Egészség!

A karantén nagy lehetőség arra, hogy kiutat találjunk. Igen! Kijutni az énközpontúságunkból és a lényünk mélyére hatolni.

Egészség!

Amikor pohárköszöntőt mondunk valakinek a tiszteletére, portugálul azt szoktuk mondani: „Saúde!” („Egészségére!”), hosszú életet kívánva ezzel az illetőnek. Akkor is ezt mondjuk, amikor valaki tüsszent, hogy jó egészséget kívánjunk neki.

Az elzárkózás, visszavonultság idején, a koronavírus görbéjének elnyújtására gondolva, és hogy a világ egészségügyi rendszere jobban felkészülhessen a vírussal való szembesülésre, szeretnénk néhány tanácsot adni az egészség megőrzésére. Végül is a karantén, a kéz megfelelő tisztán tartása és a maszk viselése az együttműködés alapszabálya ahhoz, hogy a betegség ne terjedjen tovább. Szellemi tapasztalatainkkal párhuzamba állítva összegyűjtöttünk néhány javaslatot. S természetesen, ebben a kritikus pillanatban a legfontosabb a szeretet sugárzása!

 

Vigyázz magadra és másokra!

Biztos, hogy sokan enyhe tünetekkel vészelik át ezt a vírust és olyanok is vannak, akik tünetmentesek. A legsebezhetőbbek a betegek és az idősek, ők szenvednek a legtöbbet. Azonban senki sem mentes ez alól a vírus alól. Kit kell védenünk? Mindenkit!

Szellemi szempontból mindannyiunknak mélyebbre kell hatolnunk az önismeret terén. Továbbá ahhoz, hogy megvédjük magunkat a vírustól, meg kell védenünk magunkat a gondolatainktól, érzéseinktől és azoktól a reakcióktól is, amelyek megbetegíthetik a lelkünket. Valamint természetesen a külső tényezőktől és hordozóktól: a környezetünkből jövő gondolatoktól, érzésektől és reagálásoktól.

 

Maradj bent és ismerd meg önmagad!

Megelőzhetjük a vírus gyors terjedését. Hogyan? Azáltal, hogy otthon maradunk. Ez egy jó alkalom arra, hogy jobban megismerjük önmagunkat, saját kis világunkat, azt a mikrokozmoszt, melynek lélegzőtere tele van bizonytalanságokkal, konfliktusokkal, véleményekkel, önzéssel és más vírusokkal, ezért meg kell gyógyítani. Ideje tisztogatni! Az embertársainkkal való kapcsolatunk a családtagjainkra (azokra, akik ugyanolyan körülményekben vannak, mint mi, és akik segítenek nekünk a tisztogatásban!), valamint a virtuális kommunikációra korlátozódott, vagyis fizikailag távol vagyunk egymástól és szellemileg támogatjuk a legjobban rászorulókat. A virtuális ölelésnek az az előnye, hogy szeretetet terjeszt!

 

Hogyan kerüljük el a csüggedést és a lélektelenséget?

A karantén nagy lehetőség arra, hogy kiutat találjunk. Igen! Nagy lehetőség arra, hogy felhagyjunk az énközpontúságunkkal és a lényünk mélyére hatoljunk. Ez az a hely, ahol ihatunk abból a forrásból, ami bőségesen árad a mi Titkos Kertünkben.

A hírek megrázkódtatást okoznak? Ideje, hogy megtöltsük a fejünket és a szívünket bizalommal és egyensúllyal! A félelem fogva tart minket, ha hagyjuk, hogy belénk hatoljon. Vigyázzunk a házunkra, az élelmünkre és a dolgainkra, gyűjtsük a családtagokat az asztal köré vagy a notebook képernyőjére – mindez megóv minket az unalomtól és a félelemtől.

Mi a csüggedés, ha nem a lélek hiánya? Egy könyv, kellemes zene, nyugalmat sugalló képek, a természetben való élet és más praktikák emlékeztethetnek minket arra, hogy kik vagyunk valójában, és egyesíthetnek minket az Egésszel.

 

Kerüld el a tömeget és lépj be a szíved templomába!

Ez határozottan nem a partik, a mozi és a színház kulturális összejöveteleinek az ideje, még kevésbé a nagy bevásárlásoké. Sőt még a templomba menetelé sem.

Az igazán szellemi úton járó embernek csak egy Temploma van: a szíve. Ebben a Templomban találkozunk a lélekközösségünkkel, hogy az egyetlen célra, a minden pillanatban való megújulásra irányuljunk.

A 21. században meg van az az előnyünk, hogy képesek vagyunk akár ezer főnél is nagyobb létszámú találkozókon részt venni fizikai közelség nélkül. Az internet lehetővé teszi ezt a számunkra.

 

Tiszteld és szeresd a betegeket és az időseket!

Az emberi tapasztalatok különbözőek. A beteg ember egy nagyon fontos tapasztalaton megy át! Az idősek, akik már ezerféle helyzetet átéltek, fizikailag kíméletet érdemelnek, de kiváló forrásai lehetnek a morális és szellemi tanításnak is. Ezért virtuális kapcsolatba kell lépnünk velük, amikor csak lehet, hogy bátorítsuk őket, biztosítsuk őket az együttérzésünkről és mindenek felett, hogy szeretetet sugározzunk feléjük, akár családtagok, akár barátok vagy szomszédok.

 

Moss kezet bűntudat nélkül, hogy megtisztítsd a tetteidet!

A kézmosás több, mint egy fontos higiéniai szokás a fertőtlenítésre. A papok időtlen idők óta gyakorolják a kézmosás szertartását. Azáltal, hogy vizet öntenek a kezükre és megmossák azt, ezzel a szertartással a tetteik megtisztítását ajánlják föl az isteneknek. A papokon kívül az emberek is mutattak be áldozatot például az elhunyt hozzátartozóiknak, bort, tejet és mézet ajánlva fel nekik, hogy ne éhezzenek a másvilágon.

A víz a megtisztulás jelképe és ezenkívül az ember legfontosabb tápláléka. Ahhoz, hogy az új élet (a szellemi élet) táplálhasson minket, Élő Vízre van szükségünk. Fontos azonban kihangsúlyoznunk: bűntudat nélkül mossunk kezet! Ne úgy tegyünk, mint Pilátus, aki ezt a szertartást arra használta, hogy kihúzza magát a felelősség alól. Azért mossunk kezet, hogy megtisztítsuk a tetteinket és ne azért, hogy külső reakciókkal szennyezzük be magunkat.

 

Vizsgáld meg az értékeidet és újítsd meg a szemléleted!

Átgondolva, hogy mit hogyan tekintsünk a mostani helyzettel kapcsolatban, meg kell vizsgálnunk az értékeinket és a viselkedésünket. Mindegyikünknek bizonyára vannak értékei, amit a családjától vagy a hazájától örökölt, illetve amit a saját tapasztalatai alapján szerzett. Itt az ideje, hogy felhagyjunk a megkristályosodással és rugalmasabbá tegyük a szemléletünket és a viselkedésünket. Az legyen a folyamatosan megújuló hozzáállásunk, hogy feloldjuk a kötelékeket, amelyek fogva tartanak minket.

Mi áll az érdekedben? Hogy a gazdaságot vagy az életet mentsd? Természetesen nem vitás, hogy mindkét dolog lényeges, de mi a fontosabb: egy gazdagsággal teli bolygó vagy az élet minden formája iránti szeretet?

Az emberiségnek ebben a válságos pillanatában kijelenthetjük, hogy az élet minden percben megújul!

Mi pedig, akik egy szellemi utat követünk, annyit tennénk hozzá ehhez, hogy csak a valódi szeretet vezeti vissza az emberiséget az igaz Élethez!

 

Közeledik a világ vége? Az emberiség a halálán van? Milyen jövő vár ránk?

Az „apokalipszis” szó nem jelent világ végét. Kinyilatkoztatást jelent. És mit nyilatkoztat ki nekünk ez az időszak? Teljes átalakulást! A világ, amiben egy hónappal ezelőtt éltünk, már nem ugyanaz. A hitünk, értékeink, szokásaink és bizonyosságaink átalakulnak, minden pillanatban megújulnak.

Senki sem tudja milyen lesz a jövő. Ez azonban nem számít, mert a saját szemünkkel látjuk, hogy a jövő kialakítására irányuló kezdeményezések rajtunk múlnak. Minden megtett lépéssel apró belső, családi és társadalmi döntéseket hozunk. Lassan másfajta gondolkodással, érzéssel, cselekvéssel és reagálással fejezzük ki magunkat. Együtt egy olyan pillanatot élünk át, ami harmóniát, józan észt, empátiát igényel és örömmel fogadja a tapasztalatok cseréjét.

A legegyszerűbb és legközvetlenebb emberi kapcsolatok egy olyan új világot építenek fel, ami tiszteli a természet minden élőlényét és az új embereket. Igen, az új embereket, mert meg fogunk újulni.

Azt kívánjuk, hogy ez az átalakulás erősítse meg a belső, ítéletmentes megfigyelésünket. Ily módon meg fogjuk érteni, hogy a megújulás egy szeretettel teljes napi folyamat, amit együtt viszünk véghez a legegyszerűbb mindennapi kapcsolataink során. Részei vagyunk a nagy szervezetnek. Mi mindannyian egyek vagyunk, mindegyikünk Egy az Egésszel!

 

A cikk megosztása

Információ a cikkről

Dátum: április 15, 2020
Szerző: Grupo de autores Logon
Fénykép: Gerd Altmannn via Pixabay

Illusztráció: