A krízis

The great crisis can actually help us to have the greatest inner experience possible.

A krízis

Az életünk, sokféle szempontból, talán örökre megváltozott. Ez számos kérdést vet fel.

Például a múltra vonatkozó kérdéseket: Honnan származik a korona vírus? Ki a felelős a kitöréséért? Vagy a jövőt illetően: Mi lesz velem és a családommal? Mi történik magával az emberiséggel?

Ezek érthető kérdések. Mégsem szabadítanak meg minket a félelmünktől és az ellenállásunktól. Ha meg tudnánk válaszolni a múltat érintő kérdéseket, az semmit sem változtatna a jelenlegi helyzeten. Ami pedig a jövőt illeti, az események sora végül is majd felfedi a lehetséges válaszokat előttünk.

Van egy jól ismert mondás: „A felhők mögött mindig süt a nap.” Minden krízisben van egy lehetőség. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy hatalmas krízis óriási lehetőséget képes nyújtani.

Nézzük a jelenlegi helyzetet annak az embernek a szempontjából, aki a szellemi ösvényen jár. Mindenki tapasztalja, hogy valóságát apró dolgok is mennyire megrendíthetik – nem is beszélve az óriási jelentőségű dolgokról.

Ha sikerül feltétel nélkül elfogadnunk egy helyzetet – nem csak a jelenlegit, hanem bármit, amit az élet tartogat a számunkra – olyannak, amilyen, akkor valamilyen mértékben megváltozhatunk. Felismerhetjük, hogy a félelem hozzátartozik a lényünkhöz és akkor elfogadhatjuk azt. Megállapíthatjuk, hogy a kívánságaink és elképzeléseink, az egész eddigi életünk, szintén hozzánk tartozik. Rájövünk, hogy sok dolog, amit korábban rendkívüli fontosságúnak tartottunk, hirtelen többé már nem lehetséges. Az önmagunkról alkotott képünk egyszerre bizonytalanná válhat.

 

Egy újfajta életszemlélet válik lehetővé

Mit jelent ez? Létrejöhet a béke és a belső csend. Egy újfajta életszemlélet válik lehetővé. Mindent elveszíthetünk – még az életünket is, hamarabb, mint ahogy a legtöbben szeretnénk.

Ha ezt elfogadjuk, akkor bizonyos távolságból nézzük a dolgot és egy úgymond nyugodtabb helyre kerülünk. Elkezdhetünk lényünk legbelső részéből élni (amihez egy kis gyakorlatra van szükség.) Elsőre talán nem fog menni, de felkészülhetünk erre azzal, ha ideillő szövegeket olvasunk, talán egy jó verset, vagy meditatív zenét hallgatunk. Akkor sikerülhet elcsendesednünk belül.

Mi történhet egy ilyen meditatív állapotban? Mi merülhet fel belső lényünk mélyéről? Szabadítsuk meg magunkat az elvárásoktól. Először csupán sötétséget látunk, amit talán a gondolatok és érzések lármája követ. Hagyjuk ezeket továbbmenni és elhalványulni. Irányítsuk a figyelmünket valami mélyebb dolog felé, valami olyasmi felé, amit még nem ismerünk.

A belső csendből kiemelkedik az, amit tudatnak nevezünk. Ez olyan, mint egy csillag a sötétségben. Valamiféle fényt áraszt, a tudat fényét. Tudatára ébredsz a létednek. Hagyd, hogy ez a tudat szétáradjon benned.

A tudatnak van egy forrása. Ezt szellemi úton tudjuk megközelíteni. És amikor megtesszük, óriási felfedezésre jutunk: a bennünk lévő forrás összefolyik a többi ember tudatának forrásával.

Egyetlen egyetemes tudatforrás létezik mindenki számára. Ebben a forrásban a legbenső lényünk megérinti minden ember legbenső lényét.

Sokkal mélyebb kapcsolatban állunk egymással, mint ahogy azt képzeltük. Létünk hátterében egyetlen mindent átfogó tudat áll. S mindenki ebből kapja a saját tudatát minden pillanatban.

Továbbá egyetlen, mindent átfogó életet osztunk meg egymással. S ebből kapja mindegyikünk, minden pillanatban, a saját életét.

Ha ez a felfedezés belénk ivódik, akkor elkezdjük magunkat és a többieket másképp látni felismerve, hogy nagyon mélyen, alapvető szinten, szó szerint testvérek vagyunk.

A nagy krízis most valóban segíthet nekünk abban, hogy átéljük életünk lehető legnagyobb belső élményét.

 

A cikk megosztása

Információ a cikkről

Dátum: március 25, 2020
Szerző: Gunter Friedrich (Germany)
Fénykép: Manfred Antranias Zimmer auf Pixabay CCO

Illusztráció: