Pad van Licht

door een mistige wereld

Pad van Licht

In een wereld die vervaagt door het duister hebben sommige mensen – niet allemaal, maar genoeg – heel kleine vlekjes licht waargenomen, zwevend hier en daar, eerst misschien maar voor een paar seconden. Er is hevig gespeculeerd; er is bezorgdheid, nieuwsgierigheid. Wat zijn het? Waar komen ze vandaan? Zijn het buitenaardse wezens? Spionnen? UFO’s? Zijn ze er altijd geweest, onzichtbaar tot de dag van vandaag? Het mysterie blijft – net als de kleine lichtvlekjes.

In een wereld die vervaagt door het duister, lichtbrengers in overvloed, zich als lantarendragers voortbewegend door de duisternis. De weg verlichtend, een nieuw Pad van Licht vormend. Zij hebben een zeer heldere en hoge vibratie, veel hoger dan de duisternis rondom hen en zijn meestal niet zichtbaar. De blikken van de mensen zijn beneveld door het duister. Als ze iets zien, zijn het slechts lichtvlekjes.

In een wereld die vervaagt door het duister is er een Pad van Licht waarlangs de lichtbrengers reizen en steeds helderder de wereld rondom hen verlichten. Zodoende wordt het licht almaar helderder, de duisternis doorlichtend, en steeds meer mensen zien het. Er zullen geen lichtvlekjes meer zijn, maar stralen, stralen van licht die door meer en meer mensen worden aanschouwd. De wereld licht op, wordt verlicht.

Een Pad van Licht zal verschijnen om allen te helpen die streven naar een nieuwe, een andere weg.

Deel dit artikel

Tijdschrift LOGON

Wenst u een proefabonnement of een jaarabonnement op het tijdschrift LOGON? Lees meer >>

Onze laatste artikelen

Artikel informatie

Datum: oktober 31, 2022
Auteur: Pam Wattie (Australia)
Foto: light-point-kalz-auf-Pixabay CCO

Featured image: