Calea lui Christian Rozacruce – Partea 2

Christian Rozacruce și ceilalți candidați încearcă să purifice și să-și transforme propria esență sub îndrumarea Celui Străvechi (principiul divin prezent în om).

Calea lui Christian Rozacruce – Partea 2

Partea 1

Bolta mormântului lui Venus

Ziua următoare, Christian Rozacruce coboară în bolta adâncă a pivniței castelului, adică, în sinele său cel mai profund, până la principiul său de viață originar. Acolo găsește bolta mormântului lui Venus. Deasupra intrării este gravată o zicală ciudată: „Înmormântată aici se află Venus, femeia frumoasă care a smuls multor oameni grozavi fericirea, onoarea, binecuvântarea și bunăstarea.” Venus este iubirea divină care conduce la lumină și întreține totul, dar de asemenea dărâmă și dizolvă totul, pentru a ghida totul spre un nou început. Venus devine cauza suferinței și amărăciunii nesfârșite dacă nu este recunoscută și căutată în ființa cea mai interioară. Adesea căutăm perfecțiunea și împlinirea – iubirea adevărată – în cei pe care-i iubim. Dar iubirea exterioară poate fi în cel mai bun caz o imagine în oglindă a iubirii divine. În general, provoacă mari suferințe, din cauza greșelii pe care o facem noi, căutătorii în idealizarea oamenilor și în căutarea perfectului în ei. Iubirea adevărată nu intră în joc decât atunci când ne întoarcem către vindecarea microcosmosului nostru. CRC, care găsește mormântul lui Venus sub bolțile adânci, s-a deschis interior pentru această perspectivă. El știe că esența iubirii este trezirea omului divin din interior. Abia acum poate începe lucrarea alchimică propriu-zisă în ființa sa, prin care Venus, ascunsă și îngropată în el însuși, prinde viață ca o sursă fără sfârșit de viață și iubire.

Ce a experimentat CRC până acum? În principiu, și-a lăsat în urmă vechea viață, cu legăturile și forțele sale; s-a pregătit să trăiască din Nou, din forțele neduale. După ce i s-a permis să perceapă în interior sursele conștiinței sale, a fost de acord să le lichideze pe toate, pentru ca din ele să apară o conștiință sufletească spirituală eliberată. În acest sens, experiența karmică va fi suspendată, iar principiile spiritului divin și sufletului nemuritor vor conduce. El vrea să-i slujească și astfel este capabil să pună capăt vechiului. Atunci când o întâlnește pe Venus, în ființa sa cea mai profundă, el a văzut deja prin toate amăgirile iubirii (precum și de a fi bun și grijuliu) și este gata să urmeze iubirea divină mai presus de toate. Capul și inima sunt deja complet dedicate procesului alchimic.

Turnul Olimp

După această pregătire, CRC, împreună cu ceilalți candidați, traversează o mare pentru a ajunge pe insula unde se află Turnul Olimp. Este locul lucrărilor efective de transfigurare. Marea simbolizează cercul eternității în care candidatului îi este permis să intre după completa sa autopredare. Turnul Olimp – ca loc al unei creații divine – are șapte etaje care corespund celor șapte aspecte ale ființei noastre: corpul material, corpul eteric, corpul astral, corpul mental și sinele divin trilpu care este încă latent în noi (Manas – Mintea abstractă; Buddhi – Sufletul-Spirit și Atman – Omul Spirit).

De jos în sus, CRC și ceilalți candidați încearcă să purifice și să-și transforme propria esență sub îndrumarea Celui Străvechi (principiul divin prezent în om). Totul începe în corpul material, care a fost pregătit anterior pentru proces prin servitute, tăcere și perseverență în autopredare. În povestire, toate tipurile de ierburi și alte substanțe sunt purificate de candidați. Apoi pot urca la etajul de deasupra, care este corpul eteric.

Acest proces de ascensiune treptată a conștiinței, acțiunea conștientă de la materia densă la subtil și la sine, este posibilă numai atunci când lucrările pregătitoare au fost finalizate la fiecare etaj. În cazul corpului material, servitutea altruistă este cea care a devenit o stare reală de a fi.

Nunta Alchimică ne spune că, la nivelul corpului eteric, candidații se roagă. Rugăciunea în acest context este legătura clară și conștientă cu câmpul etern, originar al creației. Eterii însuflețitori ai acestui câmp curg în încăpere, așa cum ne indică imaginea fântânii care începe să curgă. Vechile principii ale conștiinței „moarte” sunt aduse în încăpere – ele sunt dizolvate, iar forma lor, în cele din urmă, dispare. Vechea viață s-a încheiat.

Apoi candidații au voie să urce la nivelul următor, corpul astral. Forțele dizolvate ale conștiinței sunt aduse într-o sferă de aur și atârnate în mijlocul încăperii. Pereții exteriori sunt concepuți în așa fel, încât alternează ferestrele și oglinzile.

Lumina soarelui care strălucește printr-o fereastră este reflectată și multiplicată de toate oglinzile. Un fascicul intens de lumină din toate direcțiile este astfel focusat pe centrul sferei, făcând-o să strălucească. După ce a avut loc un proces de dizolvare în corpul eteric, substanțele sunt acum coagulate într-o nouă creație. Candidații s-au deschis fără rezerve pentru iubirea divină, iar acum este permis ca aceasta să le umple întreaga ființă ca o lumină copleșitoare. Acum acea centrare în sine a fost depășită, corpul astral este recreat. Când sfera de aur s-a răcit, aceasta este tăiată în două de candidați, folosind un diamant. În interiorul acestei sfere de aur, ei găsesc un ou alb fără cusur. Omul nou s-a născut, iar acum trebuie să se dovedească și să se manifeste pe nivelurile superioare. Oul este adus afară, iar candidații continuă să se înalțe.

Pasărea sufletului

La etajul următor, corpul mental, o pasăre, sufletul renăscut, iese din ou spre marea bucurie a tuturor. S-ar putea să credeți că procesul s-a încheiat. Sufletul poate acum să conducă în mod conștient viața, în posesia întregii experiențe a microcosmosului. La fel ca elementele „inferioare” ale ființei, gândirea omului este acum astfel ferm ancorată în câmpul divin al creației. Este hrănită de către acesta. Aceasta înseamnă că și corpul mental a fost transformat, a fost transfigurat.

După aceasta, la urmatoarele trei etaje ale turnului, începe desfășurarea celor trei aspecte superioare ale ființei umane: Manas, Buddhi și Atman. Pasărea Sufletului se sacrifică și se transformă, iar la final vedem învierea unui cuplu tânăr regal. Imagini ciudate descriu acest proces interior. Faptul că acest cuplu stă la capătul drumului are un sens clar: candidatul s-a eliberat de acțiunea materiei, de la identificarea cu corpul material. Bărbatul, femeia, androginul din sine, el/ea devine din nou o ființă autocreatoare.

Christian Rozacruce, care a fost invitat ca oaspete la nuntă, s-a dovedit a fi un contribuabil semnificativ. El și-a recunoscut egoul și l-a redus la tăcere; a perseverat în autopredare și și-a dovedit servitutea. El s-a descoperit și s-a depășit pas cu pas. Persoana care a început calea, însă, nu este cea care ajunge la sfârșitul ei. Pe calea trasfigurării, oaspetele și martorul vor fi preluați într-o măreață nouă unitate.

Pentru a citi mai mult:

  • Jan van Rickenborgh: Nunta Alchimică a lui Christian Rozacruce,  Volumele I și II, Rozekruis Pers, Haarlem 2017
  • Stufen der Wandlung – Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz (Etapele schimbării – Nunta Alchimică a lui Christian Rozacruce), Broșură despre Simpozionul organizat de Stiftung Rosenkreuz, Birnbach Ww.

Distribuie acest articol

Imagine prezentată:

Data: ianuarie 9, 2020
Autor: Angela Paap (Germany)
Fotografie: Ruth Alice Kosnick

Imagem em destaque: