca Philosophica Hermetica, přidružené muzeum a Ritmanův výzkumný ústav. Knihovna a její zastřešující instituce od roku 2014 uspořádaly podobné výstavy v řadě evropských měst (včetně Basileje, Amsterdamu, Krakova a Budapešti). S touto knihovnou Filosofický ústav AV ČR spolupracoval již dříve, např. v souvislosti s výročím J. A. Komenského v roce 1992 či s komeniologickou konferencí v Naardenu v roce 2013. Jádro výstavy tvoří vzácné staré tisky z fondů knihovny Bibliotheca Philosophica Hermetica, které představují produkci autorů, jako jsou např. Robert Fludd, Heinrich Khunrath, Daniel Mögling, Johann Valentin Andreae, Michael Maier, či Oswald Croll. Mezi klíčové exponáty patří i rosekruciánské manifesty, zejména Fama Fraternitatis a Confessio Fraternitatis. Řada z těchto tisků obsahuje vizuálně velmi působivé rytiny, které jsou nejen ukázkou vysoké kvality dobové knižní kultury, ale i velmi komplexním znázorněním filosofických a náboženských idejí stojících v centru hermetických a rosekruciánských myšlenkových proudů. Exponáty budou doplněny starými tisky z pražských knihoven – Národní knihovny ČR, Knihovny Národního muzea a Strahovské knihovny – které zapůjčí zejména exempláře děl Komenského, jeho spoluexulantů i dalších autorů. Četná vyobrazení ze starých tisků budou vystavena také ve zdigitalizované podobě prostřednictvím tabletů, díky nimž budou moci návštěvníci v knihách listovat.

Na výstavě rovněž spolupracuje Rosekruciánský nadační fond, který u příležitosti výstavy vydává publikaci „Božská moudrost – Boží příroda“.

Print Friendly, PDF & Email

Share this article

Article info

Date: May 7, 2019

Featured image: