Авторски права (копирайт)

Авторски права (копирайт)

Съдържанието в LOGON е обект на авторските права на създателите му. Копиране, издаване, разпространение и всякакъв вид използване изискват писмено съгласие на съответния автор. Сваляне, съхранение и използване на статиите в LOGON е позволено за използване с нетърговски цели, за лична употреба.

Сподели тази статия

Информация за статията

Дата: декември 21, 2017

Изображение: