Z nitra

Poznávání vlastní bytosti tím, že se stávám propustnějším

Z nitra

Můj život je bohatý. Jsem vděčný za vše, co je mi dáváno – a dokonce ještě vděčnější za vše, co mohu a smím dávat. Jsem vděčný za tento pocit pohybu ve velkém proudu věcí a života a za pocit být jím pohybován.

Je to pohyb k něčemu, co ještě neznám, nebo lépe vysvětleno k něčemu, čeho si nejsem plně vědom, ale co nějak vím. Ve skutečnosti to ani není pohyb k něčemu, není to lineární pohyb, který zabírá čas, abychom se tam dostali.

Ne, je to spíše jako uvnitř růst. Určitý druh rozpínání, narůstání do velikosti, avšak ne že se zvětšuji , ale spíše růst takovým způsobem, že se hranice ega stávají více propustnými. Tušení a také zkušenost být spojen, bez ztráty sebe, své vnitřní bytosti.

Naopak se má bytost stává jasnější, pro mne samotného vnímavější; mohu to poznávat spíše tak, že se stávám propustnějším.

Vzniká něco nového a známého, co jsem a co mě volá, něco, co tu vždy bylo a vždy bude, protože je to mimo čas. Avšak žít ve spojení a ze spojení s tím, co je, co je v času, to je nějakým způsobem vytvořeno právě zde a nyní dosud nevídaným způsobem.

Takto tvoříme něco neznámého – co tu vždy bylo a co se nyní může zjevit skrze nás.

Sdílet tento článek

Informace o článku

Datum: 6 listopadu, 2020

Doporučený obrázek:

Autor: Peri Schmelzer (Germany)